Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Ekonomia, finanse

Finanse dla niefinansistów- warsztaty dla menadżerów

Jakie są wymagania w obrębie finansów przedsiębiorstw? Na które dane finansowe trzeba zwrócić szczególną uwagę, aby przetrwać w tych trudnych czasach? Jak zachować płynność i określić skalę niedoboru gotówki. Jakie parametry mają znaczenie dla wdrożenia polityki kryzysowej? Jakie dane mogą być dla nas istotne i czego możemy się spodziewać dzisiaj? Program powstał z myślą o osobach niebędących księgowymi, ale stykających się z rachunkowością i finansami, osobach zarządzających projektami oraz innych osobach mających potrzebę rozumienia tych tematów. Szczególny nacisk zostanie położony na zrozumienie przez uczestników pojęć z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz mechanizmów ich funkcjonowania. W trakcie zajęć w przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia zarządzania finansami i rachunkowości. Zwrócona zostanie szczególna uwaga na wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów niefinansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo. Program szkolenia pomija zbędne szczegóły techniczne, których znajomość przez pracowników pionów niefinansowych nie jest konieczna. Zajęcia prowadzone w formie warsztatowej i prezentacyjnej. Problemy analizowane są na bazie rozwiązywanych problemów i zadań. Analizowane są studia przypadków firm polskich i zagranicznych. Nie wymagamy żadnej wiedzy ‘bazowej’ z zakresu finansów. Nie unikamy trudnych zagadnień, ale zawsze wyjaśniamy je tak, aby były zrozumiałe dla wszystkich uczestników szkolenia. Nasze szkolenia są intensywne i praktyczne.

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Przekazanie najważniejszych reguł zarządzania finansami w firmie
 • Stworzenie zasad bezproblemowej komunikacji z pionem finansowym
 • Prezentacja praktycznych narzędzi z zakresu zarządzania finansami
 • Optymalizacja kosztów w zarządzanych przez siebie działach
 • Nauczenie sposobu interpretowania wyników finansowych wykazywanych w podstawowych dokumentach księgowych
 • Nauczenie na ich podstawie wyciągania wniosków i podejmowania decyzji oraz rozumienia procesów finansowych zachodzących w firmie


Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy szkolenia posiądą podstawową wiedzę z zakresu finansów krótko, jak i długoterminowych.   Po skończeniu warsztatów uczestnik powinien umieć:

 • Gromadzić i prawidłowo analizować uzyskane informacje niezbędne do podejmowania decyzji
 • Wykorzystać najważniejsze funkcje finansowe, do podejmowania decyzji zarządczych
 • Ocenić efektywność ekonomiczną firmy na podstawie sprawozdań finansowych
 • Wskazać zastosowanie narzędzi krótkoterminowych decyzji finansowych
 • Zarządzać racjonalnie różnymi kategoriami kosztów, także w sytuacji kryzysowej
 • Podejmować świadome działania zapewniające opłacalność przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Zadbać o płynność  finansową firmy poprzez zmianę błędnych schematów myślowych dot. finansów
 • Współpracować swobodnie z działem finansowo-księgowym w celu zapewnienia efektywnego i skutecznego systemu raportowania i pomiaru dokona

Niniejsze szkolenie pozwoli uświadomić jak w wielu sytuacjach mamy do wyboru więcej, niż jedną opcję oraz pozwoli na zracjonalizowanie decyzji w pracy z budżetem i wykorzystaniem zasobów firmy a poprzez właściwą interpretację danych analitycznych współtworzyć sukces organizacji.

 

Program szkolenia

 

 1. Cel prowadzenia biznesu. Podstawowe źródła informacji finansowej
 • O co chodzi w biznesie?
 • W jaki sposób określenie celu wpływa na pakiet informacji finansowych?
 • Na jakich danych opiera się wiedza o sytuacji finansowej podmiotu?
 • Jakie dane stanowią podstawę informacji o finansach firmy?
 • Czym jest sprawozdanie finansowe?
 • Kluczowe elementy finansów firmy
 • Efektywne podejście do zarządzania finansami, czyli jak poukładać niezbędne informacje, by efektywnie zarządzać
 • Czy menedżer musi mieć wiedzę księgową? Jak się porozumieć z działem księgowym?
 • Różnice między rachunkowością finansową a rachunkowością zarządczą
 1. Skąd się bierze wynik w firmie?
 • Wynik finansowy jako podstawowe źródło informacji
 • Źródła kształtowania wyniku – czym są przychody, a czym są koszty?
 • Koszty – drugie dno i ukryte znaczenie podstawowych kategorii ekonomicznych
 • Rodzaje kosztów w firmie. Struktura kosztów a wyniki
 • Zespół „4” i „5” – efektywna klasyfikacja kosztów. Dwa warianty rachunku zysków i strat
 • Różnica między rachunkowym a podatkowym podejściem do kosztów
 • Koszty istotne w procesie podejmowania decyzji
 • Interpretacja poszczególnych kategorii wyników
 • Czy jest EBIT i jaka jest jego rola w zarządzaniu?
 • Analiza rentowności
 • Zjawisko dźwigni operacyjnej – czyli jak w trudny sposób opisywać proste relacje
 1. Zarządzanie kosztami w firmie
 • Zasady klasyfikacji kosztów na potrzeby rachunkowości zarządczej
 • Zarządzanie controlling owe – istota modelu
 • Jak zbudować model klasyfikacji kosztów – cele i pożądane efekty
 • Czym są MPK? Czy każda firma klasyfikuje koszty na potrzeby zarządzania?
 • Identyfikacja centrów kosztów według reguł rachunkowości finansowej i budżetowania
 • Kategoria marży a opłacalność podejmowanych decyzji
 1. Zarządzanie zasobami
 • Analiza struktury majątku spółki – czy każda firma musi posiadać majątek? Co oznacza posiadanie sprzętu? Czym się różni posiadanie od użytkowania w informacjach sprawozdawczych?
 • Możliwe źródła finansowania, czyli skąd wziąć środki na działalność?
 • Specyfika kapitałów podstawowych firmy w kontekście ryzyka właściciela
 • Jaki jest koszt kapitału własnego i obcego w firmie?
 • Wskaźniki zadłużenia i ich rynkowe znaczenie
 • Zasady finansowania majątku firmy
 • Należności i ich wpływ na wynik firmy
 • Jakie są koszty utrzymania zapasów i zarządzania zapasami?
 1. Jak na podstawie danych finansowych ocenić kondycję przedsiębiorstwa?
 • Jak ocenić poziom zadłużenia spółki?
 • Jak dokonać oceny płynności?
 • Kapitał pracujący w firmie – analiza zapotrzebowania i cykl konwersji gotówki
 • Analiza sprawności gospodarowania, czyli jak zaangażowanie pracowników oddziałuje na czas trwania cykli konwersji
 1. CASH FLOW
 • Zarządzanie przez pryzmat zysku wobec zarządzania gotówką w firmie
 • Modele konstrukcji sprawozdania
 • Amortyzacja i jej wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa
 • Czym jest EBITDA? Uproszczone modele CF
 • Polityka płynności a polityka rentowności w jednym sprawozdaniu
 • Przepływy inwestycyjne i finansowe w rachunku Cash Flow
 • Jak ocenić działalność firmy na bazie sprawozdań finansowych?

Metody szkoleniowe

 • Zajęcia prowadzone w formie warsztatowej i prezentacyjnej.
 • Problemy analizowane są na bazie rozwiązywanych problemów i zadań.
 • Analizowane są studia przypadków firm polskich i zagranicznych.

Adresaci

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych o wykształceniu nieekonomicznym, mających w pracy zawodowej do czynienia w sposób bezpośredni lub pośredni z zagadnieniami rachunkowości, finansów lub controllingu i chcieliby  w przystępny sposób zdobyć wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Na szkolenie: „Finanse dla nie finansistów” w szczególności zapraszamy:

 • właścicieli firm i udziałowców,
 • menedżerów firm, którzy nie podsiadają wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, lub potrzebują ugruntowania i usystematyzowania tej wiedzy,
 • kadrę zarządzającą,
 • członków zarządu,
 • kadrę kierującą strategicznymi jednostkami biznesowymi,
 • dyrektorów handlowych, sprzedażowych,
 • dyrektorów operacyjnych,
 • kadrę kierowniczą pionów niefinansowych, każdego szczebla (od najwyższego do operacyjnego),
 • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania,
 • członków związków zawodowych celem nabycia umiejętności rozumienia danych finansowych prezentowanych przez zarząd przedsiębiorstwa,
 • pracowników działów finansowych, którzy w swojej pracy zajmują się tylko wąskim fragmentem problematyki finansowej,
 • analityków kredytowych, inwestorów, menedżerów oraz tych osób, które podejmując bieżące decyzje wpływają na poziom finansów i efektywność firm,
 • wszystkim, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu szeroko rozumianych finansów

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie