Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • HR, kadry, sekretariat

Badania zadowolenia pracowników, w tym gra strategiczna: „Twój szczęśliwy pracownik” warsztaty przygotowujące do samodzielnej realizacji sondażu w organizacji

Zarządzanie zasobami ludzkimi jest procesem, który zakłada, że organizacja dzięki zatrudnionym w niej ludziom osiąga swoje cele i jednocześnie zapewnia swoim pracownikom sprzyjające warunki do zaspokojenia ich potrzeb i aspiracji. Bardzo często o tym, czy ludzie przyczyniają się do sukcesu organizacji wiemy dużo, ale o tym, czy oni czują satysfakcję i zadowolenie z pracy – bardzo niewiele. Sposobem na poznanie celów indywidualnych, jakie pracownicy chcieliby zrealizować w organizacji, a także obecnego poziomu zaspokojenia tych potrzeb, są badania. Samodzielne zmaganie się z takim przedsięwzięciem może być trudne, z uwagi na brak czasu oraz wiedzy i umiejętności w tym zakresie a także bardzo kosztowne. Firmy konsultingowe świadczące usługi z tego obszaru wyceniają swoja pracę na kwoty rozpoczynające się od około 10 tys. zł netto. Większość zespołów HR stoi przed koniecznością podjęcia się tego wyzwania. W lepszej jego realizacji może pomóc niniejsze szkolenie. Dla 5 osób, które  jako pierwsze  zapiszą się na szkolenie zapewniamy możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty pomocy eksperta po szkoleniu 🙂

Do rozpoczęcia pozostało:

72 dni
Nowość
First minute
1190 zł brutto/os.
1250 zł/os. *
23.09 - 24.09.2024
 • 23.09 - 24.09.2024
1
Zapisz się na szkolenie

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona,
liczy się kolejność zgłoszeń

Czas trwania
2 dni ( 16 godz. )

Język
Polski

Miejsce
Katowice

Certyfikat
Tak

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy oraz trening umiejętności w zakresie przygotowania i realizacji badań zadowolenia z pracy wśród pracowników.

W szczególności uczestnicy szkolenia:

 • poznają podstawowe założenia dotyczące procesu badawczego i jego organizacji
 • poznają zasady tworzenia kwestionariusza ankiety oraz zalety i wady ankietyzacji
 • zdobędą umiejętności związane z tworzeniem kwestionariusza ankiety
 • zdobędą umiejętności w zakresie doboru próby badawczej
 • zdobędą umiejętności w zakresie korzystania z metody wywiadu
 • zdobędą umiejętności w zakresie agregowania danych w arkuszu kalkulacyjnym oraz obliczeń statystycznych
 • będą trenować umiejętności w zakresie tworzenia raportu z badań

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • rozwój wiedzy na temat procesu badawczego oraz metod i narzędzi badawczych
 • zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia i przeprowadzania badań ankietowych
 • opracowanie arkusza do wprowadzania danych z ankiet
 • rozwój umiejętności w zakresie obliczeń statystycznych
 • rozwój umiejętności raportowania i prezentowania wyników badań
Zarządzanie zasobami ludzkimi jest procesem, który zakłada, że organizacja dzięki zatrudnionym w niej ludziom osiąga swoje cele i jednocześnie zapewnia swoim pracownikom sprzyjające warunki do zaspokojenia ich potrzeb i aspiracji.

Bardzo często o tym, czy ludzie przyczyniają się do sukcesu organizacji wiemy dużo, ale o tym, czy oni czują satysfakcję i zadowolenie z pracy – bardzo niewiele.

Sposobem na poznanie celów indywidualnych, jakie pracownicy chcieliby zrealizować w organizacji, a także obecnego poziomu zaspokojenia tych potrzeb, są badania.

Samodzielne zmaganie się z takim przedsięwzięciem może być trudne, z uwagi na brak czasu oraz wiedzy i umiejętności w tym zakresie a także bardzo kosztowne.

Firmy konsultingowe świadczące usługi z tego obszaru wyceniają swoja pracę na kwoty rozpoczynające się od około 10 tys. zł netto.

Dla 5 osób, które  jako pierwsze  zapiszą się na szkolenie zapewniamy możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty pomocy Eksperta po szkoleniu 🙂

Większość zespołów HR stoi przed koniecznością podjęcia się tego wyzwania. W lepszej jego realizacji może pomóc niniejsze szkolenie.

Program szkolenia

1. Badania opinii pracowników

 • proces badawczy (etapy)
 • przedmiot i cele badań – zadowolenie, satysfakcja, zaangażowanie
 • metody badawcze i ich wady i zalety
 • dobór próby badawczej

2. Przygotowanie i przeprowadzenie badania – warsztat

 • konstrukcja kwestionariusza ankiety
 • plan akcji informacyjnej
 • łagodzenie oporów ze strony pracowników
 • arkusz do wpisywania i liczenia wyników badań

3. Raportowanie

 • struktura raportu z badań
 • zasady prezentacji wyników badań
 • rekomendacje dla organizacji na bazie wyników badań
Zapraszamy do zabrania prywatnych laptopów na szkolenie celem przetrenowania umiejętności z obszaru projektowania własnych arkuszy kalkulacyjnych oraz analizy danych.
Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

Metody szkoleniowe

Szkolenie będzie realizowane metodą warsztatową przy wykorzystaniu następujących form pracy i przekazywania wiedzy:

 • mini-wykład
 • dyskusja grupowa
 • praca w grupach

Adresaci

 • Specjaliści HR
 • Liderzy działów HR
 • HR Buisness Partnerzy

Prowadzący

Doświadczony trener i konsultant PRESTIGE Europejskiego Centrum Kształcenia, dyrektor personalny, z ponad 15-letnią praktyką zawodową w opracowywaniu i wdrażaniu procesów rekrutacji, adaptacji, rozwoju i zarządzania karierą w firmie, systemów motywacyjnych i oceny jakości pracy. Psycholog organizacji i pracy, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Pracy w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Jagielloński oraz Międzynarodowe Studia Menedżerskie (EMBA) we Francuskim Instytucie Zarządzania.


Jest ekspertem w zakresie przeprowadzania analizy strategicznej ZZL, strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. W firmach o profilu usługowym, handlowym i produkcyjnym odpowiada za wdrożenie procesów rozwoju i zarządzania karierą w firmie, współpracuje z kadrą kierowniczą przy tworzeniu systemów motywacyjnych, wprowadzaniu oceny jakości pracy w podległych placówkach. Specjalizuje się w badaniach motywacji i satysfakcji z pracy, badaniach potencjału pracowników i kandydatów do pracy, badaniach zachowań pracowników w organizacji, badaniach efektów i kosztów pracy. Posiada doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu procesów rekrutacji i adaptacji nowozatrudnionych oraz systemów zwolnień monitorowanych pracowników. Prowadzi doradztwo w zakresie administracji personalnej i prawa pracy.
Zrealizowała ponad 1000 procesów rekrutacji i selekcji; przeprowadziła blisko 3000 szkoleń, warsztatów, audytów funkcji personalnej, diagnozy potrzeb szkoleniowych. Wdrażała proces zarządzania szkoleniami oraz realizowała Badania Motywacji i Satysfakcji. Zajmuje się również doradztwem w zakresie systemów motywacyjnych – konsultacje od 2000r.


Wyróżnienia zawodowe:

 • zdobycie I miejsca w konkursie Menedżer Szkoleń Roku

 • laureatka konkursu Dyrektor Personalny Roku oraz specjalne wyróżnienie w konkursie Dyrektor Personalny Roku w kategorii „Styl i wizerunek HR”

 • zdobycie I miejsca w Konkursie LIDER ZMIAN za najlepsze studium przypadku nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi

 • uzyskanie dla firmy certyfikatu „Godła” w programie Inwestor w Kapitał Ludzki na rok 2001 oraz ponownie na rok 2002.
Wykładowca wielu prestiżowych uczelni w Polsce. Współautorka podręcznika "Zarządzanie zasobami ludzkimi". Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, były Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego PSKZ.


Szkoliła i doradzała m.in dla:
Przeszkoliła m.in. pracowników firm: Activ+, Agora SA, Amplico Life S.A., ABB Zwar S.A., Carrefour Polska, Carlson Wagonlit Travel, Contact Point, Call Center Poland, De Heus, Grupa Lotos, Geotech, INTRUM Justitia, ING Commercial Finance, Kema Quality, Katowicki Holding Węglowy, MTV Networks Polska, Murator Wydawnictwo, MGB Metro Group Buying, Pakmar, Pegasus Group, Passus, Panda, Pentacomp, PKO S.A., PKO TFI, Polskie Radio S.A., Prószyński i S-ka, Raport S.A., SITEL, Sodexho Polska Sp. z o.o., The Outlet Company, TVP S.A., Telekomunikacja Polska S.A., Universal Leaf Tobacco Poland Sp. z o.o., Volvo Auto Polska, Wamtechnik, Zakłady Azotowe Puławy S.A. Networks Polska, TVN, Grupa ITI, Polskie Radio, TVP, Murator, LexisNexis; Zakłady Azotowe Puławy, Lotos, PGNiG, Orlen, Polskie LNG, MS Gas, Acatel Lucent Technologies, Wamtechnik, Passus, Pentacomp, TP, Contact Point, Call Center Poland, NewDirect; Husar hbi, Boehringer Ingelheim, Geotech, Bureau, HELIKON, PKO TFI, ING Commercial Finance, BRE Bank, Raport SA, SITEL, INTRUM Justitia, MGB Metro Group Buying, The Outlet Company, Pepsico, Carrefour, Jeronimo Martins Dystrybucja, Zibi, Euro AGD, Topex, WSiP, MAC Edukacja, General Motors Manufacturing Poland, Volvo Auto Polska; Animex, Marwit, Victaulic, Frauenthal Automotive, Jabil Global Services Poland, Wojskowe Zakłady Lotnicze, Pakmar, De Heus, Rolls Royce, Iglotech, Universal Leaf Tobacco Poland, Gillette, Colgate Palmolive, Pegasus Group; Starwood, Orbis, LOT, KLM, Polish AirPorts, Ulimate Fashion, BIG Star, Solar,Work Express, Energa; MPiPS, CRZL, PARP, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, MSWiA, ARiMR, Narodowe Centrum Kultury, Urzędy Miasta oraz Urzędy Gminy i Urzędy Pracy.Specjalizacja:  

 • Ekspert w zakresie badania i wdrażania strategicznych obszarów ZZL. Specjalizacja w programach podnoszących skuteczność biznesową i wyniki firm poprzez działania z zakresu analizy strategicznej, strategii personalnej i projektowania najważniejszych procesów oraz narzędzi ZZL: badanie efektów i kosztów pracy, opisy stanowisk, diagnoza potencjału pracowników, zespołów i organizacji. Współpraca przy projektach komercyjnych i EFS. Współautorka podręcznika "Zarządzanie zasobami ludzkimi" w Projekcie Inwestycja w Kadry. • Specjalizuje się w obszarze zarządzania zmianą, zarządzania wiekiem, zarządzania szkoleniami /diagnoza i analiza potrzeb szkoleniowych/, w badaniach motywacji i satysfakcji z pracy, badaniach potencjału pracowników i kandydatów do pracy, badaniach zachowań pracowników w organizacji, badaniach efektów i kosztów pracy. Posiada doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu procesów rekrutacji i adaptacji nowozatrudnionych.

 • Jest ekspertem w zakresie projektowania i monitorowania programów ocen pracowniczych oraz programów outplacementowych indywidualnych i grupowych. Praktyk w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy (w tym: znajomość specyfiki rynku pracy, aktywizacja osób zagrożonych utratą pracy, diagnoza predyspozycji zawodowych, pomoc w rozwoju ich kompetencji). Prowadzi doradztwo w zakresie administracji personalnej i prawa pracy. Udział w opracowywaniu pierwszego polskiego „Podręcznika dla Liderów Klubów Pracy”.


Miejsce

śląskie, Quality Silesian*** & Economy Silesian**

Quality Silesian*** & Economy Silesian**
ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
GPS: al. Górnośląska 40 – wjazd przez stację paliw BP
tel.: +48 32 606 88 00; fax: +48 32 606 88 01
www.silesianhotel.pl


Hotel Silesian to nowoczesny kompleks hotelowo-konferencyjny w Katowicach, położony w pobliżu autostrady A4, Centrum Handlowego „3 Stawy” oraz centrum miasta. Położenie hotelu umożliwia dogodną komunikację z Krakowem, Wrocławiem czy Warszawą.

Nocleg, wraz ze śniadaniem nie wliczony w cenę szkolenia, możemy dla Państwa zarezerwować.

– 200,00 PLN/doba w pok. 1-os. ze śniadaniem
– 250,00 PLN/doba w pok. 2-os. ze śniadaniem i kolacją

Hotel posiada bezpłatny parking dla wszystkich uczestników PRESTIGE ECK.
Recepcja w hotelu  jest czynna przez całą dobę.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia

śląskie, Quality Silesian*** & Economy Silesian** śląskie, Quality Silesian*** & Economy Silesian** śląskie, Quality Silesian*** & Economy Silesian** śląskie, Quality Silesian*** & Economy Silesian** śląskie, Quality Silesian*** & Economy Silesian** śląskie, Quality Silesian*** & Economy Silesian** śląskie, Quality Silesian*** & Economy Silesian** śląskie, Quality Silesian*** & Economy Silesian** śląskie, Quality Silesian*** & Economy Silesian** śląskie, Quality Silesian*** & Economy Silesian** śląskie, Quality Silesian*** & Economy Silesian** śląskie, Quality Silesian*** & Economy Silesian**

Cena i zapisy

1250,00 zł brutto, CENA PROMOCYJNA: 1190,00 zł brutto przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę/instytucję.

Podana wyżej cena zawiera:

 • koszty organizacji szkolenia
 • materiały szkoleniowe rozdawane uczestnikom w trakcie szkolenia
 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta
 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych
 • poczęstunki kawowe, obiad
 • konsultacje indywidualne z uczestnikami szkolenia
;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie