Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Ekonomia, finanse

Faktura w świetle obowiązujących przepisów – prawa i obowiązki podatnika VAT w zakresie dokumentowania. Omówienie bieżących regulacji normujących zasady wystawiania oraz przechowywania i przesyłania faktur (w tym faktur elektronicznych). Odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa karnego w obszarze dotyczącym wystawiania oraz używania faktur

Celem szkolenia jest wyjaśnienie, jak należy rozumieć wybrane przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawnych  wprowadzonych od 1 listopada 2019r. oraz z dniem 1 stycznia 2020r. odnośnie dokumentowania transakcji, głównie z uwzględnieniem praktycznej strony ich stosowania. Podczas spotkania zostaną omówione regulacje prawno-podatkowe dotyczące zasad fakturowania  w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenie wykonawcze normujące problematykę fakturowania. Dzięki licznym przykładom oraz warsztatowej metodzie prowadzenia  spotkania jego uczestnicy będą mogli w sposób kompleksowy zaktualizować swoje wiadomości z zakresu dokumentowania transakcji na potrzeby VAT. Integralną częścią wykładu jest analiza prawno–podatkowa przedstawionych przez uczestników spotkania problemów z zakresu omawianej tematyki. Tematyka szkolenia obejmuje również kwestie związane z odpowiedzialnością karną w obszarze wystawiania oraz używania faktur.  

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest wyjaśnienie, jak należy rozumieć wybrane przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawnych  wprowadzonych od 1 listopada 2019r. oraz z dniem 1 stycznia 2020r. odnośnie dokumentowania transakcji, głównie z uwzględnieniem praktycznej strony ich stosowania.

Podczas spotkania zostaną omówione regulacje prawno-podatkowe dotyczące zasad fakturowania  w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenie wykonawcze normujące problematykę fakturowania. Dzięki licznym przykładom oraz warsztatowej metodzie prowadzenia  spotkania jego uczestnicy będą mogli w sposób kompleksowy zaktualizować swoje wiadomości z zakresu dokumentowania transakcji na potrzeby VAT.

Integralną częścią wykładu jest analiza prawno–podatkowa przedstawionych przez uczestników spotkania problemów z zakresu omawianej tematyki. Tematyka szkolenia obejmuje również kwestie związane z odpowiedzialnością karną w obszarze wystawiania oraz używania faktur.  

Program szkolenia

1. Zakres stosowania przepisów o fakturach

2. Zagadnienia związane z dokumentowaniem transakcji dla potrzeb VAT

 • podstawowe elementy faktury
 • kiedy nie ma obowiązku zamieszczania numeru identyfikacji podatkowej w wystawionej  fakturze
 • rola symbolu PKWiU w dokumencie sprzedaży
 • faktura przy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami
 • numeracja faktur
 • jak prawidłowo określić w fakturze „datę dokonania lub zakończenia dostawy”                             lub „wykonania usługi” odpowiednio w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług
 •  zaokrąglanie kwot wykazanych w fakturze
 • sposoby dokumentowania sprzedaży ciągłej
 • dokumentowanie rabatów, opustów i skont
 • przypadki obowiązkowego podpisywania faktur
 • faktury wystawiane przez podatników VAT zwolnionych
 • faktury „walutowe”
 • faktury VAT RR
 • dopuszczalność adnotacji na fakturze
 • adnotacja na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”
 • tryb i zasady wystawiania faktur dokumentujących pobranie zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi
 •  faktury uproszczone
 • rodzaje dokumentów uznawanych za faktury w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie wystawiania faktur

3. Dokumentowanie czynności nieodpłatnych uznanych w ramach tzw. „fikcji prawnej” za czynności odpłatne

4. Moment powstania obowiązku podatkowego a termin wystawiania faktury

5. Tryb i zasady wystawiania faktur korygujących. Termin w którym należy ująć fakturę korygującą w ewidencji VAT

6. Tryb i zasady wystawiania not korygujących

7. Faktury elektroniczne – problemy praktyczne

8. Problematyka faktur wystawionych w trybie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT

9. Istota instytucji refakturowania – studia przypadków

 • przypadki uzasadniające refakturowanie w świetle tzw. kompleksowości świadczeń w kontekście  tez wynikających z uzasadnienia wyroku TSUE z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie C-42/14
 • jak prawidło ustalić datę powstania obowiązku podatkowego w stosunku do refakturowanych czynności
 • refakturowanie a wysokość  stawki VAT
 • czy można refakturować dostawę towarów ?
 • aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych oraz bieżące interpretacje organów  podatkowych w obszarze problematyki związanej z refakturowaniem
 • omówienie wybranych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz dyrektywy 2006/112/WE z  dnia 28.11.2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w kontekście problematyki związanej z refakturowaniem

10. Zasady wystawiania faktur przez podatników stosujących kasy rejestrujące ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej ujawniania na paragonie numeru identyfikacyjnego nabywcy stosowanego na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej

11. Dokumentowanie transakcji międzynarodowych w kontekście regulacji prawnych wynikających z tzw. pakietu Quick Fixes

 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (wdt)
 • wdt oraz eksport towarów w ramach transakcji łańcuchowych
 • transakcje trójstronne

12. Kontrole biznesowe. Czym są kontrole biznesowe i jak należy je prowadzić?

13. Zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną w obszarze wystawiania oraz używania faktur

14. Wybrane orzecznictwo sądów oraz interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie problematyki związanej z fakturowaniem

15. Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie