PLANER

Jeśli będziesz mówił głośno, wielu cię usłyszy. Jeśli będziesz mówił cicho, wielu cię zrozumie.Andrzej Majewski

Menu

UMOWY CYWILNOPRAWNE, W TYM KONTRAKT MENADŻERSKI W 2018 r. – WARSZTATY PRAKTYCZNE

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Ekonomia, finanse

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest:

 • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z zawieraniem i funkcjonowaniem umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktu menadżerskiego
 • Omówienie zmian przepisów w zakresie rozliczania składek ZUS
 • Poznanie nowych regulacji podatkowych mających obowiązywać od 2018 r.
 • Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menadżerskich
Adresaci szkolenia
 • Kadra kierownicza
 • Pracownicy działów księgowości
 • Pracownicy działów kadr i rozliczeń płac
 • Osoby zainteresowane podwyższeniem wiedzy
Program szkolenia

1. Kontrakt menadżerski – nowa forma zatrudniania osób:

 • Pojęcie kontraktu menadżerskiego
 • Różnice pomiędzy umową zlecenia, umową o dzieło, umową o pracę
 • Kontrakt menadżerski z osobą, która ma działalność gospodarczą i osobą prywatną – różnice w rozliczeniach
 • Uregulowania prawne dotyczące kontraktu menadżerskiego
 • Opodatkowanie podatkiem PIT i składkami ZUS kontraktu menadżerskiego – zasady
 • Podatek VAT od kontraktu menadżerskiego – kiedy?

2. Zmiany obowiązujące od 2017 – skutki praktyczne:

 • Minimalna stawka za godz zlecenia
 • Wynagrodzenie ryczałtowe za cały miesiąc a konieczność wyliczania ilości przepracowywanych godzin na zleceniu
 • Dokumentowanie ilości godzin przepracowanych na zleceniu
 • Sposoby określania wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia a sposób udawadniania stawki godz. na zleceniu: wynagrodzenie prowizyjne, zryczałtowane, godzinowe, za ilość wykonanych usług
 • Specjalna ochrona Zleceniobiorców: urlopy wypoczynkowe, badania lekarskie, szkolenie BHP i inne uprawnienia
 • Umowa o dzieło oskładkowana jak umowa zlecenia?

 3. Składki ZUS od umów zlecenia i kontraktu menadżerskiego w przykładach:

 • Umowa zlecenia z własnym pracownikiem
 • Umowa zlecenia z obcym pracownikiem
 • Zlecenie z osobą na kilku zleceniach – wartość zleceń a oskładkowanie
 • Zlecenie z emerytem
 • Umowa zlecenia z rencistą
 • Pierwsza i kolejne umowy zlecenia – zasady wyliczeń
 • Zasady weryfikowania rozliczeń
 • Przykładowe pisma do ZUS
 • Przykładowe oświadczenia Zleceniobiorców
 • Przekwalifikowanie umowy zlecenia na umowę o pracę – skutki praktyczne

4. Umowy o dzieło – zasady rozliczeń

 • Oskładkowanie ZUS umów o dzieło – w jakich przypadkach?
 • Umowa o dzieło z własnym pracownikiem
 • Umowa o dzieło z osobą obcą a zasady rozliczeń
 • Elementy konieczne umowy o dzieło na przykładach
 • Skutki przekształcenia umowy o dzieło w umowę zlecenia

5. Opodatkowanie umów o dzieło, umów zlecenia, kontraktu menadżerskiego podatkiem PIT:

 • Zmiany od 2018 r. w zakresie rozliczania przeniesienia praw autorskich
 • Koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% – zasady wyliczania
 • Stawka 18% – zasady wyliczania
 • Opodatkowanie zryczałtowane umów do 200,00 zł. – nowe wyjaśnienia dotyczące opodatkowania drobnych umów
 • Świadczenia na rzecz przedstawicieli handlowych – co podlega opodatkowaniu

6. Umowy zlecenia lub umowy o dzieło z nierezydentami:

 • Opodatkowanie podatkiem PIT
 • Czy i kiedy składka ZUS?
 • Obowiązkowe dokumenty związane z rozliczaniem nierezydentów
 • Obowiązki sprawozdawcze i zgłoszeniowe
 • Metody unikania podwójnego opodatkowania

 7. Problemy praktyczne

 • Oświadczenia w zakresie umów zlecenia dotyczące innych tytułów ubezpieczenia
 • BHP a umowy cywilnoprawne
 • Badania lekarskie w przypadku umów cywilnoprawnych
 • Zmiana kwalifikacji umowy z dzieła na zlecenie – skutki praktyczne
 • Dowody wykonania dzieła
 • Podróże służbowe i delegacje osób z zawartymi umowami zlecenia lub umowami o dzieło (czy mogą być w podróży służbowej? Zasady rozliczania?
 • Korzystanie przez osoby na umowach cywilnoprawnych ze służbowych samochodów, laptopów, komórek
 • Najczęściej pojawiające się błędy w rozliczeniach osób na umowach cywilnoprawnych
 • Samozatrudnienie jako forma współpracy – korzyści i zagrożenia

 8. Dyskusja z uczestnikami

Metody szkoleniowe

Warsztatowy charakter zajęć

 • Wykład
 • Ćwiczenia
 • Dyskusja moderowana
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu realizacji odpowiedzi na przesłane przeze mnie zapytania.

Wyrażenie zgody w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwi wysłanie zapytania.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania