Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • HR, kadry, sekretariat

CONTROLLING PERSONALNY z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel

Szkolenie adresowane jest do osób raportujących, planujących i kontrolujących procesy i koszty personalne. Główną wartością dodaną tego szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych analiz, planów, budżetów i wskaźników. Dodatkowo usystematyzujemy informacje dotyczące poszczególnych wskaźników w obszarze personalnym. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Główną wartością dodaną tego szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych analiz, planów, budżetów i wskaźników.

Dodatkowo usystematyzujemy informacje dotyczące poszczególnych wskaźników w obszarze personalnym. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane.

Program szkolenia

1. Kalkulacja kosztów i wskaźników z obszaru personalnego z zastosowaniem funkcji tekstowych, logicznych, czasy, wyszukiwania i statystycznych.

2. Wykorzystanie tabel przestawnych do analizy danych, budowania raportów, kontroli wykonania budżetów.

3. Wykorzystanie formatowania warunkowego do wizualizacji wyników analiz i zwiększenia czytelności raportowania.


Powyższe funkcje i tabele przestawne posłużą do następujących obliczeń i analiz:1. Koszty w obszarze personalnym

 • Koszty zatrudnienia pracownika
 • Koszty rekrutacji
 • Koszty selekcji
 • Koszty wprowadzenia do pracy
 • Koszty BHP
 • Koszty szkoleń
 • Koszty motywowania pozafinansowego
 • Koszty ocen okresowych
 • Koszty wynagrodzeń
 • Koszty absencji
 • Koszty fluktuacji

2. Sporządzanie budżetu kosztów zasobów ludzkich

3. Strategiczne wskaźniki w obszarze personalnym

 • Przychód z kapitału ludzkiego (HCR)
 • Zysk ze sprzedaży z kapitału ludzkiego (PFTE)
 • Koszty operacyjne na pracownika(CFTE)
 • Zysk brutto z kapitału ludzkiego (PPFTE)
 • Rentowność inwestycji w kapitał ludzki(HCVA)
 • Zwrot z kapitału ludzkiego (HC ROI)

4. Ogólne mierniki działu personalnego

 • Udział kosztów działu zasobów ludzkich w kosztach ogółem
 • Współczynnik obciążenia działu HR
 • Współczynnik inwestycji w dziale zasobów ludzkich
 • Wskaźnik specjalizacji

5. Mierniki doboru pracowników

 • Ogólny czas rekrutacji
 • Ilość kandydatów
 • Koszty rekrutacji i selekcji
 • Czas pozostawania wybranego kandydata

6. Mierniki zatrudnienia

 • Czas trwania zatrudnienia formalnego
 • Koszt zatrudnienia formalnego
 • Ilość i rodzaj szkoleń wstępnych i stanowiskowych

7. Mierniki absencji        

 • Wskaźnik utraconego czasu pracy
 • Wskaźnik wykorzystania czasu pracy
 • Wskaźnik absencji
 • Wskaźnik absencji w podziale na działy, stanowiska, przyczyny, okresy
 • Wskaźnik bezpośrednich kosztów absencji
 • Wartość utraconych korzyści w związku z absencją pracownika
 • Koszty zastępstwa pracownika w czasie absencji
 • Wskaźnik godzin nadliczbowych

8. Mierniki szkoleń

 • Wskaźnik udziału kosztów szkoleń w kosztach ogółem
 • Wskaźnik struktury i dynamiki kosztów szkoleń
 • Wskaźnik obciążenia obrotu kosztami szkoleń
 • Wskaźnik inwestycji szkoleniowych
 • Odsetek przeszkolonych pracowników
 • Wskaźnik kosztowy szkoleń
 • Wskaźnik efektywności pracowników przeszkolonych i nieprzeszkolonych
 • Efektywność szkoleń wg modelu Kirkpatrick’a
 • Mierniki terminowości szkoleń

9. Mierniki fluktuacji i rotacji kadr

 • Wskaźnik zwolnień (fluktuacja ujemna)
 • Wskaźnik przyjęć (fluktuacja dodatnia)
 • Wskaźnik fluktuacji (wymiany kadr)
 • Wskaźnik ruchu kadry
 • Wskaźnik przetrwania (stabilizacji)
 • Wskaźnik „Rookie”
 • Wskaźnik stabilności zatrudnienia (analiza stażu pracy)
 • Analiza kohortowa – krzywa dożycia

10. Mierniki dotyczące motywowania pracowników

11. Analiza kosztów wynagrodzeń i realizacji budżetów płac

 • Wielowymiarowa analiza struktury wynagrodzeń finansowych
 • Wielowymiarowa analiza dynamiki wynagrodzeń finansowych
 • Mierniki kosztów płac

12. Wielowymiarowe analizy zjawisk zachodzących w obszarze zasobów ludzkich

 • Analizy statystyczne
 • Analiza dynamiki
 • Analiza struktury
 • Analiza ABC
 • Analiza XYZ
 • Analiza ABC – XYZ

Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową z wykorzystaniem komputera*.

* W przypadku szkoleń zamkniętych istnieje możliwość przygotowania dedykowanych ćwiczeń na podstawie wcześniej przesłanych plików.

Adresaci

Osoby raportujące na temat obszaru zasobów ludzkich, zarządzające zasobami ludzkimi oraz planujące i kontrolujące procesy i koszty personalne.

UWAGA! Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które posiadają wiedzę z zakresu szkolenia Excel w HR.
Tempo szkolenia jest dość szybkie.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie