PLANER

Wysokie oczekiwania są kluczem do wszystkiegoSam Walton

Menu

CONTROLLING I BUDŻETOWANIE W FIRMIE – warsztaty

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Ekonomia, finanse

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Szkolenie prowadzone w formie wykładu 50 % oraz warsztatów 50% obejmujące następujące zagadnienia:

 • Zasady funkcjonowania controllingu w firmie
 • Wykorzystanie controllingu przy podejmowania decyzji menedżerskich
 • Wdrażanie i monitorowanie controllingu
 • Procedura obiegu informacji
 • Centra odpowiedzialności
 • Budżetowanie
 • Doświadczenia praktyczne, przykłady, warsztaty

Problemy analizowane są na bazie rozwiązywanych problemów i zadań. Analizowane są studia przypadków firm polskich i zagranicznych.

W trakcie zajęć w przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia controllingu.

Cele i korzyści szkolenia
 • Nauczenie sposobów interpretowania wyników wykazywanych w podstawowych dokumentach księgowych
 • Nauczenie na ich podstawie wyciągania wniosków i podejmowania decyzji przez kierowników centrów odpowiedzialności

Gwarantujemy Państwu:

 • Zdobycie wiedzy z zakresu controllingu i budżetowania, która pozwoli na ocenę możliwości jego zastosowania w firmie oraz na przygotowanie jej do wdrożenia
 • Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu podstaw rachunku kosztów stałych i zmiennych
 • Nabycie umiejętności doboru wskaźników do badania centrów odpowiedzialności
 • Poznanie praktycznych rozwiązań związanych z wdrażaniem controllingu do polskich firm
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu finansów i rachunku kosztów
Adresaci szkolenia
 • Kadra zarządzająca od najwyższego do operacyjnego szczebla
 • Pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie danych koniecznych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania
Program szczegółowy szkolenia

DZIEŃ I

1. Controllingowa koncepcja zarządzania firmą

2. Procedura wdrażania controllingu do firmy

3. System informacyjny i informatyczny w procesie controllingu

4. Budowa systemu ocen ośrodków odpowiedzialności:

 • Zasady wyodrębniania centrów odpowiedzialności
 • Budżety jako metoda wyznaczania zadań dla ośrodków odpowiedzialności
 • Zasady ustalania cen transferowych w centrach

5. Korzyści i przeszkody wdrażania controllingu do firmy

6. Przykłady błędnych decyzji na podstawie informacji uzyskanej z księgowości

7. Praktyczny przykład budowy budżetów szczegółowych i budżetu głównego firmy

8. Praktyczny przykład monitoringu stopnia wykonania zadań w centrach:

 • Ocena odchyleń od budżetu jako podstawa oceny centrów kosztowych
 • Praktyczna analiza przyczynowości odchyleń od założonych parametrów
 • Rrachunek marży pokrycia w centrach wynikowych,
 • Wielosegmentowy rachunek kosztów w ocenie rentowności centrów

9. Propozycja mierników oceny centrów kosztów, przychodów, zysku i inwestycji

10. System motywacyjny a kontrakty menedżerskie w centrach – propozycje systemów premiowania kadry kierowniczej

11. Przykład budowy Zbilansowanej Karty Wyników – Balanced Scorecard

12. Przykłady rozwiązań controllingowych w firmach

DZIEŃ II

1. Przekazanie najważniejszych reguł zarządzania poprzez controlling

2. Prezentacja praktycznych narzędzi z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej

3. Zapoznanie się z zasadami budowy budżetów oraz rozliczania odchyleń od założeń budżetowych

Metody szkoleniowe

Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej i prezentacyjnej.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania