Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • HR, kadry, sekretariat

PRACOWNICY TYMCZASOWI – prawa i obowiązki pracodawcy użytkownika w praktyce

Celem szkolenia jest poznanie pojęcia pracy tymczasowej , przedstawienie polskich regulacji prawnych dotyczących pracy tymczasowej oraz ograniczeń związanych z zatrudnieniem pracowników jak również …

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Program szkolenia

1. Co to jest praca tymczasowa i w jakim celu jest stosowana

 • Pojęcie pracy tymczasowej
 • Pojęcie pracownika tymczasowego i pracodawcy użytkownika
 • Podstawowe cele związane z zatrudnieniem pracowników tymczasowych
  • Dostosowanie stanu zatrudnienia do potrzeb wynikających z czasowego zwiększenia zadań
  • Zapewnienie terminowego wykonania dotychczas realizowanych zadań
  • Uzupełnienie stanu zatrudnienia w okresach nieobecności pracowników etatowych
  • Szybki dostęp do pracowników o wymaganych kwalifikacjach

2. Polskie regulacje prawne dotyczące pracy tymczasowej

 • Zakres spraw regulowanych w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
 • Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczące pracy tymczasowej

3. Ograniczenia związane z zatrudnieniem pracowników tymczasowych.

 • Prace niedozwolone pracownikom tymczasowym
 • Okoliczności wyłączające możliwość zatrudnienia pracownika tymczasowego na danym stanowisku pracy
 • Ograniczenia temporalne

4. Proces zatrudnienia pracownika tymczasowego

 • Zakres i forma obowiązkowych uzgodnień między agencją zatrudnienia a pracodawcą użytkownikiem
 • Informacje przekazywane agencji pracy tymczasowej
  • Cel i zakres informacji o wynagrodzeniu za powierzoną pracę
  • Informacja o warunkach wykonywania pracy w zakresie bhp
 • Dodatkowe uzgodnienia agencji pracy tymczasowej i pracodawcy użytkownika
 • Błędy popełniane na etapie uzgodnień oraz powierzenia pracy pracownikowi tymczasowemu

5. Świadczenie pracy przez pracownika tymczasowego

 • Obowiązki pracodawcy użytkownika
  • Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym: szkolenie bhp, wyposażenie w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
  • Obowiązki w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym prowadzenie ewidencji czasu pracy
  • Dodatkowe przejęcie niektórych obowiązków z zakresu bhp przez pracodawcę użytkownika
  • Równe traktowanie w zatrudnieniu
 • Uprawnienia pracownika tymczasowego wobec pracodawcy użytkownika
 • Zakończenie pracy pracownika tymczasowego
  • Ustanie umowy o pracę zawartej z pracownikiem tymczasowym
  • Rezygnacja pracodawcy użytkownika z wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego
  • Zaprzestanie wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego
 • Nieprawidłowości związane ze świadczeniem pracy przez pracownika tymczasowego

6. Dopuszczalność zatrudnienia cywilnoprawnego

 • Rodzaj umowy i charakter świadczonej pracy
 • Różnice między zatrudnieniem pracowniczym a cywilnoprawnym

7. Korzyści wynikające z pracy tymczasowej

 • Zwiększenie elastyczności zatrudnienia
 • Rekrutacja pracowników przeniesiona na podmiot zewnętrzny
 • Zapewnienie stałej obsady na stanowiskach pracy o wysokiej rotacji zatrudnienia
 • Przejęcie niektórych obowiązków pracodawcy przez agencje pracy tymczasowej
 • Szybka rezygnacja z pracownika niespełniającego wymagań
 • Optymalizacja kosztów pracy w kontekście aktualnych potrzeb pracodawcy

8. Odpowiedzialność pracodawcy użytkownika za naruszenie obowiązków

 • Odpowiedzialność za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu
 • Naprawienie szkody w mieniu pracodawcy użytkownika
 • Odpowiedzialność za wykroczenia z ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie