PLANER

Człowiek, który nie robi błędów, zwykle nie robi niczego.Edward John Phelps

Menu

ŚRODKI TRWAŁE I AMORTYZACJA

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Ekonomia, finanse

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy w oparciu o określone stany faktyczne oraz optymalizację podatkową w tym zakresie.

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie uregulowań podatkowych w zakresie ewidencji ŚRODKÓW TRWAŁYCH  i WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH  oraz amortyzacji.
Szkolenie zapewnia także zapoznanie się ze zmianami prawnymi oraz z aktualnym orzecznictwem i interpretacjami

Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie aktualnych przepisów podatkowych, najnowszego orzecznictwa oraz wyjaśnień MF
 • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów pojawiających się w na gruncie podatku dochodowego CIT oraz KŚT i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu
 • Szkolenie zapewnia niezbędną wiedzę praktyczną konieczną do prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych oraz przedstawia możliwą optymalizację podatkową
Adresaci szkolenia
 • Główni Księgowi, pracownicy księgowości dokonujący księgowań i rozliczeń podatkowych
 • Pracownicy Działów odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie ŚT i WNIP
 • Pracownicy spółek handlowych i jednostek samorządowych
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych
Program szczegółowy szkolenia

1. Zmiany w 2017 r. dotyczące KŚT:

 • Zmiany w grupie gruntów – nowe rodzaje, w tym dotyczące dróg, gruntów pod stawami
 • Zmiany w zakresie urządzeń i maszyn – połączenie rodzajów
 • Nowy rodzaj KŚT dla zespołów komputerowych i systemów alarmowych
 • Skutki praktyczne zmian
 • Przepisy przejściowe

 2. Zmiany w lipcu 2017 r. dotyczące szybszej amortyzacji i zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych:

 • Jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych o wartości ponad 10.000,00 zł. należących do grup 3-6 i 8
 • Zasady stosowania preferencyjnego odpisu, w tym konieczność zapłaty za faktury
 • Kilka środków trwałych o wartości ponad 3.500,00 zł. a szybsza amortyzacja
 • Limit wydatków rozliczonych w ramach jednorazowej amortyzacji
 • Moment, w którym następuje jednorazowy odpis amortyzacyjny
 • Przepisy przejściowe – obowiązujące wstecz od 1 stycznia 2017 r.

 

3. Zmiany w 2017 r. w rozliczeniach podatkowych amortyzacji i aktualne problemy:

 • Forma zapłaty a koszt podatkowy
 • Konieczność zmniejszania wartości odpisów amortyzacyjnych w zależności od formy zapłaty
 • Przykłady rozliczeń podatkowych po zmianach przepisów

4. Zmiany od 2018 r. dotyczące wartości ŚT i WNiP

 • Pojęcie ŚT a limit odpisu jednorazowego
 • Podniesienie kwoty z 3.500,00 zł. do 10.000,00 zł. – skutki praktyczne
 • Pojęcie ŚT podatkowe i bilansowe
 • Czy konieczne jest prowadzenie odrębnej ewidencji i amortyzacji ŚT bilansowo i podatkowo?
 • Zmiany Polityki rachunkowości od 2018 r. – czy konieczne?
 • Optymalizacja podatkowa w zakresie rozliczeń ŚT i WNiP

 5. Pojęcie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ich ewidencja:

 • Definicja środków trwałych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych
 • Samochody – jako specyficzne środki trwałe
 • Likwidacja środków trwałych
 • Sprzedaż i nieodpłatne przekazanie środków trwałych
 • Niskocenne składniki majątku trwałego
 • Ewidencja środków trwałych – przykłady prawidłowego sporządzania
 • Wartości niematerialne i prawne

6. Ustalanie wartości początkowej ŚT i WNIP:

 • Ustalanie wartości początkowej środków trwałych – zakup, wytworzenie, nieodpłatne otrzymania
 • Ustalanie wartości początkowej środków trwałych przyjętych na drodze zakupu z importu (wartość celna, różnice kursowe, opłaty celne, itd.)
 • Środki trwałe przyjęte w leasing, najem i dzierżawę – składniki majątku i koszty ich eksploatacji
 • Remonty, ulepszenia, naprawy, części składowe i peryferyjne – jako składniki kosztów eksploatacji środków trwałych

 7. Zasady amortyzacji ŚT i WNIP

 • Pojęcie amortyzacji i odpisów amortyzacyjnych
 • Metoda liniowa (przykłady)
 • Metoda degresywna (przykłady)
 • Metoda jednorazowa (przykłady)
 • Amortyzacja indywidualna (przykłady)
 • Nietypowe zdarzenia (zawieszenia działalności, środki nieamortyzowane, przekwalifikowania, używanie sezonowo, itp.)

 

8. Problemy związane z amortyzacją ŚT i WNIP:

 • Ulepszenie a remont
 • Likwidacja ŚT
 • Utrata ŚT i inne nieprzewidziane zdarzenia faktyczne
 • Amortyzacja budynków – zasady
 • Ograniczenie zaliczania do KUP amortyzacji samochodów osobowych
 • Pomoc de minimis w przypadku amortyzacji

 

9. Dyskusja z uczestnikami.

Metody szkoleniowe

Warsztatowy charakter zajęć:

 • Wykład
 • Ćwiczenia
 • Dyskusja moderowana
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania