Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Ekonomia, finanse

NOWELIZACJA VAT w 2020 r.

Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie regulacji podatkowych dotyczących rozliczenia podatku VAT obowiązujących od 2020 r. i planowanych w trakcie 2020 r. Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty rozliczania podatku VAT, aktualnego orzecznictwa i wyjaśnień Szkolenie ma charakter warsztatów, odbywa się na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu.

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie regulacji podatkowych dotyczących rozliczenia podatku VAT obowiązujących od 2020 r. i planowanych w trakcie 2020 r.
 • Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty rozliczania podatku VAT, aktualnego orzecznictwa i wyjaśnień
 • Szkolenie odbywa się na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu i ma charakter warsztatów

Program szkolenia

1. Nowy wzór JPK – zmiany od lipca 2020 r.
 • Brak składania deklaracji VAT-7
 • Jeden dokument dotyczący deklaracji i ewidencji VAT
 • Deklaracje, które pozostają, w tym Informacja podsumowująca
 • Nowy wzór JPK_V7M dla rozliczeń miesięcznych
 • Nowe zasady dla rozliczeń kwartalnych – druk JPK_V7K
 • Przepisy przejściowe – obowiązywanie od kwietnia i od lipca 2020 r. – dla kogo?
 • Zasady dokonywania korekt JPK uregulowane w ustawie
 • Korekta w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia
 • Kary za brak wysyłki JPK
 • Kary za brak korekty w terminie lub brak informacji o braku korekty
 • Korekty deklaracji dotyczących poprzednich okresów po zmianie
 • Zwrot podatku VAT a korekta JPK – konsekwencje podatkowe

2. Nowy schemat JPK VAT – nowe istotne dane wprowadzane do rejestrów VAT i ujawniane w nowym druku JPK_V7M i JPK_V7K

 • Kody towarów i usług – czego dotyczą
 • Zasady wpisywania kodów
 • Nowe oznaczenia dokumentów: faktur, raportów z kasy fiskalnej, dowodów wewnętrznych
 • Obowiązek umieszczania oznaczeń dotyczących mechanizmu podzielonej płatności – zasady
 • Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi i ich oznaczanie w JPK
 • Termin płatności – czy należy wpisywać?
 • Pozostałe istotne elementy JPK

3. Funkcjonowanie rachunków bankowych – zmiana od września 2019 wdrażana we wrześniu i od stycznia 2020 r.

 • Podmioty wyrejestrowane, wykreślone, przywrócone wykazywane przez MF – od września 2019 r.
 • Pełne dane na stronach MF dotyczące kontrahenta: nazwa, adres, rachunek bankowy
 • Odpowiedzialność płacącego za zobowiązania sprzedającego w podatku VAT
 • Funkcjonowanie rachunków bankowych i nowe obowiązki zgłoszeniowe
 • Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem rachunków bankowych: rachunki nie zgłoszone do MF, rachunki wykreślone, rachunki indywidualne, zapłata na rzecz komornika, faktira a skutki podatkowe

4. Zmiany w zakresie likwidacji odwrotnego obciążenia

 • Zasada „odwrotne obciążenie” – dla kogo?
 • Nowy załącznik nr 15 do Ustawy o VAT – jakie usługi podlegają nowej zasadzie? – problemy interpretacyjne
 • Założenia odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych i remontowych świadczonych dla Zamawiających, Wykonawców i odbiorców końcowych
 • Deklaracja VAT-27 do usług rozliczanych na zasadzie odwrotnego obciążenia
 • Odwrotne obciążenie w przypadku innych transakcji, np. sprzedaż złomu, blach, itp.
 • Problemy praktyczne związane ze zmianami zasady: obowiązek podatkowy, usługa według PKWiU a usługa wykonana, zapisy w umowach
 • Propozycja likwidacji odwrotnego obciążenia i wprowadzenia zasady ogólnej wraz z obowiązkowym split paymentem – założenia projektu

5. Split payment jako obowiązek po likwidacji odwrotnego obciążenia – zmiana od 1 listopada 2019 r.

 • Nowe elementy faktury po zmianach
 • Zasada stosowania zapisu: „mechanizm podzielonej płatności”
 • Brak nowego zapisu na fakturze a sankcje podatkowe po stronie sprzedajacego
 • Przelew zwykły – brutto na rachunek bieżący, czy możliwe?
 • Dedykowany przelew bankowy
 • Zapłata za kilka faktur – czy możliwa przy dedykowanym przelewie bankowym?
 • Zapłata zaliczek a split payment
 • Wpłaty na rachunek VAT sprzedającego przy dedykowanym przelewie kupującego
 • Sankcje za brak zapłat split paymentem po stronie kupującego
 • Dysponowanie rachunkiem VAT przez podatnika czy jednak przez urząd skarbowy? – praktyka
 • Projektowana możliwość zapłaty z rachunku VAT innych podatków i ZUS – czy na pewno?
 • Wniosek o zwrot z rachunku VAT tylko do urzędu skarbowego
 • Zapłaty z rachunku VAT faktur zakupowych – skutki praktyczne

6. E-paragon i nowa kasa fiskalna – uchwalone zmiany obowiązujące od maja 2019 r. i wdrażane od 2020 r. etapami:

 • Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej do końca 2019 r. – co uległo zmianie?
 • Przepisy przejściowe dotyczące wdrażania kas fiskalnych – kiedy dla usług budowlanych, najmu i innych usług
 • Kasa fiskalna – kiedy zwolnienie a kiedy wyłączenie ze zwolnienia?
 • E-paragon – zasady wystawiania i wysyłania
 • Sposoby wysyłki e-paragonu
 • Zmiany w zakresie obowiązków związanych z kasami fiskalnymi: zgłaszanie, serwisowanie, itp.
 • Sankcje za brak e-paragonów

7. Faktura elektroniczna przy zamówieniach publicznych – zmiana od 18 kwietnia 2019 r. a praktyczne stosowanie nowych zasad – wdrażane od 1 sierpnia 2019 r.

 • Pojęcie e-faktury wynikające z nowej ustawy
 • Obowiązki dla zamawiających
 • Uprawnienia dla wykonawców
 • Struktura efaktury podana przez Ministra cyfryzacji
 • Zasady funkcjonowania nowej platformy związanej z efakturami
 • Problemy techniczne efaktur
 • Inne sposoby wysyłania faktur – czy znikają?

8. Nowa matryca stawek podatku VAT – zmiana od 1 kwietnia 2020 r.

 • Stawka podstawowa 23% jako zasada
 • Zmiany w zakresie katalogu usług i towarów funkcjonujących z obniżonymi stawkami VAT
 • PKWiU a CN – przejście towarów i usług a zastosowanie stawek
 • Stawki obniżone oraz zwolnienia z podatku VAT – zasady stosowania
 • Poszczególne rodzaje transakcji a stawka podatku VAT
 • Co zostaje podniesione do stawki podstawowej
 • Co zostaje obniżone?
 • Przepisy przejściowe obowiązujące przy wdrażaniu matrycy

9. NIP na paragonie – zmiana od 1 stycznia 2020 r.

 • Przypadki wpisywania NIP-u na paragonie
 • Faktura do paragonu – zasady obecne
 • Faktura do paragonu wyłącznie z numerem NIP
 • Faktura wystawiona do paragonu bez NIP-u – sankcje podatkowe
 • Zakaz odliczania podatku VAT od faktury do paragonu bez NIP-u – konsekwencje po stronie kupującego
 • Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem uregulowań

10. Pytania i odpowiedzi – dyskusja uczestników

Metody szkoleniowe

Interaktywne zajęcia  przeprowadzone są w komfortowych grupach do 15 osób, co zapewnia możliwość interakcji z Ekspertem i prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

Warunek:

Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z Internetem.
Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM?

Krok I
Rejestrujesz się na platformie webinarowej.
Link otrzymasz wcześniej, wraz z emailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”. Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akcpetacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.

Adresaci

 • Główni Księgowi i księgowi
 • Pracownicy działu finansowego
 • Osoby zajmujące się rozliczeniami podatkowymi
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie