PLANER

W większości biznesów menedżerowie stanowią zasoby najkosztowniejsze, te, które zużywa się najszybciej i te które należy stale odnawiać. Trzeba wielu lat, żeby zbudować zespół zarządu; ale żeby go zniszczyć, wystarczy krótki okres złych rządówPeter F. Drucker

Menu

LEGAL ENGLISH. Prawo spółek handlowych w praktycznych tekstach angielskojęzycznych.

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Rozwój menedżerski

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • Praktyczne zapoznanie się z tekstami źródłowymi dotyczącymi prawa spółek
 • Tłumaczenie treści umowy spółki komandytowej na język angielski
 • Tłumaczenie glosariusza dotyczącego spółek kapitałowych oraz fragmentów protokołów
 • Wyjaśnianie różnic pomiędzy systemami prawa – prezentacja uczestników
 • Czytanie ze zrozumieniem i objaśnianie najważniejszych punktów umowy SPA
 • Utrwalanie kluczowego słownictwa
 • Przydatne struktury i zwroty
 • Zasady unikania błędów
Program szczegółowy szkolenia

1. PRAWO SPÓŁEK – ZAGADNIENIA OGÓLNE I PODSTAWOWA TERMINOLOGIA PRAWNICZA W JĘZYKU ANGIELSKIM

 • Źródła prawa spółek w krajach prawa cywilnego i anglosaskiego – główne przyczyny rozbieżności terminologicznych
 • Prawo spółek jako źródło głównej terminologii wykorzystywanej w biznesie
 • Czym zajmuje się prawo spółek i jakie inne dziedziny prawa są z nim powiązane?
 • Źródła terminologii „niekodeksowej” – phrasal verbs, zwroty i wyrażenia stworzone przez praktykę
 • Wprowadzenie do tłumaczenia dokumentów prawnych według zasad legal English

ćwiczenie: zapoznanie się z tekstami źródłowymi dotyczącymi prawa spółek

2. SPÓŁKI OSOBOWE – RODZAJE SPÓŁEK OSOBOWYCH W SYSTEMIE PRAWA CYWILNEGO I ANGLOSASKIEGO

 • Treść i forma umowy spółki osobowej – najistotniejsze terminy związane z dokumentacją spółek osobowych
 • Wspólnicy (partnerzy, komplementariusze, komandytariusze i akcjonariusze) – nazewnictwo charakterystyczne dla danego rodzaju spółki w zależności od kraju
 • Prowadzenie spraw i reprezentacja spółek osobowych i odpowiedzialność za jej zobowiązania – wprowadzenie do opisywania praw i obowiązków
 • Rozwiązanie i likwidacja spółek osobowych – wstęp do opisu procedur i postępowania likwidacyjnego

ćwiczenie: przekład fragmentu treści umowy spółki komandytowej na język angielski

3. SPÓŁKI KAPITAŁOWE – CZY OBEJMUJĄ TYLKO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKĘ AKCYJNĄ?

 • Dlaczego nie należy tłumaczyć dosłownie tekstów prawniczych i dlaczego należy unikać doszukiwania się podobieństw terminologicznych?
 • Spółki kapitałowe w prawie polskim i anglosaskim – główne problemy związane z przekładem – jak je rozwiązywać?
 • Powstanie spółek kapitałowych – Krajowy Rejestr Sądowy, Dom Spółek czy Sekretarz Stany – różnice i podobieństwa w procesie rejestracyjnym
 • Dokumenty założycielskie – porównanie terminologii i wymogów formalnych
 • Prowadzenie spraw i reprezentacja spółek kapitałowych oraz nadzór – decyzje i uchwały organów władz spółek – wprowadzenie do terminologii
 • W jaki sposób czytać i tłumaczyć dokumentację korporacyjną – przykłady protokołów, uchwał, zawiadomień, pełnomocnictw, regulaminów, itp.
 • Kapitał – jak powstaje, co wchodzi w jego skład, jakim procesom podlega – objaśnienie różnic w oparciu o istotne słownictwo
 • Akcje, udziały i podstawowe instrumenty finansowe w spółkach kapitałowych – w jaki sposób należy je tłumaczyć? Przykłady zastosowań i kolokacje językowe

ćwiczenie: tłumaczenie glosariusza dotyczącego spółek kapitałowych oraz fragmentów protokołów

4. ROZWIĄZANIE, LIKWIDACJA I UPADŁOŚĆ SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH – RÓŻNICE POMIĘDZY PRAWEM POLSKIM, USA I UK

 • Najważniejsze sformułowania i zwroty związane z postępowaniem likwidacyjnym i upadłościowym
 • Objaśnianie różnic pomiędzy systemami prawa
 • Alternatywy dla upadłości
 • Dokumentacja sądowa

ćwiczenie: podsumowanie wybranego postępowania i różnic pomiędzy systemami prawa – prezentacja uczestników

5. ŁĄCZENIE, PODZIAŁ I PRZEKSZTAŁCANIE SPÓŁEK

 • Transakcje M&A – objaśnianie postępowania krok po kroku
 • Dokumentacja związana z przejmowaniem spółki – wezwanie do sprzedaży akcji, umowa SPA, umowa inwestycyjna, niezbędne zgody organów administracji publicznej, plan połączenia, itp

ćwiczenie: czytanie ze zrozumieniem i objaśnianie najważniejszych punktów umowy SPA

6. PRACA Z TEKSTEM

 • Utrwalanie kluczowego słownictwa
 • Przydatne struktury i zwroty
 • Zasady unikania błędów
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania