Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • HR, kadry, sekretariat

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW – legalizacja, umowy, wymagania, praca tymczasowa, outsourcing – szkolenie online

SZKOLENIE ON-LINE – NOWOŚĆ ! Szkolenie ma na celu omówienie wszystkich zasad dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Podczas szkolenia zostaną omówione praktyczne problemy związane z procedurą legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. Program uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzane od marca 2020 w związku z  epidemią koronawirusa. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa m.in. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na przygotowane pytania uczestników.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Szkolenie ma na celu omówienie wszystkich zasad dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Podczas szkolenia zostaną omówione praktyczne problemy związane z procedurą legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców.

Na szkoleniu nasz ekspert odpowie na pytania:

 • W jaki sposób legalizować pobyt w zależności od posiadanych przez cudzoziemca dokumentów
 • Z których procedur skorzystać aby nie doprowadzić do nielegalnej pracy lub przerwy w zatrudnieniu
 • Jakie należy spełnić wymagania aby nie naruszyć przepisów w przypadku przerw w działalności zakładu, zmiany stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy lub wynagrodzenia cudzoziemców
 • Jakie obowiązki w praktyce należy spełnić wobec cudzoziemca / urzędów po zalegalizowaniu pobytu i pracy
 • Jakie są skuteczne i optymalne sposoby rozwiązania stosunku pracy / zlecenia z cudzoziemcem
 • Kto i na jakich zasadach powinien spełnić obowiązki w zakresie badań lekarskich i szkoleń bhp, kwalifikacji dla pracowników i zleceniobiorców
 • Praca tymczasowa czy outsourcing – korzyści i zagrożenia
 • Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej – jakie wymagania i co w przypadku naruszenia przepisów
 • Jak prawidłowo delegować cudzoziemców do Polski – delegacje, krótkie okresy oraz długotrwałe wykonywanie obowiązków

Program szkolenia

1. Różne sposoby legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce
 • Pobytu w ramach ruchu bezwizowego
 • Wizy Schengen i wizy krajowej wydane w Polsce
 • Zezwolenia na pobyt wydane w Polsce
 • Pobyt w Polsce na podstawie dokumentów wydanych przez kraje Schengen i Unii Europejskiej
 • Pobyt na podstawie stampili w paszporcie oraz pobyt bez stampili
 • Pobyt cudzoziemca w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii

2. Schematy legalizowania pracy cudzoziemca w Polsce

 • Zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia
 • Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy
 • Zezwolenia na pracę
 • Zezwolenia na pobyt i pracę
 • Zezwolenia na pracę sezonową
 • Zezwolenia na pobyt i pracę sezonową
 • Oświadczenia / zezwolenia w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii

3. Praca na warunkach uzyskanych oświadczeń / zezwoleń na pracę / pracę sezonową / pobyt i pracę

 • Dopuszczalność pracy na innych warunkach – przestoje w zakładzie pracy i inne przypadki braku możliwości działania zakładu
 • Urlopy wypoczynkowe / zwolnienia lekarskie oraz inne okresy wolne od pracy pracowników i zleceniobiorców i ich wpływ na legalną pracę
 • Zmiana stanowiska pracy lub rodzaju wykonywanej pracy zleceniobiorcy, a legalna praca
 • Zmiana wymiaru czasu lub godzin pracy zleceniobiorcy, a legalna praca
 • Zmiana wynagrodzenia pracowników lub godzin pracy zleceniobiorcy, a legalna praca
 • Zmiana pracodawcy / zleceniodawcy / agencji zatrudnienia / pracodawcy użytkownika, a legalna praca
 • Dopuszczalność pracy na innych warunkach w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii

4. Obowiązki podmiotów zatrudniających cudzoziemców

 • Obowiązki informacyjne po uzyskaniu oświadczenia / zezwolenia
 • Dokumentacja i tłumaczenie dokumentów dla cudzoziemców
 • Ochrona trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu / pracy cudzoziemca
 • Ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie i po zakończeniu stosunku zatrudnienia
 • Obowiązek badań lekarskich i szkoleń bhp dla pracowników i zleceniobiorców
 • Obowiązek uzyskania nr Pesel i zameldowania w Polsce

5. Optymalizacja zatrudnienia

 • Schemat zatrudnienia cudzoziemca poza zakładem pracy – praca tymczasowa oraz outsourcing
 • Umowy o pracę / umowy zlecenia / umowy o dzieło / umowa przy zbiorach
 • Przedsiębiorca / rolnik / pracodawca użytkownik – badania lekarskie, szkolenia bhp, kwalifikacje, bezpieczna praca

6. Pracownicy delegowani i pracownicy transgraniczni – ZMIANA PRZEPISÓW od 30.07.2020 r.

 • Delegowanie kadry kierowniczej, specjalistów, naukowców do Polski
 • Delegowanie pracowników do Polski
 • Status cudzoziemców i obywateli polskich wykonujących pracę za granicą w świetle zmian. Praca: w Niemczech, w Czechach, na Słowacji, na Ukrainie, w Rosji, na Białorusi oraz praca w pozostałych krajach
 • Częściowe zawieszenie ruchu granicznego dla cudzoziemców i jego wpływ na wydane decyzje i zawarte umowy

7. Konsekwencje naruszenia przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców

 • Obowiązki przedsiębiorcy wobec organów kontrolujących pobyt i pracę cudzoziemców – Państwowa Inspekcja Pracy, Straż Graniczna
 • Naruszenie przepisów, a odpowiedzialność wykroczeniowa podmiotu zatrudniającego cudzoziemca
 • Naruszenie przepisów, a odpowiedzialność wykroczeniową cudzoziemca
 • Naruszenie przepisów, a możliwość dalszego zatrudnienia cudzoziemca
 • Naruszenie przepisów, a uzyskanie kolejnego zezwolenie na pracę / pobyt
  i pracę
 • Naruszenie przepisów, a wydalenie cudzoziemca z Polski i zakaz wjazdu do Polski

Metody szkoleniowe

Zajęcia  przeprowadzone są w komfortowych grupach do 15 osób, co zapewnia możliwość interakcji z Ekspertem i prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

Warunek:

Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z Internetem.
Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM?

Krok I
Rejestrujesz się na platformie webinarowej.
Link otrzymasz wcześniej, wraz z emailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”. Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akcpetacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie