PLANER

Każdy dureń może ubić interes, ale potrzeba geniuszu, wiary i wytrwałości, aby stworzyć markę.David Ogilvy

Menu

POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA I ZASIŁKÓW

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo pracy, Ekonomia, finanse

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Omawiane zagadnienia wykładowca prezentuje w aspekcie interpretacji PIP i resortu pracy oraz najnowszego orzecznictwa sądowego w tych kwestiach.

Szkolenie będzie prowadzone w sposób praktyczny, na podstawie konkretnych sytuacji życiowych i wyliczeń.
Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości rozwiązywać na przykładach.

UWAGA: Prosimy o przyniesie kalkulatorów.

Cele i korzyści szkolenia

Przygotowanie do kompleksowego dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracowników i wykonawców cywilnych oraz z zasiłków, zwłaszcza od strony rachunkowej.

Sporo uwagi poświęcone jest aspektom formalnym wszczęcia i prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia za pracę, zasiłków i z innych wierzytelności. Dowiedzą się Państwo również jak zadbać o obieg w firmie dokumentów z tym związanych – tak, by uniknąć grzywny od organu egzekucyjnego.

Po odbyciu szkolenia uczestnik zostanie wykwalifikowanym specjalistą ds. dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest adresowane głównie do specjalistów działów płacowych oraz właścicieli małych firm.

Program szczegółowy szkolenia

1. Podstawowe zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę

 • różnice między potrąceniami obowiązkowymi i dobrowolnymi
 • potrącenia egzekucyjne i pozaegzekucyjne
 • podstawowe informacje o egzekucji z wynagrodzenia na pracę (egzekucja cywilna i administracyjna, różnice, sankcje i organy egzekucyjne)
 • wynagrodzenia i świadczenia ze stosunku pracy podlegające pełnej egzekucji, podlegające ograniczonej egzekucji i wolne od egzekucji
 • dopuszczalne odliczenia z wynagrodzenia za pracę mające pierwszeństwo przed obowiązkowymi potrąceniami (wadliwe wykonanie produktu, wyrok karny, uproszczony tryb odzyskania nadpłaty pensji)

2. Jak dokonywać obowiązkowych potrąceń z wynagrodzenia za pracę

 • rodzaje (alimenty, inne świadczenia, zaliczki pieniężne, kary pieniężne)
 • ustalanie maksymalnej dopuszczalnej kwoty potrącenia przy pojedynczym potrąceniu i w zbiegu potrąceń
 • kwoty wolne od potrąceń pojedynczych i zbiegających się w 2016 r.
 • wyjaśnienie wątpliwości na tle kwot wolnych (np. kwoty wolne na przełomie roku, przy kilku dniach pracy w miesiącu, różne świadczenia wypłacane w miesiącu, dwa terminy wypłat w miesiącu, dla zatrudnionego w I roku pracy i na niepełnym etacie, różne koszty w miesiącu)
 • tryb dokonywania obowiązkowych potrąceń (podstawa wymiaru, maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia, kwota wolna, faktyczna możliwa kwota potrącenia, finalna kwota potrącenia, finalne rozliczenie potrąceń)
 • obowiązkowe potrącenia w szczególnych sytuacjach (po rozwiązaniu stosunku pracy, po śmierci pracownika, ze świadczeń socjalnych, ze składników za okresy dłuższe niż miesiąc, ze świadczeń dodatkowych ze stosunku pracy i ze świadczeń w nauturze)
 • przykładowe rozliczenie:
  • pojedyncze potrącenie
  • potrącenie przy dwóch wypłatach w jednym miesiącu
  • zbieg potrąceń

3. Jak dokonywać dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę

 • zgoda pracownika – wzór
 • limity wiążące przy dobrowolnych potrąceniach
 • porównanie z obowiązkowymi potrąceniami z wynagrodzenia za pracę
 • przykładowe rozliczanie zbiegu obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę

4. Rola i obowiązki pracodawcy w egzekucji z wynagrodzenia za pracę

 • tytuł wykonawczy i tytuł egzekucyjny
 • obowiązki pracodawcy związane z nadesłanym zajęciem organu
 • informacje, jakich trzeba udzielić organom egzekucyjnym
 • gdzie i kiedy przekazywać zajęte kwoty
 • potrącenia po rozwiązaniu stosunku pracy
 • kary dla pracodawcy ignorującego organ egzekucyjny
 • potrącenia po śmierci pracownika

5. Zbiegi egzekucji z wynagrodzenia za pracę – od A do Z

 • zbieg egzekucji komorniczych
  • formalności, rachunki
  • ustalanie właściwego komornika do łącznego prowadzenia obu egzekucji
  • wzór pisma pracodawcy do obu komorników o powstaniu zbiegu egzekucji cywilnych
  • przykładowe rozliczenie od A do Z zbiegu egzekucji cywilnych
 • zbieg egzekucji administracyjnej i komorniczej
  • formalności, rachunki
  • ustalanie organu właściwego do łącznego prowadzenia obu egzekucji
  • wzór pisma pracodawcy o zbiegu egzekucji cywilnej i administracyjnej do obu organów egzekucyjnych
  • przykładowe rozliczenie od A do Z zbiegu egzekucji cywilnej i administracyjnej
 • zbieg egzekucji administracyjnych
  • formalności, rachunki
  • wzór pisma pracodawcy do obu administracyjnych organów egzekucyjnych o zbiegu egzekucji administracyjnych
  • przykładowe rozliczenie od A do Z zbiegu egzekucji administracyjnej

6. Potrącenia z umów zlecenia, o dzieło i kontraktu menedżerskiego

 • świadczenia powtarzające się i służące utrzymaniu dłużnika
 • stosowanie reguł dotyczących egzekucji z wynagrodzenia za pracę
 • jednorazowe i sporadyczne umowy cywilne
 • przykładowe rozliczenie sytuacji:
  • pracownik jest jednocześnie zatrudniony w zakładzie na umowę zlecenia, o dzieło bądź na kontrakcie menedżerskim
  • osoba jest zatrudniona w zakładzie wyłącznie na podstawie umowy cywilnej

7. Potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego w 2016 roku

 • zakres dokonywania potrąceń z zasiłków (zasiłki chorobowy, opiekuńczy, macierzyński i wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne)
 • potrącenia obowiązkowe z zasiłków (alimenty w trybie egzekucyjnym i bezegzekucyjnym, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż alimenty)
 • maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia i kwota wolna
 • etapy dokonywania potrąceń z zasiłków
 • rozliczenia na przykładach
  • wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku w jednym miesiącu
  • zasiłek należny za więcej niż jeden miesiąc
  • zbiegi potrąceń z zasiłków
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania