Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Ekonomia, finanse

PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA WYBRANYCH PRZEPISÓW USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN PRAWNYCH WPROWADZONYCH W ROKU 2019 ORAZ 2020

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w prawie podatkowym wprowadzonymi w roku 2019 oraz 2020. Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla podatników, w tym  zakresie możliwej optymalizacji podatkowej w związku ze zmianami ustaw i rozporządzeń. Szkolenie adresowane jest do osób zaawansowanych w problematyce VAT.

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w prawie podatkowym wprowadzonymi w roku 2019 oraz 2020.
Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla podatników, w tym w zakresie możliwej optymalizacji podatkowej w związku ze zmianami ustaw i rozporządzeń.

Program szkolenia

1. Aspekty prawne związane ze stosowaniem wybranych definicji legalnych pomieszczonych w art. 2 ustawy o VAT, w tym w szczególności definicji:

 • sprzedaży w aspekcie jej praktycznego stosowania w ramach transakcji krajowych i międzynarodowych
 • pierwszego zasiedlenia w brzmieniu obowiązującym po zmianach dokonanych z dniem 1.09.2019r. na mocy ustawy nowelizującej z dnia 4 lipca 2019r.
 • terenów budowlanych
 • pojazdów samochodowych

2. Modyfikacja niektórych definicji legalnych oraz nowe definicje ustawowe od dnia 1.04.2020r. wprowadzone do ustawy o VAT na mocy ustawy nowelizującej z dnia 9.08.2019r.

3. Czynności podlegające opodatkowaniu oraz czynności wyłączone z systemu VAT

 • problemy praktyczne związane z prawidłową identyfikacją realizowanych aktywności jako czynności podlegających lub niepodlegających systemowi VAT (kiedy właściwa jest nota a kiedy faktura ?)
 • zastosowanie tzw. „fikcji prawnej” dla potrzeb uznania nieodpłatnych czynności za odpłatną dostawę towarów bądź odpłatne świadczenie usług
 • czynności uznane z mocy prawa za dostawę towarów
 • konstytutywne warunki właściwe dla ustalenia, że miało miejsce świadczenie usług

4. Transakcje wewnątrzwspólnotowe w świetle zmian wprowadzonych z dniem 1.01.2020r. – tzw. pakiet Quick Fixes

5. Legalne definicje podatnika dla potrzeb stosowania określonych w ustawie o VAT procedur podatkowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych z dniem 1.11.2019r. na mocy ustawy nowelizującej z dnia 9.08.2019r.

6. Obowiązek podatkowy – zasady ogólne oraz szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego. Przykłady praktyczne

7. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów – jakie elementy transakcji należy wziąć pod uwagę dla prawidłowego ustalenia miejsce świadczenia przy dostawie towarów?

8. Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług ze szczególnym uwzględnieniem regulacji wynikających z postanowień rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z 15 marca 2011r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

9. Podstawa opodatkowania – jak prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania przy dokonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT ? Studium przypadków na przykładach transakcji krajowych oraz międzynarodowych

10. Stawki podatku VAT oraz zwolnienia od podatku. Sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT w okresie do 31.03.2020r. oraz od 1.04.2020r. Nowa matryca stawek VAT – wybrane problemy

11. Wiążąca informacja stawkowa (WIS) – tryb oraz zasady wydawania WIS począwszy od 1.11.2019r. Zakres oraz zasady mocy wiążącej WIS w stosunku do organów podatkowych

12. Odliczenie i zwrot podatku VAT. Odliczanie częściowe oraz korekta roczna i wieloletnia podatku VAT

 • tryb i zasady oraz terminy i ograniczenia dotyczące obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
 • ustawowe wyłączenia prawa do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego z uwzględnieniem tez wynikających z wyroku TSUE z dnia 2.05.2019r. w polskiej sprawie prejudycjalnej C-225/18
 • zasady oraz tryb stosowania tzw. wskaźnika struktury w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych i zwolnionych
 • zasady oraz tryb stosowania tzw. prewskaźnika w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej jak i do celów innych niż działalność gospodarcza
 • zasady oraz tryb stosowania tzw. prewskaźnika oraz wskaźnika struktury w układzie „piętrowym”

13. Nabycie i eksploatacja samochodów osobowych – problemy praktyczne przy uwzględnieniu aktualnego orzecznictwa oraz stanowisk prezentowanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego

14. Deklaracje oraz ewidencje VAT – obowiązek przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ewidencji VAT łącznie z deklaracją podatkową (nowy plik JPK VAT od 1.04.2020r.)

 • informacje jakie muszą zostać zamieszczone w ewidencji VAT od 1.04.2020r.
 • zasady nakładania przez naczelnika urzędu skarbowego na podatnika kary pieniężnej za błędy ujawnione w ewidencji VAT które nie zostały przez tego podatnika skorygowane w odpowiednim trybie
 • kasy on-line, kasy z elektronicznym zapisem kopii oraz kasy z papierowym zapisem kopii w świetle bieżących zmian prawnych – usystematyzowanie zagadnienia

15. Wybrana problematyka dotycząca dokumentowania transakcji za pomocą faktur ze szczególnym uwzględnieniem nowych regulacji prawnych wprowadzonych w tym zakresie z dniem 1.11.2019r. oraz 1.01.2020r., w tym w szczególności:

 • okoliczności mające wpływ na obowiązek zamieszczania w fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” (tzw. obligatoryjny MPP)
 • zasady wystawiania faktur przez podatników stosujących kasy rejestrujące z uwzględnieniem problematyki dotyczącej ujawniania na paragonie numeru identyfikacyjnego nabywcy stosowanego na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej

16. Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT czyli tzw. „biała lista podatników” – wybrane zagadnienia związane z wykazem na przykładach praktycznych przy uwzględnieniu objaśnień podatkowych z dnia 20.12.2019r. wydanych przez Ministra Finansów na podstawie art. 14a §1 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa

17. Instytucja solidarnej odpowiedzialności w ustawie o VAT po zmianach dokonanych od dnia 1.11.2019r.

18. Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do osób zaawansowanych w problematyce VAT, w szczególności na szkolenie zapraszamy:

 • Głównych Księgowych i księgowych
 • Pracowników księgowości stosujących na bieżąco przepisy prawa podatkowego
 • Dyrektorów Finansowych i Ekonomicznych odpowiedzialnych za prawidłowe dokonywanie rozliczeń podatkowych w firmie

Prowadzący

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie