PLANER

Perfekcyjna jakość szkoleń

Menu

CONTROLLING PERSONALNY z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, IT

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

UWAGA!  Szkolenie ma charakter warsztatów z wykorzystaniem komputera.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Zajęcia w grupach warsztatowych – maksymalnie 12 osób.

Cele i korzyści szkolenia

Główną wartością dodaną tego szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych analiz, planów, budżetów i wskaźników.

Dodatkowo usystematyzujemy informacje dotyczące poszczególnych wskaźników w obszarze personalnym. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane.

Adresaci szkolenia

Osoby raportujące na temat obszaru zasobów ludzkich, zarządzające zasobami ludzkimi oraz planujące i kontrolujące procesy i koszty personalne.

UWAGA! Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które posiadają wiedzę z zakresu szkolenia Excel w HR.
Tempo szkolenia jest dość szybkie.

Program szczegółowy szkolenia

1. Kalkulacja kosztów i wskaźników z obszaru personalnego z zastosowaniem funkcji tekstowych, logicznych, czasy, wyszukiwania i statystycznych.

2. Wykorzystanie tabel przestawnych do analizy danych, budowania raportów, kontroli wykonania budżetów.

3. Wykorzystanie formatowania warunkowego do wizualizacji wyników analiz i zwiększenia czytelności raportowania.


Powyższe funkcje i tabele przestawne posłużą do następujących obliczeń i analiz:1. Koszty w obszarze personalnym

 • Koszty zatrudnienia pracownika
 • Koszty rekrutacji
 • Koszty selekcji
 • Koszty wprowadzenia do pracy
 • Koszty BHP
 • Koszty szkoleń
 • Koszty motywowania pozafinansowego
 • Koszty ocen okresowych
 • Koszty wynagrodzeń
 • Koszty absencji
 • Koszty fluktuacji

2. Sporządzanie budżetu kosztów zasobów ludzkich

3. Strategiczne wskaźniki w obszarze personalnym

 • Przychód z kapitału ludzkiego (HCR)
 • Zysk ze sprzedaży z kapitału ludzkiego (PFTE)
 • Koszty operacyjne na pracownika(CFTE)
 • Zysk brutto z kapitału ludzkiego (PPFTE)
 • Rentowność inwestycji w kapitał ludzki(HCVA)
 • Zwrot z kapitału ludzkiego (HC ROI)

4. Ogólne mierniki działu personalnego

 • Udział kosztów działu zasobów ludzkich w kosztach ogółem
 • Współczynnik obciążenia działu HR
 • Współczynnik inwestycji w dziale zasobów ludzkich
 • Wskaźnik specjalizacji

5. Mierniki doboru pracowników

 • Ogólny czas rekrutacji
 • Ilość kandydatów
 • Koszty rekrutacji i selekcji
 • Czas pozostawania wybranego kandydata

6. Mierniki zatrudnienia

 • Czas trwania zatrudnienia formalnego
 • Koszt zatrudnienia formalnego
 • Ilość i rodzaj szkoleń wstępnych i stanowiskowych

7. Mierniki absencji        

 • Wskaźnik utraconego czasu pracy
 • Wskaźnik wykorzystania czasu pracy
 • Wskaźnik absencji
 • Wskaźnik absencji w podziale na działy, stanowiska, przyczyny, okresy
 • Wskaźnik bezpośrednich kosztów absencji
 • Wartość utraconych korzyści w związku z absencją pracownika
 • Koszty zastępstwa pracownika w czasie absencji
 • Wskaźnik godzin nadliczbowych

8. Mierniki szkoleń

 • Wskaźnik udziału kosztów szkoleń w kosztach ogółem
 • Wskaźnik struktury i dynamiki kosztów szkoleń
 • Wskaźnik obciążenia obrotu kosztami szkoleń
 • Wskaźnik inwestycji szkoleniowych
 • Odsetek przeszkolonych pracowników
 • Wskaźnik kosztowy szkoleń
 • Wskaźnik efektywności pracowników przeszkolonych i nieprzeszkolonych
 • Efektywność szkoleń wg modelu Kirkpatrick’a
 • Mierniki terminowości szkoleń

9. Mierniki fluktuacji i rotacji kadr

 • Wskaźnik zwolnień (fluktuacja ujemna)
 • Wskaźnik przyjęć (fluktuacja dodatnia)
 • Wskaźnik fluktuacji (wymiany kadr)
 • Wskaźnik ruchu kadry
 • Wskaźnik przetrwania (stabilizacji)
 • Wskaźnik „Rookie”
 • Wskaźnik stabilności zatrudnienia (analiza stażu pracy)
 • Analiza kohortowa – krzywa dożycia

10. Mierniki dotyczące motywowania pracowników

11. Analiza kosztów wynagrodzeń i realizacji budżetów płac

 • Wielowymiarowa analiza struktury wynagrodzeń finansowych
 • Wielowymiarowa analiza dynamiki wynagrodzeń finansowych
 • Mierniki kosztów płac

12. Wielowymiarowe analizy zjawisk zachodzących w obszarze zasobów ludzkich

 • Analizy statystyczne
 • Analiza dynamiki
 • Analiza struktury
 • Analiza ABC
 • Analiza XYZ
 • Analiza ABC – XYZ
Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową z wykorzystaniem komputera*.

* W przypadku szkoleń zamkniętych istnieje możliwość przygotowania dedykowanych ćwiczeń na podstawie wcześniej przesłanych plików.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania