Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • HR, kadry, sekretariat

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO INNEGO PAŃSTWA Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W POLSKIEJ USTAWIE O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW I ZMIAN W INNYCH PAŃSTWACH UE OD 30 LIPCA 2020 R.

W roku 2020 r. czekają nas duże zmiany w delegowaniu pracowników za granicę. 30 lipca 2020 r. we wszystkich państwach UE zostaną wprowadzone krajowe przepisy wdrażające dyrektywę 2018/957/UE. Celem szkolenia jest zapoznanie się z nowymi przepisami prawnymi w zakresie delegowania pracowników do państw Unii Europejskiej oraz państw nienależących do UE oraz poznanie krajowych przepisów wdrażających Dyrektywę 2018/957/UE. Przepisy te zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.  

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest zapoznanie się z nowymi przepisami prawnymi w zakresie delegowania pracowników do państw Unii Europejskiej oraz państw nienależących do UE oraz poznanie krajowych przepisów wdrażających Dyrektywę 2018/957/UE.

Przepisy te zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.

Program szkolenia

1. Prawo właściwe dla umowy o pracę

 • W jaki sposób ustalić prawo właściwe dla umowy o pracę?
 • Czy strony umowy o pracę maja nieograniczona swobodę w określeniu prawa właściwego?
 • Czy dla umowy o prace realizowanej wyłącznie na terytorium Polski można wybrać właściwość prawa obcego?
 • Jak działają przepisy wymuszające swoją właściwość?

2. Delegowanie pracowników do innego państwa na tle dyrektywy 96/71/WE

 • W jakich przypadkach mamy do czynienia z delegowaniem celem świadczenia usług?
 • Kogo możemy uznać za pracownika delegowanego?
 • Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy delegującym pracowników do innego państwa UE?
 • Jakie przepisy znajdują zastosowanie wobec pracowników delegowanych w zakresie takich zagadnień jak:
  • czas pracy
  • minimalne wynagrodzenie
  • urlop wypoczynkowy
  • bhp
  • praca w dni świąteczne
 • Czy polskie przepisy prawa pracy zachowują moc w okresie oddelegowania do innego państwa UE?
 • Na czym polega mechanizm zasady korzystności?
 • W jaki sposób ustalić strukturę minimalnego wynagrodzenia, które musi być zapewnione pracownikowi delegowanemu?
 • Czy w trakcie oddelegowania zachodzi podróż służbowa?

3. Delegowanie pracowników do państw trzecich (państwa nienależące do UE)

 • Jak należy zmienić umowę o pracę i treść informacji dodatkowej w okresie oddelegowania do państwa trzeciego?
 • Jak ustalić prawo właściwe dla umowy o pracę realizowanej na terytorium państwa trzeciego?
 • Czy polskie przepisy zachowują moc w okresie oddelegowania na terytorium państwa trzeciego?

4. Dyrektywa 2014/67/WE ws. egzekwowania dyrektywy 96/71/WE

 • Jakie są ogólne założenia dyrektywy?
 • Jakie relacje zachodzą pomiędzy dyrektywą 2014/67/WE i dyrektywą 96/71/WE?
 • W jakich przypadkach zachodzi rzekome delegowanie i jakie z tytułu jego stwierdzenia wynikają konsekwencje?

5. Polska ustawa o pracownikach delegowanych

 • Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcach delegujących swych pracowników „do” i „z” Polski?
 • Jakie mechanizmy kontroli pracodawców delegujących przewiduje polska ustawa o pracownikach delegowanych?
 • Jakie uprawnienia na podstawie ustawy zyskała Państwowa Inspekcja Pracy?
 • Jak wygląda współpraca pomiędzy Państwową Inspekcja Pracy a organami z innych państw w zakresie nakładania i egzekwowania kar za naruszenie przepisów o delegowaniu pracowników?

6. Dyrektywa 2018/957/UE. NOWOŚĆ!

 • Jakie konsekwencje niesie ze sobą wprowadzenie zmian dotyczących:
  • maksymalnego okresu delegowania
  • stosowania lokalnych układów zbiorowych pracy
  • zasady „ta sama płaca, w tym samym miejscu, za tę samą pracę”
  • krajowych przepisów o pracownikach tymczasowych przez polskie agencje pracy tymczasowej?
 • W jakich przypadkach pracodawca będzie zobowiązany zapewnić pracownikom delegowanym zakwaterowanie oraz zwrócić koszty podróży służbowej odbywanej w ramach oddelegowania?
 • Jakie są warunki uchylenia obowiązku równego traktowania pracowników tymczasowych świadczących pracę w warunkach oddelegowania?
 • Jakie obowiązki spoczywają na zagranicznym pracodawcy użytkowniku w związku transnarodowym świadczeniem usług za pośrednictwem pracowników tymczasowych?
 • Jaki jest termin wdrożenia przepisów wydanych na podstawie Dyrektywy 2018/957/UE?
 • Jakie zagrożenia dla przyszłości instytucji delegowania stwarza wdrożenie przepisów dyrektywy 2018/957/UE?

7. Zmiana polskiej ustawy o delegowaniu pracowników. NOWOŚĆ!

 • Jakie zmiany zajdą w polskiej ustawie o delegowaniu pracowników?
 • Jak zmienią się obowiązki polskich pracodawców?
 • Jakie uprawnienia uzyska Państwowa Inspekcja Pracy?
 • Jak liczony będzie okres 12 miesięcy delegowania z możliwością jego wydłużenia do 18 miesięcy?

8. Zabezpieczenie społeczne pracowników delegowanych na tle rozporządzenia PEiR (WE) Nr 883/2004

 • Jakie są wyjątki od zasady podlegania przepisom państwa świadczenia pracy?
 • Jak w sferze ubezpieczeń społecznych wygląda sytuacja prawna pracowników delegowanych i pracowników świadczących pracę w co najmniej dwóch państwach?
 • Jakie są reguły wydawania formularza A1?
 • Jakie są konsekwencje odmowy wydania lub wycofania formularza A1 przez ZUS?

Adresaci

Szkolenie adresowane jest w szczególności do:

 • Pracodawców, osób prowadzących własną działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników
 • Kadry zarządzającej i pracowników działów kadr
 • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie