Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • HR, kadry, sekretariat

MOBBING I DYSKRYMINACJA – jak pracodawca powinien im zapobiegać i reagować – szkolenie online

Zapobieganie wystąpieniu mobbingu i dyskryminacji w środowisku pracy to nie tylko element dobrych praktyk zarządzania, ale obowiązek każdego pracodawcy wynikający z Kodeksu Pracy.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Zapobieganie wystąpieniu mobbingu i dyskryminacji w środowisku pracy to nie tylko element dobrych praktyk zarządzania, ale obowiązek każdego pracodawcy wynikający z Kodeksu Pracy. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej i usystematyzowanej wiedzy nt. obowiązków pracodawcy w zakresie przeciwdziałania różnym formom dyskryminacji, molestowaniu i mobbingowi w miejscu pracy oraz wyjaśniania zgłoszonych przypadków.

Program szkolenia

 1. Niepożądane zachowania oraz obszary ryzyka
 • Dyskryminacja
 • Molestowanie (nękanie)
 • Molestowanie seksualne – dyskryminacja ze względu na płeć
 • Mobbing

–        Specyfika środowiska pracy, kultura organizacyjna, konflikty, cechy potencjalnego mobbera i ofiary
–        Co jest a co nie jest mobbingiem – przykłady i orzecznictwo sądowe

 1. Obowiązki pracodawcy – przeciwdziałania i łagodzenie skutków
 • Obowiązki związane z zapobieganiem wystąpienia mobbingu oraz jego skutkami
 • Obowiązki pracodawcy wobec ofiary mobbingu
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy – wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia dla ofiary mobbingu
 • Odpowiedzialność prawna sprawców mobbingu – kadry kierowniczej lub współpracowników
 • Minimalizowanie ryzyka odpowiedzialności pracodawcy za dyskryminację i mobbing
 1. Skuteczne polityka wewnętrzna a minimalizowanie ryzyka pracodawcy

Podstawy prawne i orzecznictwo Sądu Najwyższego

 • Elementy polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w firmie m.in.
–    Pisemna procedura wewnętrzna – cel i zakres
–    Szkolenia pracowników i kadry kierowniczej
–    Komisja antymobbingowa – skład i rola
–    Pełnomocnicy i rzecznicy zaufania
–    Diagnoza i okresowe audyty
–    System anonimowych zgłoszeń
 • Sposób zgłaszania przypadków niewłaściwych relacji oraz składania skarg
 • Zasady prowadzenia postępowania wyjaśniającego lub mediacji w przypadku zgłoszenia nierównego traktowania lub mobbingu

Adresaci

 • Dyrektorzy personalni i specjaliści HR
 • Kadra kierownicza i członkowie zarządu
 • Specjaliści ds. Compliance
 • Członkowie wewnętrznych zespołów wyjaśniajacychi rzecznicy zaufania

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie