PLANER
logotyp-prestige-eck

Z radością witaj poważne, trudne i skomplikowane problemy. To w nich kryją się największe możliwości.Ralph Marston

Menu

NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY – umowy terminowe, urlopy macierzyńskie

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Prawo pracy

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

W 2016 r. prawo pracy czekają bardzo ważne zmiany. Najważniejsze z nich dotyczą nowego podejścia do zatrudnienia na podstawie umów o pracę na okres próbny oraz na czas określony. Istotne zmiany dotyczą również urlopów związanych z opieką nad dziećmi.

Znajomość nowych przepisów oraz ich praktycznego zastosowania jest niezbędna dla prawidłowego prowadzenia spraw kadrowych oraz realizacji obowiązków i uprawnień obejmujących stosunki pracy.

Program szczegółowy szkolenia

1. Terminowe umowy o pracę po zmianach Kodeksu pracy.

 • Cel i warunki zawarcia umowy o pracę na okres próbny.
 • Ograniczenia w stosowaniu umów o pracę na okres próbny. Ponowne zawarcie umowy próbnej.
 • Dopuszczalność stosowania umów o pracę na czas określony. Porozumienie wydłużające czas trwania umowy na czas określony. Skutki błędów.
 • Przypadki uniknięcia czasowych i ilościowych ograniczeń w zawieraniu umów o pracę na czas określony. Obowiązkowa treść umowy o pracę.
 • Nowe zasady rozwiązywania umów terminowych. Zwolnienie ze świadczenia pracy.
 • Obowiązki informacyjne względem PIP oraz konsekwencje ich niewykonania.
 • Nowe uprawnienia inspektora pracy w zakresie umów o pracę na czas określony.
 • Obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów przejściowych.

2. Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie i wychowawcze.

 • Cel i ogólne zasady zmian przepisów Kodeksu pracy.
 • Urlop rodzicielski po zmianach. Wymiar, zasady stosowania.
 • Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą.
 • Fakultatywny urlop rodzicielski.
 • Uprawnienia rodzicielskie ojców dzieci.
 •  Zasady dotyczące korzystania z urlopów macierzyńskich. Urlop macierzyński związany ze szczególną sytuacją matki.
 • Reguły udzielania urlopu wychowawczego.
 • Instrumenty pozwalające pracodawcy na właściwe planowanie pracy.
 • Przepisy przejściowe dotyczące korzystania z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego.

3. Badania lekarskie pracowników po zmianach przepisów w kwietniu 2015 r.

 • Skierowanie na badania lekarskie – obowiązki pracodawcy.
 • Skutki wadliwie sporządzonego skierowania na badania lekarskie.
 • Przyjęcie do pracy bez konieczności wykonywania nowych badań lekarskich.
 • Znaczenie określeń: „to samo stanowisko”; „stanowisko o takich samych warunkach pracy”.
 • Praca u innego pracodawcy – warunki zwolnienia z obowiązku wykonania badań lekarskich.

4. Aktualne interpretacje przepisów prawa pracy.

 • Rozliczanie urlopu wypoczynkowego osób niepełnosprawnych.
 • Odpracowanie czasu zwolnienia na załatwienie spraw osobistych przez osoby niepełnosprawne.
 • Skutki wyroku TK w sprawie opodatkowania imprez integracyjnych oraz innych świadczeń nieodpłatnych finansowanych z ZFŚS.
Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (dobrowolne)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania