Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • HR, kadry, sekretariat

PODRÓŻE SŁUŻBOWE I ODDELEGOWANIE

Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane z rozliczaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju i poza jego granicami. Na szkoleniu zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo i interpretacje podatkowe w związku z podróżami służbowymi i rozliczaniem delegacji, w tym w odniesieniu do opłat autostradowych i parkingowych oraz podróży służbowych kierowców.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie podróży służbowych zarówno krajowych jak i zagranicznych.
Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o dotychczasowy stan prawny z zaznaczeniem projektowanych zmian w zakresie rozliczania podróży służbowych i samochodu.

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie uregulowań prawnych związanych z podróżami służbowymi i ich skutków dla podatników
 • Uczestnicy szkolenia poznają zmienione uregulowania i problemy podatkowe występujące w związku z podróżami służbowymi i samochodami
 • Uczestnicy szkolenia nabywają także praktyczną wiedzę umożliwiającą samodzielne dokonywanie rozliczeń podatkowych podatnika i pracowników w zakresie podróży służbowych

Program szkolenia

1. Oddelegowanie pracowników po zmianach od 18 czerwca 2016 r.:

 • Pojęcie oddelegowania na gruncie prawa podatkowego oraz zmienionych przepisów
 • Obowiązki informacyjne w przypadku oddelegowania pracowników na teren kraju
 • Oddelegowanie a podróż służbowa
 • Czas trwania delegowania a zmiana umowy o pracę
 • Zasady opodatkowania osób oddelegowanych
 • Składki ZUS a oddelegowanie
 • Dokumenty związane z przyjazdem pracownika do danego państwa oraz cudzoziemca do Polski – zasady wypełniania druków ORD – W
 • Nowe uprawnienia dla PIP związane z kontrolą oddelegowania pracowników na teren kraju
 • Uregulowania unijne i obowiązki formalne związane z wysyłaniem naszych pracowników za granicę w podróż służbową oraz oddelegowanie

 2. Zasady wypłaty diety i ryczałtów przed i po zmianach oraz nowe zasady ich wyliczania:

 • Dieta krajowa uzależniona od ilości posiłków zapewnionych pracownikom
 • Dieta zagraniczna – kiedy i czy zawsze?
 • Zasady wypłacania i zmiany ryczałtów wypłacanych pracownikom
 • Limity ryczałtów za noclegi zagraniczne
 • Limit za noclegi krajowe – zasady stosowania
 • NOCLEG ZE ŚNIADANIEM– problemy praktyczne i możliwe rozwiązania faktyczne
 • Problemy praktyczne związane z wypłacaniem diet, w tym posiłek z kontrahentem, obiad na szkoleniu itp.

 

3. Rozliczanie podróży służbowej:

 • Nowy druk delegacji
 • Podróż zagraniczna do kilku państw
 • Moment rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej – problemy praktyczne
 • Wyjazd do kilku państw – dotychczasowe uregulowania a nowe zasady
 • Praktyczne problemy związane z wyjazdami zagranicznymi po zmianach, np. moment przekraczania granic, zasady ustalania diet za pobyt w danym państwie

 

4. Dokumenty związane z rozliczaniem podróży służbowych i oddelegowania:

 • Polecenie wyjazdu służbowego – obowiązki formalne dokumentu – kto i kiedy podpisuje
 • Skutki prawne wyjazdu bez polecenia pracodawcy
 • Potwierdzenie pobytu pracownika w danym miejscu jako dodatkowy obowiązek nie wynikający z przepisów prawa pracy
 • Rozliczenie wyjazdu – wymagania formalne, w tym zatwierdzenia formalne, merytoryczne i do wypłaty
 • Dokumenty podpinane pod rozliczenie delegacji – problemy praktyczne rozliczania faktur zagranicznych, paragonów, rachunków na osobę fizyczną (pracownika)
 • Data rozliczenia delegacji a moment poniesienia kosztu uzyskania przychodów pracodawcy
 • Oświadczenia i zgłoszenia składane do właściwych organów zagranicznych i w Polsce w przypadku oddelegowania

5. Rozliczanie samochodu w przepisach podatkowych w 2017 r. i 2018 r.:

 • Jazdy lokalne
 • Jazdy zamiejscowe
 • Kilometrówka
 • Wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych a zwrot opłat ponoszonych z podróżą służbową, w tym koszty parkingu

 

6. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:

 • Rozliczanie kosztów leczenia za granicą – NOWE OGRANICZENIA i ich znaczenie praktyczne
 • Opłaty za autostradę i parking jako wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów – czy najnowsze interpretacje podatkowe mają uzasadnienie prawne?
 • Rozliczanie podróży służbowych w razie braku zaliczki
 • ZALICZKA A ROZLICZENIE DELEGACJI w walucie obcej
 • Nowe uregulowania związane z przeliczaniem waluty obcej na złote polskie
 • Ubezpieczenia w trakcie podróży służbowych a możliwość zaliczenia w KUP
 • Obowiązek posiadania badań lekarskich przez „osoby korzystające z samochodu w celach służbowych” – kto i kiedy powinien posiadać badania, podmioty sprawdzające wykonania obowiązku

Metody szkoleniowe

 • Wykłady
 • Dyskusja z uczestnikami
 • Odpowiedzi na pytania uczestników

Adresaci

 • Główni Księgowi i księgowi
 • Pracownicy księgowości dokonujący rozliczeń wyjazdów służbowych pracowników i innych osób na terenie kraju i poza jego granicami
 • Pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za rozliczenia pracowników
 • Osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą i odbywające liczne wyjazdy służbowe na terenie kraju i poza jego granicami

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie