PLANER

Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz tego także dokonaćWalt Disney

Menu

ĆWICZENIA PŁACOWE DLA DOCIEKLIWYCH

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Prawo pracy

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Omawiane zagadnienia wykładowca prezentuje w aspekcie interpretacji resortu pracy, organów podatkowych oraz najnowszego orzecznictwa sądowego w tych kwestiach.

Szkolenie będzie prowadzone w sposób praktyczny, prawie wyłącznie na podstawie życiowych przykładów. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości rozwiązywać na przykładach.

UWAGA: Prosimy o przyniesienie kalkulatorów.

Cele i korzyści szkolenia

Podczas praktycznych wykładów (ilustrowanych obszernie przykładami z życia) uczestnicy zapoznają się z trudniejszymi przypadkami rachuby płac, m.in.

 • Jak do podstawy pensji urlopowej wliczać składniki godzinowe
 • Czy norma dobowa czasu pracy pozostaje proporcjonalna do wymiaru czasu pracy
 • Co wchodzi do normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
 • Co to jest stawka osobistego zaszeregowania i czy uwzględniamy w niej dodatki funkcyjne
 • Ustalanie pensji pracowników znajdujących się w szczególnych sytuacjach, np. zatrudnionych na niepełnym etacie, pozostających w dwóch stosunkach pracy, czy mających za sobą długą przerwę w świadczeniu pracy

Po odbyciu szkolenia uczestnicy staną się biegłymi specjalistami w obliczaniu wynagrodzeń.

Adresaci szkolenia

Specjaliści działów płacowych w firmach, posiadający gruntowną wiedzę na temat obliczania wynagrodzeń pracowniczych – na poziomie średniozaawansowanym lub zaawansowanym.

Program szczegółowy szkolenia

1. Wynagrodzenie za dni przepracowane w miesiącu (tzw. częściowe)

 • wynagrodzenie za dni przepracowane w miesiącu, kiedy pracownik był chory
 • wynagrodzenie za jeden dzień w miesiącu, przez którego resztę zatrudniony przebywał na zwolnieniu lekarskim
 • wynagrodzenie za dni przepracowane w miesiącu, kiedy pracownik był na urlopie wychowawczym / bezpłatnym
 • wynagrodzenie za dni przepracowane w miesiącu, w którym pracownik był na urlopie wypoczynkowym lub szkoleniowym / płatnym zwolnieniu od pracy

2. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za urlop

 • wliczanie do podstawy wymiaru premii, nagród i wynagrodzenia za nadgodziny
 • uwzględnianie w podstawie wymiaru miesięcy, kiedy pracownik chorował parę dni bądź cały miesiąc
 • kiedy uzupełniamy podstawę wymiaru, a kiedy nie
 • składniki wypłacone z opóźnieniem – czy wchodzą do podstawy wymiaru
 • współczynnik ekwiwalentu, w tym dla niepełnoetatowców, niepełnosprawnych i pracowników szpitali

3. Wynagrodzenie normalne i dodatki za godziny nadliczbowe

 • definicja normalnego wynagrodzenia
 • stawka osobistego zaszeregowania
 • czy dzielnikiem są godziny normatywne, czy wynikające z rozkładu czasu pracy
 • czy do podstawy wymiaru wliczamy premie i dodatki do wynagrodzenia

4. Wynagrodzenie za urlopy okolicznościowe i szkoleniowe oraz płatne zwolnienia od pracy

 • wynagrodzenie za odplatne zwolnienia od pracy opłacane jak urlop wypoczynkowy oraz inaczej
 • zwolnienia od pracy, za które przysługuje rekompensata z urzędu lub sądu
 • nieodpłatne zwolnienia od pracy

5. Dodatki wyrównawcze

 • dodatki wyrównawcze ze stałej stawki miesięcznej oraz ich zmniejszanie z tytułu choroby i innej nieobecności
 • dodatki wyrównawcze ze stałej stawki miesięcznej w razie przeniesienia w trakcie miesiąca
 • dodatki wyrównawcze ze składników zmiennych za okresy nie dłuższe niż miesiąc
 • dodatki wyrównawcze za okresy dłuższe niż miesiąc

6. Wyrównanie do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę

 • kiedy wyrównanie konieczne, a kiedy nie
 • przeliczanie na godziny pracy
 • stawki miesięczne i zmienne

7. Odprawy, odszkodowania i wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy

 • wliczanie składników za okresy dłuższe niż miesiąc
 • czy stosujemy współczynnik ekwiwalentu
 • stała stawka miesięczna w miesiącu, kiedy zatrudniony chorował

8. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – podstawowe zasady nabycia i ustalania

 • jak ustalać staż trzynastkowy
 • czy wliczamy urlop macierzyński i czas choroby
 • rozliczanie dodatków do wynagrodzenia wypłacanych za czas zwolnienia lekarskiego
 • ustalanie podstawy wymiaru
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania