PLANER

Wielkie rzeczy nie powstają w wyniku impulsu, a w wyniku poskładania małych rzeczy w jedną całośćVincent Van Gogh

Menu

JAK PRZYGOTOWAĆ ORGANIZACJĘ DO KONTROLI ZGODNOŚCI Z RODO?

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Prawo pracy

Liczba godzin: 1 dzień

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • będzie w stanie przygotować organizację do kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie przestrzegania przepisów RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych
 • zdobędzie wiedzę i umiejętności w jaki sposób zachować się podczas kontroli PUODO
 • podniesie swoje kwalifikacje zawodowe.
Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie wytycznych oraz praktycznych wskazówek dla firm, zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego, pozwalających przygotować organizację do ewentualnej kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Adresaci szkolenia
 • Administratorzy ochrony danych (Przedsiębiorcy, członkowie Zarządu)
 • Osoby zarządzające poszczególnymi komórkami w organizacji
 • Pracownicy poszczególnych komórek w organizacji, którzy na co dzień przetwarzają dane osobowe klientów
 • Pracownicy działu kadr i płac, którzy na co dzień przetwarzają dane osobowe pracowników.
Program szczegółowy szkolenia

1. Przetwarzanie danych osobowych:

 • Najważniejsze pojęcia
 • Zasady ochrony danych osobowych
 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych klientów oraz pracowników w organizacji

2. Kontrola – podstawowe informacje:

 • Kontrola RODO w świetle Ustawy Prawo przedsiębiorców
 • Jakie są przesłanki wszczęcia kontroli
 • Czy kontrola musi być zapowiedziana
 • Kontrola, a postępowanie w sprawach o naruszenia
 • Kto może kontrolować i ile trwa kontrola
 • Udział Policji w kontroli

3. Jak przygotować się do kontroli i na jakie obszary zwrócić uwagę podczas codziennej działalności firmy:

 • Monitoring
 • Upoważnienia pracowników do przetwarzania danych
 • Dokumentacja w dziale kadr
 • Dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych Klientów
 • Telemarketing oraz profilowanie klientów
 • Współpraca z podmiotem przetwarzającym
 • Rejestr naruszeń
 • Zabezpieczenia – w tym praktyczne wskazówki do zastosowania na stanowisku pracy tj. zasada czystego biurka, bezpieczne korzystanie z komputera, tworzenie i zmiana haseł

4. Przebieg kontroli:

 • Do jakich pomieszczeń może mieć wstęp osoba kontrolująca
 • Jakich informacji może żądać kontroler
 • Czy możliwe jest przesłuchanie świadków oraz żądanie pisemnych i ustnych wyjaśnień
 • Jakie obowiązki ma kontrolujący
 • Jakie obowiązki ma kontrolowany i co grozi za ich nieprzestrzeganie

5. Zakończenie kontroli:

 • Protokół pokontrolny
 • Czy można wnieść zastrzeżenia do protokołu

6. Rodzaje sankcji za naruszenie ochrony danych – kary na gruncie RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu pracy oraz kodeksu cywilnego

7. Przykłady kar nałożonych przez PUODO w zakresie nieprzestrzegania zasad RODO.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania