PLANER

Zysk jest zapłatą jaką otrzymujesz, kiedy wykorzystujesz okazję, jaką daje ci zmianaJoseph Schumpeter

Menu

FAKTURA W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW – PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA VAT W ZAKRESIE DOKUMENTOWANIA W 2020R. Omówienie bieżących regulacji normujących zasady wystawiania oraz przechowywania i przesyłania faktur (w tym faktur elektronicznych). Odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa karnego w obszarze dotyczącym wystawiania oraz używania faktur

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Ekonomia, finanse

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia

 • Faktura jako podstawowy dokument w obrocie gospodarczym
 • Niezbędne elementy niewadliwej faktury
 • Terminy wystawiania faktur w przypadku szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego
 • Rodzaje dokumentów korygujących, sposób, warunki oraz terminy ich wystawiania
 • Faktury w transakcjach międzynarodowych oraz transakcjach nietypowych w kontekście regulacji prawnych wynikających z tzw. pakietu Quick Fixes
 • Faktury elektroniczne – problemy praktyczne
 • Zasady fakturowania obowiązujące od 1.01.2020r. w przypadku podatników stosujących kasy rejestrujące
 • Kontrole biznesowe. Czym są kontrole biznesowe i jak należy je prowadzić?
 • Zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną w obszarze wystawiania oraz używania faktur
 • Wybrane orzecznictwo sądów oraz interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie dokumentowania transakcji
Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest wyjaśnienie, jak należy rozumieć wybrane przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawnych  wprowadzonych od 1 listopada 2019r. oraz z dniem 1 stycznia 2020r. odnośnie dokumentowania transakcji, głównie z uwzględnieniem praktycznej strony ich stosowania.

Podczas spotkania zostaną omówione regulacje prawno-podatkowe dotyczące zasad fakturowania  w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenie wykonawcze normujące problematykę fakturowania. Dzięki licznym przykładom oraz warsztatowej metodzie prowadzenia  spotkania jego uczestnicy będą mogli w sposób kompleksowy zaktualizować swoje wiadomości z zakresu dokumentowania transakcji na potrzeby VAT.

Integralną częścią wykładu jest analiza prawno–podatkowa przedstawionych przez uczestników spotkania problemów z zakresu omawianej tematyki. Tematyka szkolenia obejmuje również kwestie związane z odpowiedzialnością karną w obszarze wystawiania oraz używania faktur.  

Program szczegółowy szkolenia

1. Zakres stosowania przepisów o fakturach

2. Zagadnienia związane z dokumentowaniem transakcji dla potrzeb VAT

 • podstawowe elementy faktury
 • kiedy nie ma obowiązku zamieszczania numeru identyfikacji podatkowej w wystawionej  fakturze
 • rola symbolu PKWiU w dokumencie sprzedaży
 • faktura przy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami
 • numeracja faktur
 • jak prawidłowo określić w fakturze „datę dokonania lub zakończenia dostawy”                             lub „wykonania usługi” odpowiednio w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług
 •  zaokrąglanie kwot wykazanych w fakturze
 • sposoby dokumentowania sprzedaży ciągłej
 • dokumentowanie rabatów, opustów i skont
 • przypadki obowiązkowego podpisywania faktur
 • faktury wystawiane przez podatników VAT zwolnionych
 • faktury „walutowe”
 • faktury VAT RR
 • dopuszczalność adnotacji na fakturze
 • adnotacja na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”
 • tryb i zasady wystawiania faktur dokumentujących pobranie zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi
 •  faktury uproszczone
 • rodzaje dokumentów uznawanych za faktury w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie wystawiania faktur

3. Dokumentowanie czynności nieodpłatnych uznanych w ramach tzw. „fikcji prawnej” za czynności odpłatne

4. Moment powstania obowiązku podatkowego a termin wystawiania faktury

5. Tryb i zasady wystawiania faktur korygujących. Termin w którym należy ująć fakturę korygującą w ewidencji VAT

6. Tryb i zasady wystawiania not korygujących

7. Faktury elektroniczne – problemy praktyczne

8. Problematyka faktur wystawionych w trybie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT

9. Istota instytucji refakturowania – studia przypadków

 • przypadki uzasadniające refakturowanie w świetle tzw. kompleksowości świadczeń w kontekście  tez wynikających z uzasadnienia wyroku TSUE z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie C-42/14
 • jak prawidło ustalić datę powstania obowiązku podatkowego w stosunku do refakturowanych czynności
 • refakturowanie a wysokość  stawki VAT
 • czy można refakturować dostawę towarów ?
 • aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych oraz bieżące interpretacje organów  podatkowych w obszarze problematyki związanej z refakturowaniem
 • omówienie wybranych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz dyrektywy 2006/112/WE z  dnia 28.11.2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w kontekście problematyki związanej z refakturowaniem

10. Zasady wystawiania faktur przez podatników stosujących kasy rejestrujące ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej ujawniania na paragonie numeru identyfikacyjnego nabywcy stosowanego na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej

11. Dokumentowanie transakcji międzynarodowych w kontekście regulacji prawnych wynikających z tzw. pakietu Quick Fixes

 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (wdt)
 • wdt oraz eksport towarów w ramach transakcji łańcuchowych
 • transakcje trójstronne

12. Kontrole biznesowe. Czym są kontrole biznesowe i jak należy je prowadzić?

13. Zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną w obszarze wystawiania oraz używania faktur

14. Wybrane orzecznictwo sądów oraz interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie problematyki związanej z fakturowaniem

15. Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania