Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • HR, kadry, sekretariat

ETYKIETA I SAVOIR VIVRE w biznesie i życiu z uwzględnieniem różnic międzykulturowych – zajęcia warsztatowe

Menedżer powinien być dżentelmenem w każdej sytuacji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Sukces w biznesie zależy nie tylko od trafnych decyzji i zdolności negocjacyjnych, starannie wypracowanego wizerunku, umiejętności przekonywania czy współpracy z partnerami z całego świata, ale także nienagannych manier. O sukcesie organizacji decyduje też tzw.  „pierwsze wrażenie”, dlatego tak ważne jest zadbanie o znajomość etykiety i  savoir- vivre przez pracowników różnych szczebli. Im wyższe stanowisko – tym większe wymagania w zakresie  znajomości etykiety i savoir- vivre

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Wyjaśnić czym jest etykieta, ceremoniał oraz protokół dyplomatyczny i jaka jest ich rola
 • Wskazać zasady etykiety, protokołu dyplomatycznego, ceremoniału oraz savoire vivre, a także sposoby ich wykorzystania w życiu zawodowym i prywatnym
 • Omówić uznane sposoby i formy komunikacji, w tym zasady tytułowania oraz korzystania z wizytówek
 • Wyjaśnić zasady organizacji przyjęć różnego typu
 • Zaprezentować zasady właściwego zachowania przy stole
 • Omówić zasady elegancji w ubiorze oraz typy strojów
 • Omówić zasady savoir vivre w życiu codziennym, w tym między innymi: powitania, pozdrowienia, wręczanie prezentów i kwiatów, wychodzenie i pożegnania, sytuacje niezręczne, hierarchia miejsc w samochodzie
 • Przedstawienie najważniejszych różnic międzykulturowych w etykiecie, protokole, ceremoniale, dobrym wychowaniu, a także sposobach prowadzenia biznesu, rozmów i negocjacji

Po ukończeniu uczestnik:

 • Wie czym jest etykieta, ceremoniał oraz protokół dyplomatyczny i rozumie ich znaczenie
 • Zna zasady etykiety, ceremoniału, protokołu oraz savoir vivre
 • Wie w jaki sposób należy się elegancko komunikować. Zna zasady i formy pisania listów, korzystania z telefonu, stosowania tytulatury w korespondencji i rozmowie, wie jak powinna wyglądać wizytówka i jak należy ją wręczać
 • Zna typy strojów i zasady ich doboru
 • Wie w jaki sposób należy organizować różnego rodzaju przyjęcia, w tym między innymi: w jaki sposób na nie zapraszać, o czym rozmawiać, jak usadzać gości, jak dobierać menu, jak zachowywać się przy stole
 • Potrafi elegancko się witać i żegnać (zachowując przy tym odpowiednią kolejność), wie kiedy i jak należy wręczać prezenty praz kwiaty, a także czego nie wypada sprezentować. Potrafi odpowiedni radzić sobie w sytuacjach niezręcznych, wie jak usadzać gości w samochodzie
 • Wie, jak przygotować się i prowadzić spotkania biznesowe na poziomie międzykulturowym
 • Potrafi zrozumieć i radzić siebie z odmiennością wynikającą z różnic pomiędzy kulturami

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do tematu

 • Wyjaśnienie czym są: etykieta, ceremoniał, protokół dyplomatyczny, savoir vivre
 • Podstawowe zasady etykiety i protokołu dyplomatycznego:
  • Zasada reprezentacji
  • Zasada kurtuazji i taktu
  • Zasada suwerennej równości państw w aspekcie etykiety i protokołu dyplomatycznego oraz prawa do wzajemnego szacunku
  • Zasada prawej strony
  • Zasada elegancji i estetyki
  • Zasada skromności, cierpliwości i powściągliwości
  • Zasada punktualności i terminowości
  • Zasada dokładności i przezorności
  • Zasada elastyczności
  • Zasada dyskrecji, czyli cnota milczenia
  • Zasada wiarygodności
  • Zasada wzajemności i niedyskryminacji
  • Zasada dyplomatycznego stylu
  • Zasada precedencji dyplomatycznej i państwowej
  • Reguła alternatu a reguła pele mele

2. Savoir vivre na co dzień  – wybrane zagadnienia

 • Powitania, kolejność powitań, uścisk, ucałowania dłoni, pożegnania, przedstawianie siebie i innych, przechodzenie na „ty”)
 • Pozdrawianie nieznajomych
 • Pierwszeństwo przy wchodzeniu, wchodzenie do miejsc publicznych, wchodzenie po schodach
 • Kolejność zajmowanych miejsc
 • Życzenia, gratulacje, kondolencje
 • Wręczanie prezentów i kwiatów
 • Językowy savoir-vivre’u – wybrane zagadnienia
 • Sytuacje niezręczne
 • Różnice kulturowe – wybrane przykłady

3. Komunikacja, czyli zasady i formy porozumiewania się oraz tytulatura

 • Istota komunikacji i bariery komunikacyjne
 • Zasady i formy porozumiewania się
  • Rozmowa bezpośrednia (w tym: sztuka robienia „dobrego wrażenia”, komunikacja niewerbalna, etykieta konwersacyjna)
  • Korespondencja tradycyjna – zasady i formy pisania listów (podstawowe zasady korespondencji, zasadnicze części listu oficjalnego, służbowego i prywatnego, układ listu, zwroty grzecznościowe, wysyłanie listów)
  • Poczta elektroniczna, komunikatory i netykieta
  • Telefon
  • Wizytówki (rodzaje, forma i wygląd, funkcje wizytówek, używanie wizytówek we współczesnym świecie)
  • Różnice kulturowe na wybranych przykładach
 • Tytulatura w korespondencji i rozmowie
  • Tytuły zawodowe
  • Tytuły kurtuazyjne
  • Tytuły naukowe
  • Tytuły rodowe
  • Tytuły na piśmie

4. Profesjonalny wizerunek

 • Istota wizerunku
 • Zasady ogólne
 • Wskazania elegancji
 • Typu ubiorów i zasady ich doboru (w tym m.in. typy strojów w biznesie, stroje tradycyjne)
 • Dodatki
 • Częste błędy i gafy
 • Kwestie kulturowe na wybranych przykładach

5. Spotkania formalne i nieformalne

 • Spotkania biznesowe, w tym kontakty zagraniczne – wybrane zagadnienia:
  • Rodzaje spotkań
  • Negocjacje handlowe
  • Umowy o współpracy
  • Program towarzyszący
  • Różnice kulturowe – wybrane zagadnienia
 • Przyjęcia
  • Organizacja, dobór gości
  • Typy przyjęć (tak zwane przyjęcia „siedzące” i „stojące”)
  • Zaproszenia
  • Typy stołów
  • Miejsca honorowe przy stole
  • Rozsadzanie przy stole
  • Plan stołu
  • Konwersacja przy stole z uwzględnieniem różnic międzykulturowych

6. Przy stole

 • Nakrycie
 • Sztućce
 • Zasady zachowania przy stole, w tym prowadzenie konwersacji
 • Podawanie, serwis
 • Kolejność i dobór dań
 • Wybór win i innych alkoholi
 • Toasty
 • Szczególne reguły etykiety dotyczące jedzenia i picia
 • Sposób jedzenia szczególnych potraw
 • Ograniczenia żywieniowe
 • Różnice kulturowe – wybrane przykłady

7. Korzystanie z samochodów

 • Wybór marki i modelu
 • Wykorzystywanie samochodu prywatnego w celach służbowych
 • Kierowca i pasażerowie
 • Hierarchia miejsc w samochodzie
 • Zna zasady usadzania gości w samochodzie
 • Konwersacja w trakcie podróży

Część dotycząca zachowania się przy stole odbędzie się w restauracji.

Metody szkoleniowe

 • Krótki wykład
 • Gry interaktywne
 • Dyskusja
 • Symulacje
 • Quizy

Część dotycząca zachowania się przy stole odbędzie się w restauracji.

Adresaci

 • Prezesi, menedżerowie zainteresowani budowaniem profesjonalnego wizerunku, którzy pragną osiagnąć niezwykłe spectrum korzyści wynikających ze znajomości dobrych manier
 • Asystenki, Handlowcy, PRowcy, specjaliści mający kontakt z klientem zewnętrznym
 • Zainteresowani rozwojem osobistym,  doskonaleniem wiedzy z zakresu etykiety biznesowej
 • Osoby, które chcą poszerzyć swoje umiejętności w zakresie prezentacji, autoprezentacji, prawidłowej komunikacji, wpływania na innych
 • Zainteresowani budowaniem marki klasy premium

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie