Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • HR, kadry, sekretariat

PRAWO PRACY – najnowsze regulacje, możliwości i zagrożenia

Zapraszamy wszystkich chcących pogłębić swoją wiedzę z tematyki PRAWA PRACY: Dyrektorów Personalnych Dyrektorów/Kierowników działów kadr i płac Osoby pracujące w działach personalnych oraz HR Managerów nadzorujących działy HR Specjalistów działów kadr i płac Pracowników firm payrollowych Kierowników

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Program szkolenia

1. Powstanie stosunku pracy oraz podstawowe obowiązki pracodawcy

 • Umowa o pracę i jej rodzaje
 • Składniki umowy o pracę
  • Forma umowy
  • Zapisy w umowie
  • Treść informacji
  • Forma informacji
 • Umowa cywilnoprawna a umowa o pracę (różnice, forma umowy)
 • Świadectwo pracy
 • Prowadzenie dokumentacji ze stosunku pracy
  • dokumenty zawarte w części A
  • sposób gromadzenia dokumentów w części B
  • forma na nośnikach elektronicznych
 • Odpowiedzialność porządkowa pracownika
  • Forma nałożenia kary
  • Przedawnienie i zatarcie ukarania
  • Wysłuchanie pracownika
 • Odpowiedzialność materialna pracownika
  • Wina
  • Dochodzenie roszczeń przez pracodawcę
  • Umowa o wspólnej odpowiedzialności

 2. Rozwiązanie stosunku pracy

 • Wypowiedzenie umowy o pracę
  • Procedura
  • Przyczyny
  • Roszczenia pracownika związane z niezasadnym lub niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • Procedura
  • Przyczyny, wina, rażące niedbalstwo
  • Roszczenia pracownika i pracodawcy związane z niezasadnym lub niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia
 • Porozumienie stron
  • Forma
  • Uchylenie się od skutków oświadczenia woli
 • Zwolnienie indywidualne (przyczyny niedotyczące pracowników) i grupowe
  • Tryb
  • Przyczyny
  • Odprawa

 3. Czas pracy

 • Norma czasu pracy
 • Obliczanie wymiaru czasu pracy
 • Ustalanie rozkładów czasu pracy
 • Pojęcie i rozliczanie doby pracowniczej
 • Ruchomy rozkład czasu pracy
 • Okresy rozliczeniowe
 • Przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy
 • Praca w dobowych godzinach nadliczbowych i jej rekompensata
 • Praca w średnio tygodniowych godzinach nadliczbowych i jej rekompensata
 • Praca w szóstym dniu i jej rekompensata
 • Dopuszczalność pracy w niedzielę i zasady jej rekompensowania
 • Systemy czasu pracy

4. Urlopy pracownicze

 • Ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego
 • Nabywania prawa do pierwszego w życiu urlopu
 • Urlop osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Zasady udzielania urlopu
 • Udzielanie urlopu bezpłatnego
 • Urlop macierzyński – możliwość rezygnacji
 • Urlop rodzicielski
  • Łączenie z pracą
  • Możliwość rezygnacji
  • Odzyskiwanie urlopu rodzicielskiego
  • Terminy udzielenia
 • Procedura i konsekwencje urlopu rodzicielskiego „długiego”
 • Urlop wychowawczy
  • Łączenie z pracą
  • Ochrona przed wypowiedzeniem
 • Urlop ojcowski

5. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy

 • Wynagrodzenie za pracę
  • Ustalanie
  • Minimalne wynagrodzenie
  • Potrącanie
 • Wynagrodzenie chorobowe
 • Wynagrodzenie za urlop
 • Ekwiwalent za urlop – termin wypłaty
 • Premia a nagroda
 • Regulamin wynagradzania
 • Odprawy
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  • Regulamin
  • Zakres działalności socjalnej
  • Kryterium socjalne i jego badanie

Metody szkoleniowe

Adresaci

Zapraszamy wszystkich chcących pogłębić swoją wiedzę z tematyki PRAWA PRACY:

 • Dyrektorów Personalnych
 • Dyrektorów/Kierowników działów kadr i płac
 • Osoby pracujące w działach personalnych oraz HR
 • Managerów nadzorujących działy HR
 • Specjalistów działów kadr i płac
 • Pracowników firm payrollowych
 • Kierowników

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie