PLANER
logotyp-prestige-eck

Lepsza praca niedołężna jak próżniactwo doskonałe.Wincenty Ignacy Marewicz

Menu

CONTROLLING I BUDŻETOWANIE W FIRMIE – warsztaty

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Ekonomia, finanse

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Szkolenie prowadzone w formie wykładu 50 % oraz warsztatów 50% obejmujące następujące zagadnienia:

 • Zasady funkcjonowania controllingu w firmie
 • Wykorzystanie controllingu przy podejmowania decyzji menedżerskich
 • Wdrażanie i monitorowanie controllingu
 • Procedura obiegu informacji
 • Centra odpowiedzialności
 • Budżetowanie
 • Doświadczenia praktyczne, przykłady, warsztaty

Problemy analizowane są na bazie rozwiązywanych problemów i zadań. Analizowane są studia przypadków firm polskich i zagranicznych.

W trakcie zajęć w przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia controllingu.

Cele i korzyści szkolenia
 • Nauczenie sposobów interpretowania wyników wykazywanych w podstawowych dokumentach księgowych
 • Nauczenie na ich podstawie wyciągania wniosków i podejmowania decyzji przez kierowników centrów odpowiedzialności

Gwarantujemy Państwu:

 • Zdobycie wiedzy z zakresu controllingu i budżetowania, która pozwoli na ocenę możliwości jego zastosowania w firmie oraz na przygotowanie jej do wdrożenia
 • Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu podstaw rachunku kosztów stałych i zmiennych
 • Nabycie umiejętności doboru wskaźników do badania centrów odpowiedzialności
 • Poznanie praktycznych rozwiązań związanych z wdrażaniem controllingu do polskich firm
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu finansów i rachunku kosztów
Adresaci szkolenia
 • Kadra zarządzająca od najwyższego do operacyjnego szczebla
 • Pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie danych koniecznych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania
Program szczegółowy szkolenia

DZIEŃ I

1. Controllingowa koncepcja zarządzania firmą

2. Procedura wdrażania controllingu do firmy

3. System informacyjny i informatyczny w procesie controllingu

4. Budowa systemu ocen ośrodków odpowiedzialności:

 • Zasady wyodrębniania centrów odpowiedzialności
 • Budżety jako metoda wyznaczania zadań dla ośrodków odpowiedzialności
 • Zasady ustalania cen transferowych w centrach

5. Korzyści i przeszkody wdrażania controllingu do firmy

6. Przykłady błędnych decyzji na podstawie informacji uzyskanej z księgowości

7. Praktyczny przykład budowy budżetów szczegółowych i budżetu głównego firmy

8. Praktyczny przykład monitoringu stopnia wykonania zadań w centrach:

 • Ocena odchyleń od budżetu jako podstawa oceny centrów kosztowych
 • Praktyczna analiza przyczynowości odchyleń od założonych parametrów
 • Rrachunek marży pokrycia w centrach wynikowych,
 • Wielosegmentowy rachunek kosztów w ocenie rentowności centrów

9. Propozycja mierników oceny centrów kosztów, przychodów, zysku i inwestycji

10. System motywacyjny a kontrakty menedżerskie w centrach – propozycje systemów premiowania kadry kierowniczej

11. Przykład budowy Zbilansowanej Karty Wyników – Balanced Scorecard

12. Przykłady rozwiązań controllingowych w firmach

DZIEŃ II

1. Przekazanie najważniejszych reguł zarządzania poprzez controlling

2. Prezentacja praktycznych narzędzi z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej

3. Zapoznanie się z zasadami budowy budżetów oraz rozliczania odchyleń od założeń budżetowych

Metody szkoleniowe

Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej i prezentacyjnej.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (dobrowolne)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania