PLANER

Istnieje coś rzadszego od talentu – talent do tego, by dostrzec talent. ….Elbert Hubbart

Menu

PRAWO PRACY – najnowsze regulacje, możliwości i zagrożenia

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Prawo pracy

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Adresaci szkolenia

Zapraszamy wszystkich chcących pogłębić swoją wiedzę z tematyki PRAWA PRACY:

 • Dyrektorów Personalnych
 • Dyrektorów/Kierowników działów kadr i płac
 • Osoby pracujące w działach personalnych oraz HR
 • Managerów nadzorujących działy HR
 • Specjalistów działów kadr i płac
 • Pracowników firm payrollowych
 • Kierowników
Program szczegółowy szkolenia

1. Powstanie stosunku pracy oraz podstawowe obowiązki pracodawcy

 • Umowa o pracę i jej rodzaje
 • Składniki umowy o pracę
  • Forma umowy
  • Zapisy w umowie
  • Treść informacji
  • Forma informacji
 • Umowa cywilnoprawna a umowa o pracę (różnice, forma umowy)
 • Świadectwo pracy
 • Prowadzenie dokumentacji ze stosunku pracy
  • dokumenty zawarte w części A
  • sposób gromadzenia dokumentów w części B
  • forma na nośnikach elektronicznych
 • Odpowiedzialność porządkowa pracownika
  • Forma nałożenia kary
  • Przedawnienie i zatarcie ukarania
  • Wysłuchanie pracownika
 • Odpowiedzialność materialna pracownika
  • Wina
  • Dochodzenie roszczeń przez pracodawcę
  • Umowa o wspólnej odpowiedzialności

 2. Rozwiązanie stosunku pracy

 • Wypowiedzenie umowy o pracę
  • Procedura
  • Przyczyny
  • Roszczenia pracownika związane z niezasadnym lub niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • Procedura
  • Przyczyny, wina, rażące niedbalstwo
  • Roszczenia pracownika i pracodawcy związane z niezasadnym lub niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia
 • Porozumienie stron
  • Forma
  • Uchylenie się od skutków oświadczenia woli
 • Zwolnienie indywidualne (przyczyny niedotyczące pracowników) i grupowe
  • Tryb
  • Przyczyny
  • Odprawa

 3. Czas pracy

 • Norma czasu pracy
 • Obliczanie wymiaru czasu pracy
 • Ustalanie rozkładów czasu pracy
 • Pojęcie i rozliczanie doby pracowniczej
 • Ruchomy rozkład czasu pracy
 • Okresy rozliczeniowe
 • Przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy
 • Praca w dobowych godzinach nadliczbowych i jej rekompensata
 • Praca w średnio tygodniowych godzinach nadliczbowych i jej rekompensata
 • Praca w szóstym dniu i jej rekompensata
 • Dopuszczalność pracy w niedzielę i zasady jej rekompensowania
 • Systemy czasu pracy

4. Urlopy pracownicze

 • Ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego
 • Nabywania prawa do pierwszego w życiu urlopu
 • Urlop osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Zasady udzielania urlopu
 • Udzielanie urlopu bezpłatnego
 • Urlop macierzyński – możliwość rezygnacji
 • Urlop rodzicielski
  • Łączenie z pracą
  • Możliwość rezygnacji
  • Odzyskiwanie urlopu rodzicielskiego
  • Terminy udzielenia
 • Procedura i konsekwencje urlopu rodzicielskiego „długiego”
 • Urlop wychowawczy
  • Łączenie z pracą
  • Ochrona przed wypowiedzeniem
 • Urlop ojcowski

5. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy

 • Wynagrodzenie za pracę
  • Ustalanie
  • Minimalne wynagrodzenie
  • Potrącanie
 • Wynagrodzenie chorobowe
 • Wynagrodzenie za urlop
 • Ekwiwalent za urlop – termin wypłaty
 • Premia a nagroda
 • Regulamin wynagradzania
 • Odprawy
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  • Regulamin
  • Zakres działalności socjalnej
  • Kryterium socjalne i jego badanie
Metody szkoleniowe
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania