PLANER

Ze wszystkich zasobów ekonomicznych najmniej sprawnie użytkuje się zasoby ludzkie, a największa szansa poprawy wydajności ekonomicznej tkwi w podniesieniu efektywności pracy ludzkiejPeter F. Drucker

Menu

PRACOWNICY TYMCZASOWI – prawa i obowiązki pracodawcy użytkownika w praktyce

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Prawo pracy

Liczba godzin: 1dzień

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szczegółowy szkolenia

1. Co to jest praca tymczasowa i w jakim celu jest stosowana

 • Pojęcie pracy tymczasowej
 • Pojęcie pracownika tymczasowego i pracodawcy użytkownika
 • Podstawowe cele związane z zatrudnieniem pracowników tymczasowych
  • Dostosowanie stanu zatrudnienia do potrzeb wynikających z czasowego zwiększenia zadań
  • Zapewnienie terminowego wykonania dotychczas realizowanych zadań
  • Uzupełnienie stanu zatrudnienia w okresach nieobecności pracowników etatowych
  • Szybki dostęp do pracowników o wymaganych kwalifikacjach

2. Polskie regulacje prawne dotyczące pracy tymczasowej

 • Zakres spraw regulowanych w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
 • Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczące pracy tymczasowej

3. Ograniczenia związane z zatrudnieniem pracowników tymczasowych.

 • Prace niedozwolone pracownikom tymczasowym
 • Okoliczności wyłączające możliwość zatrudnienia pracownika tymczasowego na danym stanowisku pracy
 • Ograniczenia temporalne

4. Proces zatrudnienia pracownika tymczasowego

 • Zakres i forma obowiązkowych uzgodnień między agencją zatrudnienia a pracodawcą użytkownikiem
 • Informacje przekazywane agencji pracy tymczasowej
  • Cel i zakres informacji o wynagrodzeniu za powierzoną pracę
  • Informacja o warunkach wykonywania pracy w zakresie bhp
 • Dodatkowe uzgodnienia agencji pracy tymczasowej i pracodawcy użytkownika
 • Błędy popełniane na etapie uzgodnień oraz powierzenia pracy pracownikowi tymczasowemu

5. Świadczenie pracy przez pracownika tymczasowego

 • Obowiązki pracodawcy użytkownika
  • Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym: szkolenie bhp, wyposażenie w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
  • Obowiązki w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym prowadzenie ewidencji czasu pracy
  • Dodatkowe przejęcie niektórych obowiązków z zakresu bhp przez pracodawcę użytkownika
  • Równe traktowanie w zatrudnieniu
 • Uprawnienia pracownika tymczasowego wobec pracodawcy użytkownika
 • Zakończenie pracy pracownika tymczasowego
  • Ustanie umowy o pracę zawartej z pracownikiem tymczasowym
  • Rezygnacja pracodawcy użytkownika z wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego
  • Zaprzestanie wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego
 • Nieprawidłowości związane ze świadczeniem pracy przez pracownika tymczasowego

6. Dopuszczalność zatrudnienia cywilnoprawnego

 • Rodzaj umowy i charakter świadczonej pracy
 • Różnice między zatrudnieniem pracowniczym a cywilnoprawnym

7. Korzyści wynikające z pracy tymczasowej

 • Zwiększenie elastyczności zatrudnienia
 • Rekrutacja pracowników przeniesiona na podmiot zewnętrzny
 • Zapewnienie stałej obsady na stanowiskach pracy o wysokiej rotacji zatrudnienia
 • Przejęcie niektórych obowiązków pracodawcy przez agencje pracy tymczasowej
 • Szybka rezygnacja z pracownika niespełniającego wymagań
 • Optymalizacja kosztów pracy w kontekście aktualnych potrzeb pracodawcy

8. Odpowiedzialność pracodawcy użytkownika za naruszenie obowiązków

 • Odpowiedzialność za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu
 • Naprawienie szkody w mieniu pracodawcy użytkownika
 • Odpowiedzialność za wykroczenia z ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania