PLANER
logotyp-prestige-eck

Jeśli możesz coś zrobić lub marzysz, że mógłbyś to zrobić, zabierz się za to. Odwaga ma w sobie moc geniuszu.Johann Wolfgang von Goethe

Menu

CONTROLLING PERSONALNY z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, IT

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

UWAGA!  Szkolenie ma charakter warsztatów z wykorzystaniem komputera.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Zajęcia w grupach warsztatowych – maksymalnie 12 osób.

Cele i korzyści szkolenia

Główną wartością dodaną tego szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych analiz, planów, budżetów i wskaźników.

Dodatkowo usystematyzujemy informacje dotyczące poszczególnych wskaźników w obszarze personalnym. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane.

Adresaci szkolenia

Osoby raportujące na temat obszaru zasobów ludzkich, zarządzające zasobami ludzkimi oraz planujące i kontrolujące procesy i koszty personalne.

UWAGA! Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które posiadają wiedzę z zakresu szkolenia Excel w HR.
Tempo szkolenia jest dość szybkie.

Program szczegółowy szkolenia

1. Kalkulacja kosztów i wskaźników z obszaru personalnego z zastosowaniem funkcji tekstowych, logicznych, czasy, wyszukiwania i statystycznych.

2. Wykorzystanie tabel przestawnych do analizy danych, budowania raportów, kontroli wykonania budżetów.

3. Wykorzystanie formatowania warunkowego do wizualizacji wyników analiz i zwiększenia czytelności raportowania.


Powyższe funkcje i tabele przestawne posłużą do następujących obliczeń i analiz:1. Koszty w obszarze personalnym

 • Koszty zatrudnienia pracownika
 • Koszty rekrutacji
 • Koszty selekcji
 • Koszty wprowadzenia do pracy
 • Koszty BHP
 • Koszty szkoleń
 • Koszty motywowania pozafinansowego
 • Koszty ocen okresowych
 • Koszty wynagrodzeń
 • Koszty absencji
 • Koszty fluktuacji

2. Sporządzanie budżetu kosztów zasobów ludzkich

3. Strategiczne wskaźniki w obszarze personalnym

 • Przychód z kapitału ludzkiego (HCR)
 • Zysk ze sprzedaży z kapitału ludzkiego (PFTE)
 • Koszty operacyjne na pracownika(CFTE)
 • Zysk brutto z kapitału ludzkiego (PPFTE)
 • Rentowność inwestycji w kapitał ludzki(HCVA)
 • Zwrot z kapitału ludzkiego (HC ROI)

4. Ogólne mierniki działu personalnego

 • Udział kosztów działu zasobów ludzkich w kosztach ogółem
 • Współczynnik obciążenia działu HR
 • Współczynnik inwestycji w dziale zasobów ludzkich
 • Wskaźnik specjalizacji

5. Mierniki doboru pracowników

 • Ogólny czas rekrutacji
 • Ilość kandydatów
 • Koszty rekrutacji i selekcji
 • Czas pozostawania wybranego kandydata

6. Mierniki zatrudnienia

 • Czas trwania zatrudnienia formalnego
 • Koszt zatrudnienia formalnego
 • Ilość i rodzaj szkoleń wstępnych i stanowiskowych

7. Mierniki absencji        

 • Wskaźnik utraconego czasu pracy
 • Wskaźnik wykorzystania czasu pracy
 • Wskaźnik absencji
 • Wskaźnik absencji w podziale na działy, stanowiska, przyczyny, okresy
 • Wskaźnik bezpośrednich kosztów absencji
 • Wartość utraconych korzyści w związku z absencją pracownika
 • Koszty zastępstwa pracownika w czasie absencji
 • Wskaźnik godzin nadliczbowych

8. Mierniki szkoleń

 • Wskaźnik udziału kosztów szkoleń w kosztach ogółem
 • Wskaźnik struktury i dynamiki kosztów szkoleń
 • Wskaźnik obciążenia obrotu kosztami szkoleń
 • Wskaźnik inwestycji szkoleniowych
 • Odsetek przeszkolonych pracowników
 • Wskaźnik kosztowy szkoleń
 • Wskaźnik efektywności pracowników przeszkolonych i nieprzeszkolonych
 • Efektywność szkoleń wg modelu Kirkpatrick’a
 • Mierniki terminowości szkoleń

9. Mierniki fluktuacji i rotacji kadr

 • Wskaźnik zwolnień (fluktuacja ujemna)
 • Wskaźnik przyjęć (fluktuacja dodatnia)
 • Wskaźnik fluktuacji (wymiany kadr)
 • Wskaźnik ruchu kadry
 • Wskaźnik przetrwania (stabilizacji)
 • Wskaźnik „Rookie”
 • Wskaźnik stabilności zatrudnienia (analiza stażu pracy)
 • Analiza kohortowa – krzywa dożycia

10. Mierniki dotyczące motywowania pracowników

11. Analiza kosztów wynagrodzeń i realizacji budżetów płac

 • Wielowymiarowa analiza struktury wynagrodzeń finansowych
 • Wielowymiarowa analiza dynamiki wynagrodzeń finansowych
 • Mierniki kosztów płac

12. Wielowymiarowe analizy zjawisk zachodzących w obszarze zasobów ludzkich

 • Analizy statystyczne
 • Analiza dynamiki
 • Analiza struktury
 • Analiza ABC
 • Analiza XYZ
 • Analiza ABC – XYZ
Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową z wykorzystaniem komputera*.

* W przypadku szkoleń zamkniętych istnieje możliwość przygotowania dedykowanych ćwiczeń na podstawie wcześniej przesłanych plików.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (dobrowolne)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania