Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • HR, kadry, sekretariat

JAK PRZYGOTOWAĆ ORGANIZACJĘ DO KONTROLI ZGODNOŚCI Z RODO?

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: 1. Będzie w stanie przygotować organizację do kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie przestrzegania przepisów RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych; 2. Zdobędzie wiedzę i umiejętności w jaki sposób zachować się podczas kontroli PUODO; 3. Podniesie swoje kwalifikacje zawodowe.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest przedstawienie wytycznych oraz praktycznych wskazówek dla firm, zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego, pozwalających przygotować organizację do ewentualnej kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Program szkolenia

1. Przetwarzanie danych osobowych:

 • Najważniejsze pojęcia
 • Zasady ochrony danych osobowych
 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych klientów oraz pracowników w organizacji

2. Kontrola – podstawowe informacje:

 • Kontrola RODO w świetle Ustawy Prawo przedsiębiorców
 • Jakie są przesłanki wszczęcia kontroli
 • Czy kontrola musi być zapowiedziana
 • Kontrola, a postępowanie w sprawach o naruszenia
 • Kto może kontrolować i ile trwa kontrola
 • Udział Policji w kontroli

3. Jak przygotować się do kontroli i na jakie obszary zwrócić uwagę podczas codziennej działalności firmy:

 • Monitoring
 • Upoważnienia pracowników do przetwarzania danych
 • Dokumentacja w dziale kadr
 • Dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych Klientów
 • Telemarketing oraz profilowanie klientów
 • Współpraca z podmiotem przetwarzającym
 • Rejestr naruszeń
 • Zabezpieczenia – w tym praktyczne wskazówki do zastosowania na stanowisku pracy tj. zasada czystego biurka, bezpieczne korzystanie z komputera, tworzenie i zmiana haseł

4. Przebieg kontroli:

 • Do jakich pomieszczeń może mieć wstęp osoba kontrolująca
 • Jakich informacji może żądać kontroler
 • Czy możliwe jest przesłuchanie świadków oraz żądanie pisemnych i ustnych wyjaśnień
 • Jakie obowiązki ma kontrolujący
 • Jakie obowiązki ma kontrolowany i co grozi za ich nieprzestrzeganie

5. Zakończenie kontroli:

 • Protokół pokontrolny
 • Czy można wnieść zastrzeżenia do protokołu

6. Rodzaje sankcji za naruszenie ochrony danych – kary na gruncie RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu pracy oraz kodeksu cywilnego

7. Przykłady kar nałożonych przez PUODO w zakresie nieprzestrzegania zasad RODO.

Adresaci

 • Administratorzy ochrony danych (Przedsiębiorcy, członkowie Zarządu)
 • Osoby zarządzające poszczególnymi komórkami w organizacji
 • Pracownicy poszczególnych komórek w organizacji, którzy na co dzień przetwarzają dane osobowe klientów
 • Pracownicy działu kadr i płac, którzy na co dzień przetwarzają dane osobowe pracowników.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie