PLANER

„Zaangażuj mnie w to, a zrozumiem” – to chińskie przysłowie przyświeca naszym szkoleniom

Menu

NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY – umowy terminowe, urlopy macierzyńskie

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Prawo pracy

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

W 2016 r. prawo pracy czekają bardzo ważne zmiany. Najważniejsze z nich dotyczą nowego podejścia do zatrudnienia na podstawie umów o pracę na okres próbny oraz na czas określony. Istotne zmiany dotyczą również urlopów związanych z opieką nad dziećmi.

Znajomość nowych przepisów oraz ich praktycznego zastosowania jest niezbędna dla prawidłowego prowadzenia spraw kadrowych oraz realizacji obowiązków i uprawnień obejmujących stosunki pracy.

Program szczegółowy szkolenia

1. Terminowe umowy o pracę po zmianach Kodeksu pracy.

 • Cel i warunki zawarcia umowy o pracę na okres próbny.
 • Ograniczenia w stosowaniu umów o pracę na okres próbny. Ponowne zawarcie umowy próbnej.
 • Dopuszczalność stosowania umów o pracę na czas określony. Porozumienie wydłużające czas trwania umowy na czas określony. Skutki błędów.
 • Przypadki uniknięcia czasowych i ilościowych ograniczeń w zawieraniu umów o pracę na czas określony. Obowiązkowa treść umowy o pracę.
 • Nowe zasady rozwiązywania umów terminowych. Zwolnienie ze świadczenia pracy.
 • Obowiązki informacyjne względem PIP oraz konsekwencje ich niewykonania.
 • Nowe uprawnienia inspektora pracy w zakresie umów o pracę na czas określony.
 • Obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów przejściowych.

2. Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie i wychowawcze.

 • Cel i ogólne zasady zmian przepisów Kodeksu pracy.
 • Urlop rodzicielski po zmianach. Wymiar, zasady stosowania.
 • Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą.
 • Fakultatywny urlop rodzicielski.
 • Uprawnienia rodzicielskie ojców dzieci.
 •  Zasady dotyczące korzystania z urlopów macierzyńskich. Urlop macierzyński związany ze szczególną sytuacją matki.
 • Reguły udzielania urlopu wychowawczego.
 • Instrumenty pozwalające pracodawcy na właściwe planowanie pracy.
 • Przepisy przejściowe dotyczące korzystania z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego.

3. Badania lekarskie pracowników po zmianach przepisów w kwietniu 2015 r.

 • Skierowanie na badania lekarskie – obowiązki pracodawcy.
 • Skutki wadliwie sporządzonego skierowania na badania lekarskie.
 • Przyjęcie do pracy bez konieczności wykonywania nowych badań lekarskich.
 • Znaczenie określeń: „to samo stanowisko”; „stanowisko o takich samych warunkach pracy”.
 • Praca u innego pracodawcy – warunki zwolnienia z obowiązku wykonania badań lekarskich.

4. Aktualne interpretacje przepisów prawa pracy.

 • Rozliczanie urlopu wypoczynkowego osób niepełnosprawnych.
 • Odpracowanie czasu zwolnienia na załatwienie spraw osobistych przez osoby niepełnosprawne.
 • Skutki wyroku TK w sprawie opodatkowania imprez integracyjnych oraz innych świadczeń nieodpłatnych finansowanych z ZFŚS.
Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania