Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Ekonomia, finanse

Środki trwałe i amortyzacja w 2021 r.

Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy w oparciu o określone stany faktyczne oraz optymalizację podatkową w tym zakresie. Celem szkolenia jest przedstawienie uregulowań podatkowych w zakresie ewidencji ŚRODKÓW TRWAŁYCH  i WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH oraz amortyzacji obowiązujących w 2021 r. Szkolenie zapewnia także zapoznanie się ze zmianami prawnymi oraz z aktualnym orzecznictwem i interpretacjami.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest przedstawienie uregulowań podatkowych w zakresie ewidencji ŚRODKÓW TRWAŁYCH i WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH oraz amortyzacji obowiązujących w 2021 r.

Szkolenie zapewnia także zapoznanie się ze zmianami prawnymi oraz z aktualnym orzecznictwem i interpretacjami.

Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie aktualnych przepisów podatkowych, najnowszego orzecznictwa oraz wyjaśnień MF
 • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów pojawiających się w na gruncie podatku dochodowego CIT oraz KŚT i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu
 • Szkolenie zapewnia niezbędną wiedzę praktyczną konieczną do prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych oraz przedstawia możliwą optymalizację podatkową

Program szkolenia

1. Zmiany zasad amortyzacji od 2021 r.

 • Możliwość jednorazowej amortyzacji ŚT do wytwarzania towarów do walki z Covid
 • Zakaz obniżania stawek amortyzacyjnych w przypadku zwolnień z podatku dochodowego
 • Zmiana pojęcia ŚT używanych a skutki praktyczne w przypadku wykupu przedmiotów z leasingu

 2. Zmiany w rozliczaniu ŚT od 2019 r.

 • Podniesienie współczynnika dla maszyn poddanych szybkiemu postępowi technicznemu
 • Limit wyłączenia z KUP odpisów amortyzacyjnych samochodów osobowych
 • Wprowadzenie limitu na zaliczanie do KUP opłat z tytułu leasingu samochodów osobowych
 • Rozróżnienie kwot w zakresie samochodów elektrycznych i pozostałych
 • Przepisy przejściowe związane ze zmianami: odpisy amortyzacyjne od posiadanych samochodów osobowych, zawarte umowy leasingu w latach poprzednich, sposoby wyliczania NKUP 

3. Szybsza amortyzacja i zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych

 • Jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych o wartości ponad 10.000,00 zł. należących do grup 3-6 i 8
 • Zasady stosowania preferencyjnego odpisu, w tym konieczność zapłaty za faktury
 • Kilka środków trwałych o wartości ponad 3.500,00 zł a szybsza amortyzacja
 • Limit wydatków rozliczonych w ramach jednorazowej amortyzacji
 • Moment, w którym następuje jednorazowy odpis amortyzacyjny

4. Wartość początkowa ŚT i WNiP – skutki praktyczne zmian

 • Pojęcie ŚT a limit odpisu jednorazowego
 • Podniesienie kwoty z 3.500,00 zł do 10.000,00 zł – sposoby postępowania
 • Pojęcie ŚT podatkowe i bilansowe
 • Czy konieczne jest prowadzenie odrębnej ewidencji i amortyzacji ŚT bilansowo i podatkowo?
 • Zmiany Polityki rachunkowości – czy konieczne?
 • Zapłata gotówką za ŚT powyżej 15 tys zł – skutki praktyczne rozliczeń
 • Optymalizacja podatkowa w zakresie rozliczeń ŚT i WNiP
 • Ustalanie wartości początkowej środków trwałych – zakup, wytworzenie, nieodpłatne otrzymania
 • Ustalanie wartości początkowej środków trwałych przyjętych na drodze zakupu z importu (wartość celna, różnice kursowe, opłaty celne, itd.)
 • Środki trwałe przyjęte w leasing, najem i dzierżawę – składniki majątku i koszty ich eksploatacji
 • Remonty, ulepszenia, naprawy, części składowe i peryferyjne – jako składniki kosztów eksploatacji środków trwałych

5. Funkcjonowanie ŚT i WNiP

 • Definicja i przykłady ŚT
 • Definicja WNiP
 • Likwidacja ŚT i WNiP
 • Sprzedaż ŚT
 • Nieodpłatne przekazanie ŚT na własność lub do używania – konsekwencje podatkowe

6. Zasady amortyzacji ŚT i WNIP

 • Pojęcie amortyzacji i odpisów amortyzacyjnych
 • Metoda liniowa (przykłady)
 • Metoda degresywna (przykłady)
 • Metoda jednorazowa (przykłady)
 • Amortyzacja indywidualna (przykłady)
 • Nietypowe zdarzenia (zawieszenia działalności, środki nieamortyzowane, przekwalifikowania, używanie sezonowo, itp.)

7. Problemy związane z amortyzacją ŚT i WNIP

 • Ulepszenie a remont
 • Rozliczanie ulepszenia w czasie
 • Utrata ŚT i inne nieprzewidziane zdarzenia faktyczne
 • Amortyzacja budynków – zasady
 • Pomoc de minimis w przypadku amortyzacji
 • Czy szybsza amortyzacja to schemat podatkowy?

 8. Dyskusja z uczestnikami

Metody szkoleniowe

Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy w oparciu o określone stany faktyczne oraz optymalizację podatkową w tym zakresie.

 • Wykład
 • Ćwiczenia
 • Dyskusja moderowana

Adresaci

 • Główni Księgowi, pracownicy księgowości dokonujący księgowań i rozliczeń podatkowych
 • Pracownicy Działów odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie ŚT i WNIP
 • Pracownicy spółek handlowych i jednostek samorządowych
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie