logotyp-prestige-eck

Przeciwności losu uczą mądrości, powodzenie ją odbiera.Seneka Młodszy

Menu

ORGANIZACJA PRAC KANCELARYJNYCH ORAZ ZASADY ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI W FIRMIE/INSTYTUCJI. Obsługa kancelaryjna w systemie tradycyjnym i elektronicznym.

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Prawo

Liczba godzin: 1 dzień

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaniem prac kancelaryjnych, właściwego postępowania z korespondencją, organizowania i nadzorowania obiegu dokumentów wewnątrz firm, a także archiwizacją dokumentacji, profesjonalnym przechowywaniem dokumentacji oraz zaznajomienie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Program szczegółowy szkolenia

I. Postępowanie z dokumentacja tradycyjną: rodzaje dokumentacji, zasady obiegu, gromadzenia w formie zbiorów i akt spraw.

1. Omówienie przepisów prawa archiwalnego:

 • Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych oraz przepisów związkowych.

2. Współczesne systemy kancelaryjne (omówienie wzorcowej instrukcji kancelaryjnej i rzeczowych wykazów akt)

3. Nowe instrukcje kancelaryjno-archiwalne w urzędach administracji publicznej

4. Klasyfikacja dokumentacji współczesnej

5. Kwalifikacja archiwalna (okresy przechowywania dokumentacji)

II. Przygotowanie do przechowywania w archiwum zakładowym

1. Archiwizacja dokumentacji o czasowym okresie przechowywania – kategoria archiwalna B (segregacja i systematyzacja, opis teczek, ewidencja)

2. Archiwizacja materiałów archiwalnych – kategoria archiwalna A (segregacja i systematyzacja, porządkowanie wewnątrz teczek, opis i ewidencja)

III. Archiwum zakładowe

1. Warunki techniczno – organizacyjne

2. Procedura przyjmowania dokumentacji

3. Oznakowywanie i rozmieszczanie dokumentacji

4. Środki ewidencyjne

IV. Zasady udostępniania dokumentacji

1. Udostępnianie dla celów służbowych pracownikom własnej jednostki.

2. Udostępnianie jednostkom zewnętrznym

3. Ewidencja udostępniania

V. Brakowanie i niszczenie dokumentacji, której okres przechowywania minął

1. Sporządzenie spisu dokumentacji przeznaczonej do wybrakowania i zniszczenia

2. Procedury formalne

3. Organizacja procesu niszczenia

VI. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.

1. Podział na zespoły archiwalne

2. Segregacja i systematyzacja

3. Ewidencja przygotowanej dokumentacji (aktowej, technicznej, kartograficznej, fotograficznej, dźwiękowej)

4. Procedura przekazywania

VII. Postępowanie z dokumentacją w przypadku ustania działalności jednostki organizacyjnej.

VIII. Postępowanie z dokumentami elektronicznymi

1. Zasady postępowania z dokumentacją w świetle ustawy z dn. 17.II 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz znowelizowanej ustawy z dn. 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz regulacji zawartych w ustawach:

 • z dn. 29.IX.1994 r. o rachunkowości
 • z dn. 18.IX. 2001 o podpisie elektronicznym
 • dn. 18.VII. 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

2. Omówienie przepisów wykonawczych wydanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 30 października i 2 listopada 2006r .:

 • w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych
 • w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi
 • w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych

3. Archiwizowanie dokumentów elektronicznych

 • klasyfikacja wstępna – podział na dokumenty ewidencjonowanie i nieewidencjonowane
 • procedury przechowywania i corocznych przeglądów przechowywanych dokumentów ewidencjonowanych
 • Metadane jako niezbędny element opisu dokumentów elektronicznych
 • Kwalifikacja archiwalna dokumentów elektronicznych
 • Brakowanie (usuwanie) dokumentów elektronicznych
 • Przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania do archiwum państwowego
 • Wymagania techniczne formatów zapisu i informatycznych nośników danych
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK
Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania

  Na podstawie 62 opinii.
  Sebastian Szaforz
  Sebastian Szaforz
  2022-10-29
  Polecam z całego serca ...
  Marcin J
  Marcin J
  2022-10-26
  Rzetelnie przeprowadzony kurs na wózki jezdniowe podnośników od samego początku do końca, serdecznie polecam, zdane za pierwszym razem,
  Vitalii Bilenkyi
  Vitalii Bilenkyi
  2022-10-26
  Jestem szczęśliwy, zdałem )
  Paweł Sokół
  Paweł Sokół
  2022-10-26
  Super merytoryczny kurs Polecam
  Paul Socha
  Paul Socha
  2022-10-26
  Profesjonalna firma i szkolenie z zapewnionym egzaminem ... Polecam każdemu kursy u nich
  Juliusz Więckowski
  Juliusz Więckowski
  2022-09-09
  Pełen profesjonalizm Firma dba by kursant był przygotowany do zdania egzaminu Firma dostarcza materiały szkoleniowe, testy oraz fachowego i wymagającego instruktora Dzięki temu wystarczy się przyłożyć i zdobywa się upragnione lub potrzebne uprawnienia Ja osobiście dzięki ECK Prestige zdobyłem uprawnienia do obsługi wózków specjalistycznych Polecam !!!
  Zobacz więcej opinii