Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • HR, kadry, sekretariat

PRAKTYCZNY WYMIAR ZMIAN W PRAWIE PRACY OD A DO Z

Szkolenie prowadzone jest przez prawnika, który posiada doświadczenie w pracy w dziale HR. Dzięki temu stawia na praktyczne aspekty przekazania wiedzy, łącząc je z teoretyczną wiedzą prawniczą. Na tym szkoleniu nie znajdziecie Państwo „suchego” wykładu. Jest to szkolenie prowadzone metodą warsztatową, na przykładowych dokumentach, aktywizujące uczestników, zachęcające ich do dyskusji i analizy przypadków z dotychczasowego życia zawodowego.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych zmian w prawie pracy w 2019/2020 r. oraz tych planowanych.

Uczestnicy będą mieli okazję usystematyzować oraz udoskonalić swoją wiedzę w zakresie:

 • prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • nowych zasad przetwarzania danych osobowych zarówno kandydatów do pracy jak i pracowników
 • zasad rozliczania czasu pracy oraz urlopów pracowniczych
 • praktycznych aspektów rozwiązywania umów o pracę
 • prawnych aspektów dopuszczalności stosowania monitoringu, w tym kontroli trzeźwości pracownika
 • tworzenia w przedsiębiorstwie Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • najnowszych zmian w funkcjonowaniu Związków Zawodowych
 • rodzajów odpowiedzialności, zarówno pracodawcy jak i pracownika HR, za naruszenie przepisów o ochronie danych
 • pozakodeksowych form zatrudnienia
 • najnowszych zmian w kodeksie pracy dotyczących m.in. wydawania świadectw pracy, uprawnień rodzicielskich, przedawnienia roszczeń pracowniczych oraz przeciwdziałania mobbingowi
 • zmian wprowadzonych i planowanych w 2020 r.

Program szkolenia

1. Przedsiębiorca rekrutuje:

 • ogłoszenie o pracę – jak je prawidłowo przygotować na gruncie obowiązywania przepisów o ochronie danych osobowych?
 • znaczenie zgody – przygotowanie klauzul rekrutacyjnych (case study)
 • pozyskiwanie informacji o kandydacie z portali społecznościowych (np. facebook) oraz branżowych (np. Linkedin) – ustalenie dopuszczalności takich metod
 • jakich danych można żądać po zmianie przepisów od kandydata na Pracownika?
 • dokumenty w rekrutacji: CV oraz list motywacyjny
 • sprawdzanie referencji (kiedy dopuszczalne)
 • obowiązek informacyjny – treść obowiązku wobec kandydatów;
 • okres przetwarzania danych kandydatów
 • CV bez projektu rekrutacyjnego – jak się zachować?
 • „Czarne listy” kandydatów
 • korzystanie z agencji pośrednictwa zatrudnienia (jak skonstruować umowę z pośrednikiem)
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatów po zmianach

2. Przedsiębiorca zatrudnia

 • nawiązanie stosunku prac
 • rodzaje umów o pracę
 • treść umowy o pracę – obowiązkowe elementy
 • dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o pracę
 • kwestionariusz osobowy pracownika po zmianach
 • obowiązek informacyjny – treść obowiązku wobec pracowników
 • dokumentacja dotycząca czasu pracy – zmiana zasad przechowywania dokumentacji
 • dostęp do danych osobowych przez poszczególnych pracowników organizacji
 • przetwarzanie danych osobowych na potrzeby medycyny pracy
 • przetwarzanie danych osobowych na potrzeby świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem pracownika w szkoleniach
 • przetwarzanie danych osobowych pracowników w relacji Pracodawcy z organizacją związkową
 • przetwarzanie danych osobowych w związku z dodatkowymi świadczeniami pracowniczymi oferowanymi przez Pracodawcę

3. Dokumentacja pracownicza – nowe zasady prowadzenia

 • akta osobowe pracownika – co powinna zawierać część A, B, C i D akt osobowych
 • elektronizacja akt osobowych
 • w jaki sposób przeprowadzić przejście z prowadzenia dokumentacji papierowej na elektroniczną?
 • obowiązki Pracodawcy w związku ze zmianą sposobu przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • obowiązki Pracodawcy w związku z nowymi okresami przechowywania dokumentacji pracowniczej– 50 lat i 10 lat
 • kary za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej

4. Czas pracy:

 • zasady rozliczania czasu pracy
 • zasady prowadzenia dokumentacji (listy obecności, harmonogramy pracy)
 • systemy czasu pracy
 • praca w godzinach nadliczbowych
 • praca w porze nocnej
 • praca w niedziele i święta

5. Urlopy pracownicze:

 • ustalanie wymiaru urlopu
 • zasady prowadzenia dokumentacji
 • rodzaje urlopów (wypoczynkowy, na żądanie, bezpłatny, szkoleniowy, okolicznościowy)

6. Stosowanie kontroli Pracowników:

 • monitorowanie w miejscu pracy – monitoring wizyjny, monitoring poczty elektronicznej, monitoring GPS, inne rodzaje monitoringu, a prawo pracownika do prywatności
 • wizerunek Pracownika i jego ochrona
 • kontrola trzeźwości Pracownika

7. Świadectwa pracy – nowe zasady sporządzania:

 • zmiany od 04.05.2019 r.
 • zmiany od 07.09.2019 r.

8. Inne pozakodeksowe formy zatrudnienia:

 • zakres dokumentacji tworzonej dla osób na umowach cywilnoprawnych
 • zakres danych pozyskiwanych od takich osób
 • okresy przechowywania dokumentacji

9. Przedsiębiorca rozstaje się z pracownikiem – praktyczne aspekty:

 • rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron
 • rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
 • wygaśnięcie stosunku pracy
 • jak wręczyć pracownikowi wypowiedzenie

10. Rodzaje odpowiedzialności za naruszenie przepisów RODO:

 • odpowiedzialność administracyjna
 • odpowiedzialność karna
 • odpowiedzialność cywilna
 • odpowiedzialność przedsiębiorcy
 • odpowiedzialność pracownika

11. Związki zawodowe – omówienie najnowszych zmian:

 • nowe zasady uczestnictwa w organizacji związkowej – rozszerzenie grup uprawnionych
 • nowe zasady reprezentatywności
 • problematyka rozwiązywania sporów między związkami zawodowymi a pracodawcą

12. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – omówienie najważniejszych zagadnień:

 • co to jest PPK?
 • harmonogram wprowadzenia PPK
 • co PPK oznacza dla pracodawcy, a co dla pracownika?
 • mechanizm działania PPK

13. Omówienie zmian w kodeksie pracy po nowelizacji od 07.09.2019 r.

 • Nowe zasady wydawania świadectw pracy
 • Nowe uprawnienia rodzicielskie
 • Przedawnienie roszczeń pracowniczych
 • Rewolucyjne zmiany w zakresie przeciwdziałania mobbingowi

14. Zmiany dotyczące przywrócenia do pracy przed prawomocnym zakończeniem postępowania sądowego.

15. Zmiany w Kodeksie pracy w 2020 r.

 • Podwyższenie płacy minimalnej
 • 7 niedziel handlowych w roku
 • Zmiany dotyczące urlopów macierzyńskich
 • Wyłączenie dodatku stażowego z podstawy minimalnego wynagrodzenia za pracę

16. Omówienie planowanych zmian w 2020 r.

 • Wymiar urlopu wypoczynkowego niezależnie od stażu pracy
 • Obowiązek informowania o wynagrodzeniu w ofertach pracy
 • Prace legislacyjne nad nowym Kodeksem Pracy.

 

Adresaci

Zapraszamy na 2-dniowe szkolenie praktyczne skierowane do Specjalistów działów HR, kadr i płac, którzy chcą w sposób kompleksowy usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę z zakresu spraw kadrowych.
Szkolenie kierowane jest również do kadry zarządzającej.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie