PLANER

Kłopot polega na tym, że jeżeli nie ryzykujesz, ryzykujesz jeszcze bardziejErica Yong, ur. w 1942 r. , pisarka

Menu

JAK POPRAWNIE EWIDENCJONOWAĆ, PLANOWAĆ I ROZLICZAĆ CZAS PRACY

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Prawo pracy, Prawo

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Adresaci szkolenia
 • Dyrektorzy, Właściciele firm
 • Dyrektorzy Personalni, Kierownicy Działów Kadr
 • Osoby pracujące w działach kadrowo-płacowych
Program szczegółowy szkolenia

1. Czas pracy – zagadnienie wstępne

 • Ustalanie wymiaru czasu pracy w 2017 r.
 • Wymiar czasu pracy osób świadczących pracę kilka dni w tygodniu (niepełnoetatowcy) – najczęstsze błędy służb kadrowych
 • Dni świąteczne, „długie weekendy” a rozliczanie czasu pracy osobom pracującym krócej
  niż 5 dni w tygodniu
 • Zwolnienie lekarskie przypadające w „długie weekendy” – jak rozliczyć czas pracy?
 • Tygodniowy maksymalny 48-godzinny czas pracy a roczny limit godzin nadliczbowych (150/416) – stanowisko PIP i MPiPS

2. Przerwy w czasie pracy

 • Wymiar i zasady udzielania przerwy śniadaniowej
 • Obsługa monitora ekranowego a korzystanie z 5-minutowej przerwy raz na godzinę
 • Przerwa lunchowa (60 min.)
 • Przerwa na karmienie – zasady udzielania i dokumentowania

3. Specyfika harmonogramów w poszczególnych systemach czasu pracy

 • System podstawowego czasu pracy
 • Dlaczego warto rozważyć wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy w przypadku funkcjonowania zakładu pracy 7 dni w tygodniu?
 • Zadaniowy czas pracy – jak poprawnie go wprowadzić?
 • Zadaniowy czas pracy a czas pracy kadry zarządzającej oraz pracowników na stanowiskach kierowniczych

4. Nieprzerwany odpoczynek dobowy i tygodniowy

 • Sposób obliczania doby, tygodnia
 • Najczęstszy błąd dotyczący odpoczynku tygodniowego w wielomiesięcznych okresach rozliczeniowych
 • Odpoczynek dobowy/tygodniowy a delegacje pracowników – 8 czy 11 godzin?
 • Czy zgodnie z prawem można zaplanować całonocne dyżury pracowników pod telefonem?
 • Rekompensowanie pracownikowi skróconego odpoczynku dobowego i tygodniowego w najnowszym orzecznictwie SN oraz wyjaśnieniach MPiPS
 • Jak rozliczyć zbieg pracy w godzinach nadliczbowych z naruszeniem odpoczynku dobowego/tygodniowego?
 • Dopuszczalność naruszenia nieprzerwanego odpoczynku
 • W jakich przypadkach dwukrotne rozpoczynanie pracy w tej samej dobie nie narusza przepisów?

5. Ruchomy czas pracy/łamanie doby pracowniczej – fakty i mity

 • Czy ruchomy czas pracy/łamanie doby pracowniczej jest opłacalne dla pracodawcy?
 • Czy zmiana regulaminu pracy wystarczy do wprowadzenia „łamanej” doby pracowniczej
 • Jakie wymogi powinien spełniać wniosek składany przez pracownika o indywidualny czas pracy – stanowisko PIP
 • Rozliczanie delegacji w „ruchomym” czasie pracy

6. „Wolne soboty” w harmonogramie czasu pracy

 • Ustalanie liczby „wolnych sobót” w okresie rozliczeniowym
 • Pojęcie dnia wolnego – stanowisko PIP oraz orzecznictwo SN
 • „Wolna sobota” w równoważnym systemie czasu pracy

7. Praca w niedziele i święta

 • Kiedy pracownikowi można zaplanować pracę w niedzielę lub święto?
 • Jak zapewnić pracownikowi wolną niedzielę raz na 4 tygodnie?

8. Harmonogram pracy bez tajemnic

 • Definicja pracy zmianowej – stanowisko Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy
 • Praca zmianowa a poprawne ustalanie minimalnej długości odpoczynku tygodniowego i dobowego
 • Przejmowanie zmiany – jakich zapisów unikać w regulaminie pracy?
 • Zasady wliczania do czasu pracy okresu przebierania się
 • Praca zmianowa a profilaktyczne badania lekarskie
 • Jak poprawnie zaplanować pracę w systemie wielobrygadowym?
 • Czy czterobrygadowa organizacja pracy narusza obowiązujące przepisy?
 • Konieczność oznaczania w grafiku dni wolnych („wolne soboty”, niedziele, święta)
 • Jak optymalizować planowanie czasu pracy?
 • Planowanie nadgodzin w harmonogramie – czyli kiedy pracownik najpóźniej powinien otrzymać zlecenie nadgodzin?

9. Wymogi formalne związane z tworzeniem harmonogramów czasu pracy

 • Kiedy pracodawca ma obowiązek tworzenia harmonogramu?
 • Jakie elementy muszą być w harmonogramie?
 • Na jaki odcinek czasowy należy sporządzić harmonogram?
 • Kiedy i jak podać go do wiadomości pracowników
 • Czy harmonogramy pracowników mogą być wywieszone w miejscu publicznym na terenie siedziby pracodawcy?
 • Dopuszczalność zmian w harmonogramie czasu pracy – stanowisko MPiPS i PIP

 10. Sytuacje nietypowe, czyli jak traktować

 • Pozostawanie poza godzinami pracy na terenie zakładu pracy – orzecznictwo Sądu Najwyższego
 • Profilaktyczne badania lekarskie
 • Szkolenia zawodowe, wyjścia prywatne, udział w posiedzeniach komisji bhp – stanowiska PIP
 • Szkolenie bhp w formie e-learningu
 • Przebieranie się, „przejmowanie zmiany”
 • Przejazdy i dojazdy w trakcie delegacji
 • Wyjścia prywatne

 11. Czas pracy a treść regulaminu pracy

 • Jaki jest najczęstszy błąd w określaniu okresu rozliczeniowego oraz systemu czasu pracy?
 • Czy w regulaminie muszą być wpisane konkretne godziny pracy?
 • Jakie zapisy w zakresie wyjść prywatnych muszą być w regulaminie?
 • Jak prawidłowo określić dopuszczalność zmiany harmonogramu czasu pracy pracownika?
 • Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami załogi ws „łamania doby pracowniczej” (art. 150 § 3 KP) a konieczność ujednolicenia regulaminu pracy

12. Godziny nadliczbowe

 • Godziny nadliczbowe średniotygodniowe i dobowe
 • Czym się różnią godziny ponadwymiarowe od średniotygodniowych?
 • Kiedy praca w wolną sobotę oznacza nadgodziny dobowe?
 • Godziny nadliczbowe pracowników zmianowych oraz zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy
 • Kto może zlecić pracę w godzinach nadliczbowych?
 • Prawo pracownika do odmowy pracy w godzinach nadliczbowych
 • Data złożenia wniosku o odbiór nadgodzin a data wypłaty wynagrodzenia i dodatku z tytułu pracy nadliczbowej
 • Rozliczanie godzin nadliczbowych czasem wolnym – stanowisko PIP
 • Kiedy rozliczanie godzin nadliczbowych kosztuje pracodawcę najwięcej – metody optymalizacji kosztów godzin nadliczbowych

13. Zasady rekompensowania pracy w „wolną sobotę”, niedzielę i święto

 • Kiedy należy wyznaczyć inny dzień wolny, a kiedy można zapłacić za przepracowany czas?
 • Kiedy dwie godziny pracy oznaczają konieczność oddania dwóch dni wolnego
 • Czym się różni dodatkowa praca w sobotę od pracy w niedzielę
 • Ciągłe naruszanie zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy – konsekwencje dla pracodawcy
 • Jak ograniczyć odpowiedzialność pracodawcy z tytułu naruszania zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy

14. Rozliczanie czasu pracy kadrze kierowniczej i zarządzającej w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego

 • Czas pracy kary kierowniczej zatrudnionej na podstawie kodeksu pracy
 • Czas pracy kadry kierowniczej zatrudnionej na podstawie ustawy o pracownikach

 15. Ewidencjonowanie czasu pracy

 • Elementy obligatoryjne karty ewidencji czasu pracy
 • Jak długo należy przechowywać listy obecności?
 • Czy inspektor pracy może domagać się grafików (rozkładów czasu pracy) z poprzednich miesięcy?
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania