PLANER

GWARANCJA JAKOŚCI – PROFESJONALIZM – DOŚWIADCZENIE ….Witaj w przyjaznej firmie!…

Menu

NOWELIZACJA VAT w 2020 r. – szkolenie online !!! NOWOŚĆ !!!

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Ekonomia, finanse

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie regulacji podatkowych dotyczących rozliczenia podatku VAT obowiązujących od 2020 r. i planowanych w trakcie 2020 r.
 • Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty rozliczania podatku VAT, aktualnego orzecznictwa i wyjaśnień
 • Szkolenie odbywa się na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu i ma charakter warsztatów
Adresaci szkolenia
 • Główni Księgowi i księgowi
 • Pracownicy działu finansowego
 • Osoby zajmujące się rozliczeniami podatkowymi
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych
Program szczegółowy szkolenia
1. Nowy wzór JPK – zmiany od lipca 2020 r.
 • Brak składania deklaracji VAT-7
 • Jeden dokument dotyczący deklaracji i ewidencji VAT
 • Deklaracje, które pozostają, w tym Informacja podsumowująca
 • Nowy wzór JPK_V7M dla rozliczeń miesięcznych
 • Nowe zasady dla rozliczeń kwartalnych – druk JPK_V7K
 • Przepisy przejściowe – obowiązywanie od kwietnia i od lipca 2020 r. – dla kogo?
 • Zasady dokonywania korekt JPK uregulowane w ustawie
 • Korekta w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia
 • Kary za brak wysyłki JPK
 • Kary za brak korekty w terminie lub brak informacji o braku korekty
 • Korekty deklaracji dotyczących poprzednich okresów po zmianie
 • Zwrot podatku VAT a korekta JPK – konsekwencje podatkowe

2. Nowy schemat JPK VAT – nowe istotne dane wprowadzane do rejestrów VAT i ujawniane w nowym druku JPK_V7M i JPK_V7K

 • Kody towarów i usług – czego dotyczą
 • Zasady wpisywania kodów
 • Nowe oznaczenia dokumentów: faktur, raportów z kasy fiskalnej, dowodów wewnętrznych
 • Obowiązek umieszczania oznaczeń dotyczących mechanizmu podzielonej płatności – zasady
 • Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi i ich oznaczanie w JPK
 • Termin płatności – czy należy wpisywać?
 • Pozostałe istotne elementy JPK

3. Funkcjonowanie rachunków bankowych – zmiana od września 2019 wdrażana we wrześniu i od stycznia 2020 r.

 • Podmioty wyrejestrowane, wykreślone, przywrócone wykazywane przez MF – od września 2019 r.
 • Pełne dane na stronach MF dotyczące kontrahenta: nazwa, adres, rachunek bankowy
 • Odpowiedzialność płacącego za zobowiązania sprzedającego w podatku VAT
 • Funkcjonowanie rachunków bankowych i nowe obowiązki zgłoszeniowe
 • Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem rachunków bankowych: rachunki nie zgłoszone do MF, rachunki wykreślone, rachunki indywidualne, zapłata na rzecz komornika, faktira a skutki podatkowe

4. Zmiany w zakresie likwidacji odwrotnego obciążenia

 • Zasada „odwrotne obciążenie” – dla kogo?
 • Nowy załącznik nr 15 do Ustawy o VAT – jakie usługi podlegają nowej zasadzie? – problemy interpretacyjne
 • Założenia odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych i remontowych świadczonych dla Zamawiających, Wykonawców i odbiorców końcowych
 • Deklaracja VAT-27 do usług rozliczanych na zasadzie odwrotnego obciążenia
 • Odwrotne obciążenie w przypadku innych transakcji, np. sprzedaż złomu, blach, itp.
 • Problemy praktyczne związane ze zmianami zasady: obowiązek podatkowy, usługa według PKWiU a usługa wykonana, zapisy w umowach
 • Propozycja likwidacji odwrotnego obciążenia i wprowadzenia zasady ogólnej wraz z obowiązkowym split paymentem – założenia projektu

5. Split payment jako obowiązek po likwidacji odwrotnego obciążenia – zmiana od 1 listopada 2019 r.

 • Nowe elementy faktury po zmianach
 • Zasada stosowania zapisu: „mechanizm podzielonej płatności”
 • Brak nowego zapisu na fakturze a sankcje podatkowe po stronie sprzedajacego
 • Przelew zwykły – brutto na rachunek bieżący, czy możliwe?
 • Dedykowany przelew bankowy
 • Zapłata za kilka faktur – czy możliwa przy dedykowanym przelewie bankowym?
 • Zapłata zaliczek a split payment
 • Wpłaty na rachunek VAT sprzedającego przy dedykowanym przelewie kupującego
 • Sankcje za brak zapłat split paymentem po stronie kupującego
 • Dysponowanie rachunkiem VAT przez podatnika czy jednak przez urząd skarbowy? – praktyka
 • Projektowana możliwość zapłaty z rachunku VAT innych podatków i ZUS – czy na pewno?
 • Wniosek o zwrot z rachunku VAT tylko do urzędu skarbowego
 • Zapłaty z rachunku VAT faktur zakupowych – skutki praktyczne

6. E-paragon i nowa kasa fiskalna – uchwalone zmiany obowiązujące od maja 2019 r. i wdrażane od 2020 r. etapami:

 • Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej do końca 2019 r. – co uległo zmianie?
 • Przepisy przejściowe dotyczące wdrażania kas fiskalnych – kiedy dla usług budowlanych, najmu i innych usług
 • Kasa fiskalna – kiedy zwolnienie a kiedy wyłączenie ze zwolnienia?
 • E-paragon – zasady wystawiania i wysyłania
 • Sposoby wysyłki e-paragonu
 • Zmiany w zakresie obowiązków związanych z kasami fiskalnymi: zgłaszanie, serwisowanie, itp.
 • Sankcje za brak e-paragonów

7. Faktura elektroniczna przy zamówieniach publicznych – zmiana od 18 kwietnia 2019 r. a praktyczne stosowanie nowych zasad – wdrażane od 1 sierpnia 2019 r.

 • Pojęcie e-faktury wynikające z nowej ustawy
 • Obowiązki dla zamawiających
 • Uprawnienia dla wykonawców
 • Struktura efaktury podana przez Ministra cyfryzacji
 • Zasady funkcjonowania nowej platformy związanej z efakturami
 • Problemy techniczne efaktur
 • Inne sposoby wysyłania faktur – czy znikają?

8. Nowa matryca stawek podatku VAT – zmiana od 1 kwietnia 2020 r.

 • Stawka podstawowa 23% jako zasada
 • Zmiany w zakresie katalogu usług i towarów funkcjonujących z obniżonymi stawkami VAT
 • PKWiU a CN – przejście towarów i usług a zastosowanie stawek
 • Stawki obniżone oraz zwolnienia z podatku VAT – zasady stosowania
 • Poszczególne rodzaje transakcji a stawka podatku VAT
 • Co zostaje podniesione do stawki podstawowej
 • Co zostaje obniżone?
 • Przepisy przejściowe obowiązujące przy wdrażaniu matrycy

9. NIP na paragonie – zmiana od 1 stycznia 2020 r.

 • Przypadki wpisywania NIP-u na paragonie
 • Faktura do paragonu – zasady obecne
 • Faktura do paragonu wyłącznie z numerem NIP
 • Faktura wystawiona do paragonu bez NIP-u – sankcje podatkowe
 • Zakaz odliczania podatku VAT od faktury do paragonu bez NIP-u – konsekwencje po stronie kupującego
 • Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem uregulowań

10. Pytania i odpowiedzi – dyskusja uczestników

Metody szkoleniowe

Interaktywne zajęcia  przeprowadzone są w komfortowych grupach do 15 osób, co zapewnia możliwość interakcji z Ekspertem i prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

Warunek:

Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z Internetem.
Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM?

Krok I
Rejestrujesz się na platformie webinarowej.
Link otrzymasz wcześniej, wraz z emailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”. Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akcpetacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje
Interaktywne zajęcia przeprowadzone są w komfortowych grupach do 15 osób, co zapewnia możliwość interakcji z Ekspertem i prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

Warunek:

Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z Internetem.
Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania