Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • HR, kadry, sekretariat

NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY – umowy terminowe, urlopy macierzyńskie

W 2016 r. prawo pracy czekają bardzo ważne zmiany. Najważniejsze z nich dotyczą nowego podejścia do zatrudnienia na podstawie umów o pracę na okres próbny oraz na czas określony. Istotne zmiany dotyczą również urlopów związanych z opieką nad dziećmi. Znajomość nowych przepisów oraz ich praktycznego zastosowania jest niezbędna dla prawidłowego prowadzenia spraw kadrowych oraz realizacji obowiązków i uprawnień obejmujących stosunki pracy.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Program szkolenia

1. Terminowe umowy o pracę po zmianach Kodeksu pracy.

 • Cel i warunki zawarcia umowy o pracę na okres próbny.
 • Ograniczenia w stosowaniu umów o pracę na okres próbny. Ponowne zawarcie umowy próbnej.
 • Dopuszczalność stosowania umów o pracę na czas określony. Porozumienie wydłużające czas trwania umowy na czas określony. Skutki błędów.
 • Przypadki uniknięcia czasowych i ilościowych ograniczeń w zawieraniu umów o pracę na czas określony. Obowiązkowa treść umowy o pracę.
 • Nowe zasady rozwiązywania umów terminowych. Zwolnienie ze świadczenia pracy.
 • Obowiązki informacyjne względem PIP oraz konsekwencje ich niewykonania.
 • Nowe uprawnienia inspektora pracy w zakresie umów o pracę na czas określony.
 • Obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów przejściowych.

2. Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie i wychowawcze.

 • Cel i ogólne zasady zmian przepisów Kodeksu pracy.
 • Urlop rodzicielski po zmianach. Wymiar, zasady stosowania.
 • Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą.
 • Fakultatywny urlop rodzicielski.
 • Uprawnienia rodzicielskie ojców dzieci.
 •  Zasady dotyczące korzystania z urlopów macierzyńskich. Urlop macierzyński związany ze szczególną sytuacją matki.
 • Reguły udzielania urlopu wychowawczego.
 • Instrumenty pozwalające pracodawcy na właściwe planowanie pracy.
 • Przepisy przejściowe dotyczące korzystania z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego.

3. Badania lekarskie pracowników po zmianach przepisów w kwietniu 2015 r.

 • Skierowanie na badania lekarskie – obowiązki pracodawcy.
 • Skutki wadliwie sporządzonego skierowania na badania lekarskie.
 • Przyjęcie do pracy bez konieczności wykonywania nowych badań lekarskich.
 • Znaczenie określeń: „to samo stanowisko”; „stanowisko o takich samych warunkach pracy”.
 • Praca u innego pracodawcy – warunki zwolnienia z obowiązku wykonania badań lekarskich.

4. Aktualne interpretacje przepisów prawa pracy.

 • Rozliczanie urlopu wypoczynkowego osób niepełnosprawnych.
 • Odpracowanie czasu zwolnienia na załatwienie spraw osobistych przez osoby niepełnosprawne.
 • Skutki wyroku TK w sprawie opodatkowania imprez integracyjnych oraz innych świadczeń nieodpłatnych finansowanych z ZFŚS.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie