PLANER

Ten kto się waha, czeka…czeka…czeka… i traci.Richard Bandler

Menu

NOWOŚĆ

PRAKTYCZNY WYMIAR ZMIAN W PRAWIE PRACY OD A DO Z

Termin: 06-07-2020 - 07-07-2020

Do rozpoczęcia: 38 dni

FIRST MINUTE

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Prawo pracy

Liczba godzin dydaktycznych: 16 (2 dni)

Miasto: Ustroń

Cena: CENA PROMOCYJNA: 1590,00 zł brutto przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę/instytucję.

Hotel: śląskie, OLYMPIC**** Hotel , Ustroń

Szkolenie prowadzone jest przez prawnika, który posiada doświadczenie w pracy w dziale HR. Dzięki temu stawia na praktyczne aspekty przekazania wiedzy, łącząc je z teoretyczną wiedzą prawniczą.
Na tym szkoleniu nie znajdziecie Państwo „suchego” wykładu.
Jest to szkolenie prowadzone metodą warsztatową, na przykładowych dokumentach, aktywizujące uczestników, zachęcające ich do dyskusji i analizy przypadków z dotychczasowego życia zawodowego.

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych zmian w prawie pracy w 2019/2020 r. oraz tych planowanych.

Uczestnicy będą mieli okazję usystematyzować oraz udoskonalić swoją wiedzę w zakresie:

 • prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • nowych zasad przetwarzania danych osobowych zarówno kandydatów do pracy jak i pracowników
 • zasad rozliczania czasu pracy oraz urlopów pracowniczych
 • praktycznych aspektów rozwiązywania umów o pracę
 • prawnych aspektów dopuszczalności stosowania monitoringu, w tym kontroli trzeźwości pracownika
 • tworzenia w przedsiębiorstwie Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • najnowszych zmian w funkcjonowaniu Związków Zawodowych
 • rodzajów odpowiedzialności, zarówno pracodawcy jak i pracownika HR, za naruszenie przepisów o ochronie danych
 • pozakodeksowych form zatrudnienia
 • najnowszych zmian w kodeksie pracy dotyczących m.in. wydawania świadectw pracy, uprawnień rodzicielskich, przedawnienia roszczeń pracowniczych oraz przeciwdziałania mobbingowi
 • zmian wprowadzonych i planowanych w 2020 r.
Adresaci szkolenia

Zapraszamy na 2-dniowe szkolenie praktyczne skierowane do Specjalistów działów HR, kadr i płac, którzy chcą w sposób kompleksowy usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę z zakresu spraw kadrowych.
Szkolenie kierowane jest również do kadry zarządzającej.

Program szczegółowy szkolenia

1. Przedsiębiorca rekrutuje:

 • ogłoszenie o pracę – jak je prawidłowo przygotować na gruncie obowiązywania przepisów o ochronie danych osobowych?
 • znaczenie zgody – przygotowanie klauzul rekrutacyjnych (case study)
 • pozyskiwanie informacji o kandydacie z portali społecznościowych (np. facebook) oraz branżowych (np. Linkedin) – ustalenie dopuszczalności takich metod
 • jakich danych można żądać po zmianie przepisów od kandydata na Pracownika?
 • dokumenty w rekrutacji: CV oraz list motywacyjny
 • sprawdzanie referencji (kiedy dopuszczalne)
 • obowiązek informacyjny – treść obowiązku wobec kandydatów;
 • okres przetwarzania danych kandydatów
 • CV bez projektu rekrutacyjnego – jak się zachować?
 • „Czarne listy” kandydatów
 • korzystanie z agencji pośrednictwa zatrudnienia (jak skonstruować umowę z pośrednikiem)
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatów po zmianach

2. Przedsiębiorca zatrudnia

 • nawiązanie stosunku prac
 • rodzaje umów o pracę
 • treść umowy o pracę – obowiązkowe elementy
 • dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o pracę
 • kwestionariusz osobowy pracownika po zmianach
 • obowiązek informacyjny – treść obowiązku wobec pracowników
 • dokumentacja dotycząca czasu pracy – zmiana zasad przechowywania dokumentacji
 • dostęp do danych osobowych przez poszczególnych pracowników organizacji
 • przetwarzanie danych osobowych na potrzeby medycyny pracy
 • przetwarzanie danych osobowych na potrzeby świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem pracownika w szkoleniach
 • przetwarzanie danych osobowych pracowników w relacji Pracodawcy z organizacją związkową
 • przetwarzanie danych osobowych w związku z dodatkowymi świadczeniami pracowniczymi oferowanymi przez Pracodawcę

3. Dokumentacja pracownicza – nowe zasady prowadzenia

 • akta osobowe pracownika – co powinna zawierać część A, B, C i D akt osobowych
 • elektronizacja akt osobowych
 • w jaki sposób przeprowadzić przejście z prowadzenia dokumentacji papierowej na elektroniczną?
 • obowiązki Pracodawcy w związku ze zmianą sposobu przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • obowiązki Pracodawcy w związku z nowymi okresami przechowywania dokumentacji pracowniczej– 50 lat i 10 lat
 • kary za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej

4. Czas pracy:

 • zasady rozliczania czasu pracy
 • zasady prowadzenia dokumentacji (listy obecności, harmonogramy pracy)
 • systemy czasu pracy
 • praca w godzinach nadliczbowych
 • praca w porze nocnej
 • praca w niedziele i święta

5. Urlopy pracownicze:

 • ustalanie wymiaru urlopu
 • zasady prowadzenia dokumentacji
 • rodzaje urlopów (wypoczynkowy, na żądanie, bezpłatny, szkoleniowy, okolicznościowy)

6. Stosowanie kontroli Pracowników:

 • monitorowanie w miejscu pracy – monitoring wizyjny, monitoring poczty elektronicznej, monitoring GPS, inne rodzaje monitoringu, a prawo pracownika do prywatności
 • wizerunek Pracownika i jego ochrona
 • kontrola trzeźwości Pracownika

7. Świadectwa pracy – nowe zasady sporządzania:

 • zmiany od 04.05.2019 r.
 • zmiany od 07.09.2019 r.

8. Inne pozakodeksowe formy zatrudnienia:

 • zakres dokumentacji tworzonej dla osób na umowach cywilnoprawnych
 • zakres danych pozyskiwanych od takich osób
 • okresy przechowywania dokumentacji

9. Przedsiębiorca rozstaje się z pracownikiem – praktyczne aspekty:

 • rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron
 • rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
 • wygaśnięcie stosunku pracy
 • jak wręczyć pracownikowi wypowiedzenie

10. Rodzaje odpowiedzialności za naruszenie przepisów RODO:

 • odpowiedzialność administracyjna
 • odpowiedzialność karna
 • odpowiedzialność cywilna
 • odpowiedzialność przedsiębiorcy
 • odpowiedzialność pracownika

11. Związki zawodowe – omówienie najnowszych zmian:

 • nowe zasady uczestnictwa w organizacji związkowej – rozszerzenie grup uprawnionych
 • nowe zasady reprezentatywności
 • problematyka rozwiązywania sporów między związkami zawodowymi a pracodawcą

12. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – omówienie najważniejszych zagadnień:

 • co to jest PPK?
 • harmonogram wprowadzenia PPK
 • co PPK oznacza dla pracodawcy, a co dla pracownika?
 • mechanizm działania PPK

13. Omówienie zmian w kodeksie pracy po nowelizacji od 07.09.2019 r.

 • Nowe zasady wydawania świadectw pracy
 • Nowe uprawnienia rodzicielskie
 • Przedawnienie roszczeń pracowniczych
 • Rewolucyjne zmiany w zakresie przeciwdziałania mobbingowi

14. Zmiany dotyczące przywrócenia do pracy przed prawomocnym zakończeniem postępowania sądowego.

15. Zmiany w Kodeksie pracy w 2020 r.

 • Podwyższenie płacy minimalnej
 • 7 niedziel handlowych w roku
 • Zmiany dotyczące urlopów macierzyńskich
 • Wyłączenie dodatku stażowego z podstawy minimalnego wynagrodzenia za pracę

16. Omówienie planowanych zmian w 2020 r.

 • Wymiar urlopu wypoczynkowego niezależnie od stażu pracy
 • Obowiązek informowania o wynagrodzeniu w ofertach pracy
 • Prace legislacyjne nad nowym Kodeksem Pracy.

 

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Miejsce

HOTEL OLYMPIC****
ul. Grażyńskiego 10
43 - 450 Ustroń

www.hotelolympic.pl


Mamy przyjemność zaprosić Państwa do Ustronia - miejscowości o wspaniałych walorach turystycznych, położonej na południu Polski w Górach Beskidu Śląskiego. Szkolenie odbędzie się w 4-gwiazdkowym hotelu o wysokim standardzie świadczonych usług.W każdym pokoju: klimatyzacja, Internet bezprzewodowy, mini barek, telefon, TV satelitarna, łazienka. Dla naszych Gości przygotowaliśmy dwutorową, automatyczną kręgielnię. Dodatkowo tuż obok znajduje się turniejowy stół do bilarda oraz stół do piłkarzyków.

Cena szkolenia bez zakwaterowania wynosi 1290 zł brutto.
Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 200 zł brutto.
Dodatkowy  nocleg w pokoju jednoosobowym wynosi 300 zł brutto.
Dodatkowy nocleg w pokoju dwuosobowym wynosi 250 zł brutto.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia

Serdecznie zapraszamy:)

Cena i zapisy

1290,00 zł brutto, CENA PROMOCYJNA: 1190,00 zł brutto przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę/instytucję.

Podana wyżej cena zawiera:

 • udział w szkoleniu

 • materiały szkoleniowe i pomocnicze

 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta

 • konsultacje indywidualne z uczestnikami szkolenia

 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych

 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek-
  – serdecznie  prosimy o informację, czy należy przygotować kartę menu specjalnie dla wegetarianina lub weganina, czy też osoby ze zdrowotnymi ograniczeń żywieniowymi


 • na życzenie – pomoc w rezerwacji hotelu

Wybierz termin szkolenia

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania