PLANER

Doświadczenie to drogi nauczyciel… …i głupcy uczą się tylko z niegoBenjamin Franklin

Menu

ORGANIZACJA PRAC KANCELARYJNYCH ORAZ ZASADY ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI W FIRMIE/INSTYTUCJI. Obsługa kancelaryjna w systemie tradycyjnym i elektronicznym.

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Prawo

Liczba godzin: 1 dzień

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaniem prac kancelaryjnych, właściwego postępowania z korespondencją, organizowania i nadzorowania obiegu dokumentów wewnątrz firm, a także archiwizacją dokumentacji, profesjonalnym przechowywaniem dokumentacji oraz zaznajomienie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Program szczegółowy szkolenia

I. Postępowanie z dokumentacja tradycyjną: rodzaje dokumentacji, zasady obiegu, gromadzenia w formie zbiorów i akt spraw.

1. Omówienie przepisów prawa archiwalnego:

 • Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych oraz przepisów związkowych.

2. Współczesne systemy kancelaryjne (omówienie wzorcowej instrukcji kancelaryjnej i rzeczowych wykazów akt)

3. Nowe instrukcje kancelaryjno-archiwalne w urzędach administracji publicznej

4. Klasyfikacja dokumentacji współczesnej

5. Kwalifikacja archiwalna (okresy przechowywania dokumentacji)

II. Przygotowanie do przechowywania w archiwum zakładowym

1. Archiwizacja dokumentacji o czasowym okresie przechowywania – kategoria archiwalna B (segregacja i systematyzacja, opis teczek, ewidencja)

2. Archiwizacja materiałów archiwalnych – kategoria archiwalna A (segregacja i systematyzacja, porządkowanie wewnątrz teczek, opis i ewidencja)

III. Archiwum zakładowe

1. Warunki techniczno – organizacyjne

2. Procedura przyjmowania dokumentacji

3. Oznakowywanie i rozmieszczanie dokumentacji

4. Środki ewidencyjne

IV. Zasady udostępniania dokumentacji

1. Udostępnianie dla celów służbowych pracownikom własnej jednostki.

2. Udostępnianie jednostkom zewnętrznym

3. Ewidencja udostępniania

V. Brakowanie i niszczenie dokumentacji, której okres przechowywania minął

1. Sporządzenie spisu dokumentacji przeznaczonej do wybrakowania i zniszczenia

2. Procedury formalne

3. Organizacja procesu niszczenia

VI. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.

1. Podział na zespoły archiwalne

2. Segregacja i systematyzacja

3. Ewidencja przygotowanej dokumentacji (aktowej, technicznej, kartograficznej, fotograficznej, dźwiękowej)

4. Procedura przekazywania

VII. Postępowanie z dokumentacją w przypadku ustania działalności jednostki organizacyjnej.

VIII. Postępowanie z dokumentami elektronicznymi

1. Zasady postępowania z dokumentacją w świetle ustawy z dn. 17.II 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz znowelizowanej ustawy z dn. 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz regulacji zawartych w ustawach:

 • z dn. 29.IX.1994 r. o rachunkowości
 • z dn. 18.IX. 2001 o podpisie elektronicznym
 • dn. 18.VII. 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

2. Omówienie przepisów wykonawczych wydanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 30 października i 2 listopada 2006r .:

 • w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych
 • w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi
 • w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych

3. Archiwizowanie dokumentów elektronicznych

 • klasyfikacja wstępna – podział na dokumenty ewidencjonowanie i nieewidencjonowane
 • procedury przechowywania i corocznych przeglądów przechowywanych dokumentów ewidencjonowanych
 • Metadane jako niezbędny element opisu dokumentów elektronicznych
 • Kwalifikacja archiwalna dokumentów elektronicznych
 • Brakowanie (usuwanie) dokumentów elektronicznych
 • Przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania do archiwum państwowego
 • Wymagania techniczne formatów zapisu i informatycznych nośników danych
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania