Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • HR, kadry, sekretariat

CZAS PRACY KIEROWCY W PRAKTYCE – jak zminimalizować ryzyko wystąpienia naruszeń i ich skutków

Przedstawienie praktycznych, elastycznych i korzystnych  rozwiązań dla przewoźników przypomnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu stosowania przepisów norm czasu jazd, czasu pracy, okresów przerw i odpoczynków, obsługi urządzeń rejestrujących, aby osoba odpowiedzialna w firmie za czas pracy kierowców wiedziała w jaki sposób i kiedy egzekwować od kierowcy prawidłowe postępowanie, wyjaśnienie problemów z interpretacją zapisów, sposobem ich stosowania w tzw. przewozach mieszanych, omówienie w praktyce sprawdzonych procedur kontrolnych nad pracą kierowców, wyjaśnienie zagadnienia z ustawy o transporcie drogowym„…prawidłowej dyscypliny i organizacji pracy…” i wypracowanie określonych procedur i dokumentów będących skuteczną obroną na drodze odwoławczej, omówienie ułatwień, które ustawodawca dopuszcza w ustawie o czasie pracy kierowcy, zasady wprowadzania i funkcjonowania rozwiązań, optymalizujących planowanie pracy kierowców

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Przedstawienie praktycznych, elastycznych i korzystnych  rozwiązań dla przewoźników


Na szkoleniu proponujemy przypomnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu stosowania przepisów dotyczących norm czasu jazd, czasu pracy, okresów przerw i odpoczynków oraz obsługi urządzeń rejestrujących, aby osoba odpowiedzialna w firmie za czas pracy kierowców wiedziała w jaki sposób i kiedy egzekwować od kierowcy prawidłowe postępowanie.

Oprócz problemów z interpretacją pewnych zapisów, sposobem ich stosowania, w praktyce pojawiają się między innymi problemy związane z tzw. przewozami mieszanymi – czyli raz kierowca wykonuje przewozy drogowe wg 561/2006, a innym razem wykonuje przewozy wyłączone z tego rozporządzenia lub raz wykonuje komunikację regularną do 50 km. a innym razem lub nawet w tym samym dniu wykonuje też przewozy okazjonalne.

I co wtedy ? Które przepisy stosować i jak wybrnąć z takiej sytuacji. Szkolenie obejmuje podpowiedzi – sprawdzone w praktyce – jak wybrnąć z takiej sytuacji.

Praktyczna tematyka szkolenia obejmuje  również omówienie w praktyce sprawdzonych procedur kontrolnych nad pracą kierowców.

Z pewnością powyższe pozwoli na skuteczniejszy nadzór nad pracą kierowcy ale też w sytuacji „wpadek” pozwoli osobą zarządzającym zminimalizować ryzyko poniesienia konsekwencji.

Prawidłowy nadzór nad pracą kierowców pozwoli również wyeliminować ryzyko wystąpienia naruszeń w trakcie kontroli drogowych co w efekcie może skutkować nie typowaniem firmy do kontroli w przedsiębiorstwie.

Brak w trakcie kontroli drogowej najpoważniejszych naruszeń i bardzo poważnych naruszeń (sprecyzowanych w odpowiednim rozporządzeniu) zminimalizuje bowiem prawdopodobieństwo wytypowania firmy do kontroli w przedsiębiorstwie z uwagi na „status” firmy gdzie ryzyko wystąpienia naruszeń nie jest duże.

Ponadto powyższe może zminimalizować ryzyko utraty części posiadanych przez firmę wypisów na wykonywanie przewozu drogowego.

Jednocześnie w trakcie szkolenia szeroko zostaje omówione zagadnienie z ustawy o transporcie drogowym polegające na tzw. „…prawidłowej dyscypliny i organizacji pracy…”.

Ustawodawca uwzględnił bowiem jedną z okoliczności, która o ile zostanie spełniona przewoźnik może uniknąć kary za czasy prowadzenia pojazdu, okresy przerw i odpoczynków. Ustawodawca nie sprecyzował, co miał na myśli odnosząc się do prawidłowej dyscypliny i organizacji pracy. Jest to oczywiście pojęcie bardzo nieprecyzyjne i można powiedzieć „otwarte”.

Jednak bogaty warsztat pracy i bogata praktyka pozwoliły na wypracowanie pewnych określonych procedur i dokumentów , które skutecznie wypełniają znamiona „…prawidłowej dyscypliny i organizacji pracy…” , a jeżeli w subiektywnej ocenie osoby kontrolującej nie wypełniają takich znamion to z pewnością omówione na szkoleniu procedury i dokumenty pozwolą na skuteczną obronę przy ewentualnej drodze odwoławczej.

Wielu przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe w swoje firmie nie wykorzystuje wielu ułatwień, które ustawodawca dopuszcza w ustawie o czasie pracy kierowcy.

Wprowadzenie w wewnątrzzakładowych regulacjach takich rozwiązań jak wydłużenie norm czasu pracy, indywidualny rozkład czasu pracy czy odpowiedni „przedział” godzin nocnych pozwala przewoźnikom bardziej wydajnie planować pracę kierowców.

Powyższe rozwiązania są na tyle praktyczne, elastyczne i korzystne dla przewoźników, że ich brak w regulacjach wewnątrzzakładowych z pewnością komplikuje i utrudnia i tak już skomplikowaną procedurę planowania pracy dla kierowców. Dlatego w trakcie szkolenia przedstawione zostaną również zasady wprowadzania i funkcjonowania wielu korzystnych rozwiązań, które z pewnością ułatwią planowanie pracy kierowców.

Program szkolenia

1. Wstęp – regulacje  prawne

 • Okresy prowadzenia, przerw i odpoczynków – Rozporządzenie 561/2006
 • Tachografy, wykresówki – Rozporządzenie 165/2014
 • Kiedy Umowa AETR a kiedy Rozporządzenie 561/2006
 • Zastosowanie Ustawy o czasie pracy kierowców – nowe regulacje
 • Ustawa o transporcie drogowym – co ma wspólnego z czasem pracy

2. Urządzenia rejestrujące aktywność kierowcy stosowane w transporcie drogowym

 • Wyłączenia z obowiązku stosowania urządzeń rejestrujących – w jakich okolicznościach nie musisz używać tachografu i nie rejestrować aktywności swojego kierowcy
 • Podstawowe definicje – dowiesz się m.in. co to jest jazda, inna praca, dyspozycja. Dowiesz się również czym różni się przerwa od odpoczynku. Ponadto wyjaśnimy  kto jest kierowcą, kiedy kierowcy tworzą załogę a kiedy nie i kiedy możesz mówić o przewozie drogowym
 • Zasady użytkowania i prawidłowy sposób wypełniania  wykresówek – przykłady i najczęstsze błędy jakie popełniają kierowcy i jakie z tego powodu mogą być konsekwencje
 • Zasady użytkowania selektora w tachografach analogowych i cyfrowych – najczęstsze błędy, przykłady
 • Zasady zaznaczania aktywności na wykresówkach i wydrukach cyfrowych – kto i kiedy musi tego dokonywać
 • Dokumentowanie jazdy więcej niż jednym pojazdem oraz dokumentowanie czasu wolnego – OBOWIĄZEK PRACODAWCY – zaświadczenie, wykresówka, wydruk  czy może jeszcze coś innego ?
 • Karty i tachografy cyfrowe – podstawowa  obsługa i obowiązki dla kierowcy i firmy

3. Okresy jazd, przerw i odpoczynków wg 561/2006 i zasady czasu pracy w Ustawie o czasie pracy kierowców

 • Dzienny czas prowadzenia – definicja, norma, przykłady nieprawidłowości; różnice pomiędzy dziennym okresem prowadzenia pojazdu a dziennym czasem pracy kierowcy
 • Dzienny okres odpoczynku  – definicja, normy, przykłady nieprawidłowości
 • Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu i tygodniowy czas pracy – definicja, normy
 • Jazda ciągła – definicja, norma, najczęstsze nieprawidłowości, przykłady
 • Przerwa w jeździe ciągłej i przerwa w czasie pracy – problemy z interpretacją i stosowaniem art. 13 Ustawy o czasie pracy kierowców
 • Tygodniowy okres odpoczynku – definicja, normy, prawidłowe wyznaczanie
 • Czy można przesuwać odpoczynek tygodniowego o więcej niż 6 okresów 24 godzinnych ?
 • Algorytm wyznaczania odpoczynku tygodniowego przez ITD  w przypadku stwierdzenia braku takiego odpoczynku
 • Kiedy można odstąpić od stosowania przepisów rozporządzenia 561/2006 i w jaki sposób to potwierdzać – czy dowolny wpis na wykresówce lub wydruku zawsze będzie skuteczny?

4. Czas pracy kierowcy

 • Co jest czasem pracy kierowcy
 • Ile kierowca może być w PRACY
 • Systemy w jakich kierowca może być zatrudniony
 • Dla kogo i jakie harmonogramy
 • Jak określić i rozliczyć godziny nocne
 • Co z „dobą pracowniczą” – zatrudnienie kierowcy po raz drugi w tej samej pracy kierowcy

5. Odpowiedzialność w transporcie w zakresie naruszeń czasu pracy.

 • OBOWIĄZKI PRACODAWCY – jakie dokumenty i procedury wprowadzić w firmie aby wypełnić obowiązki dla pracodawcy wynikające z ustawy
 • Kto, kiedy i jaka odpowiedzialność w transporcie – odpowiedzialność dla kierowcy, odpowiedzialność dla firmy oraz odpowiedzialność dla „…każdej innej osoby w firmie…. .”
 • Tryby nakładania kar – kiedy mandat, a kiedy decyzja administracyjna. Czy zawsze należy zgodzić się z nałożoną karą?
 • Załączniki i  kary za naruszenia związane z szeroko rozumianym czasem pracy kierowców – jak szybko można utracić uprawnienia do wykonywania przewozu drogowego
 • Jak uniknąć płacenia kar i jak zminimalizować ryzyko utraty dobrej reputacji, wypisów z licencji czy jak  zminimalizować prawdopodobieństwo przeprowadzenia kontroli w przedsiębiorstwie – co oznaczawłaściwa organizacja i dyscyplina pracy”…  – omówimy sprawdzone dokumenty oraz procedury, po których wdrożeniu będziesz mógł „spokojnie” pracować – praktyczne i sprawdzone rozwiązania

Metody szkoleniowe

Szkolenie odbywa się w oparciu o wykład z multimedialną prezentacją, materiały przygotowane przez szkolącego oraz na wspólnym w grupie rozwiązywaniu określonych zagadnień (problemów) jakie pojawią się  w trakcie zajęć.

Całość materiałów oraz prezentacja oparte są na obowiązujących aktach prawnych i przede wszystkim w oparciu o autentyczne przykłady zgromadzone w trakcie wieloletniego i bogatego warsztatu pracy trenera.

Każdy aspekt związany z czasem pracy kierowcy wzbogacony jest autentycznymi przykładami (skany wykresówek, wydruków czy „prt sc” z analizatora kart cyfrowych i/lub tachografów cyfrowych) konkretnych sytuacji.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla osób planujących pracę kierowców, kierowników transportu, osób zarządzających transportem oraz dla każdej innej osoby wykonującej czynności z danym przewozem drogowym w firmie.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie