Przejdź do treści
Zabezpieczenie przestrzeni socjalnej w przedsiębiorstwie
30 stycznia 2023

Dzień w pracy to nie tylko obowiązki, ale i przerwy na obiad czy kawę. Warto wiedzieć, jakie pracodawca musi zapewnić warunki – nie tylko bezpiecznej pracy, ale i odpoczynku. Do tego służą pomieszczenia socjalne. Z tego artykułu dowiecie się:

  1. Co to jest pomieszczenie socjalne,
  2. Co prawo pracy mówi o wymogach wobec pomieszczeń socjalnych,
  3. Jakie warunki musi spełniać pomieszczenie socjalne.

Jeśli jesteście ciekawi, jakie akty prawne regulują pracę magazynu, zapraszamy do przeczytania artykułu:

https://prestige-eck.pl/wp/blog/praca-magazynu-akty-prawne/

Po więcej wiedzy zapraszamy na szkolenia w Europejskim Centrum Kształcenia Prestige:

GOSPODARKA MAGAZYNOWA – od projektu zagospodarowania magazynu do wdrożenia systemu WMS

Co to jest pomieszczenie socjalne?

Pomieszczenie socjalne to miejsce dla pracowników, gdzie mogą zjeść, umyć się i przebrać. Miejsca te muszą spełniać określone warunki, a te są zmienne w zależności od ilości pracowników w przedsiębiorstwie. Osobne normy obowiązują pracodawców, którzy zatrudniają do 10 osób a inne dla firm, które mają ponad 20 pracowników.

Pomieszczenie socjalne, zwane również pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym, jest przestrzenią zapewnianą przez pracodawcę, przeznaczoną do regeneracji oraz zaspokojenia podstawowych potrzeb pracowników.

Pomieszczenia socjalne to:

– szatnie,

– umywalnie i pomieszczenia z prysznicami,

–  toalety,

–  jadalnie (ale nie stołówki),

– pomieszczenia higieny osobistej dla kobiet,

– pomieszczenia do ogrzewania pracowników,

– pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży roboczej i ochronnej,

palarnie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy „pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków, w jakich ta praca jest wykonywana”.

Pomieszczenie socjalne – wymagania i wyposażenie

Pomieszczenie socjalne powinno mieć przynajmniej 2,5 m, chyba że umieszczone jest w piwnicy, suterenie, czy na poddaszu. Wtedy dopuszczalne jest obniżenie sufitu do 2,2 m. Określono też odległość toalet od miejsc pracy. W zamkniętym pomieszczeniu jest to minimum 75 m, natomiast na zewnątrz – 125 m. Dodatkowo pomieszczenie musi posiadać ogrzewanie, wentylację i oświetlenie odpowiadające przepisom techniczno-budowlanym i Polskim Normom.

Jeśli chodzi o wyposażenie pomieszczeń socjalnych, to:

– musi znajdować się w nim umywalka i zlewozmywak – co najmniej jeden na 20 osób. Przy każdej umywalce powinna znajdować się suszarka do rąk lub papierowe ręczniki,

– w jadalni musi znajdować się urządzenie, które umożliwi podgrzewanie posiłków. Pracownicy powinni mieć też indywidualne zamykane szafki do przechowywania posiłku przyniesionego z domu, w higienicznych warunkach,

– pomieszczenie socjalne musi spełniać też wymogi SANEPIDu. Oczywiście należy zachowywać czystość i porządek, ale pracownicy muszą mieć również szafki z osobną przestrzenią na odzież roboczą i prywatną.

Pomieszczenia socjalne – jadalnie

Przepisy BHP wyróżniają 3 rodzaje jadalni:

  1. typ I – przeznaczona do spożywania posiłków własnych,
  2. typ II – przeznaczona do konsumowania posiłków własnych, która wydaje napoje,
  3. typ III – jadalnia z zapleczem, w której wydawane są posiłki.

Pomieszczenie, gdzie pracownicy spożywają posiłki, musi spełniać określone normy:

– każdy z pracowników powinien mieć indywidualne miejsce siedzące przy stole,

– pracownicy, którzy mają kontakt ze szkodliwymi substancjami, muszą mieć osobne jadalnie, do których reszta osób nie ma wstępu,

– w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych powinno być co najmniej 16 stopni Celsjusza.

Pomieszczenia socjalne a prawo pracy

Prawo pracy określa jasno, że pomieszczenie socjalne dla 10 lub mniej pracowników powinno zapewniać przynajmniej:

–  toalety i umywalki,

– warunki do higienicznego przechowywania odzieży roboczej i ochronnej, jak i własnej,

– przestrzeń do higienicznego spożywania posiłków.

 

W przedsiębiorstwach zatrudniających więcej niż 10 osób, które jednocześnie wykonują swoje obowiązki szatnie, umywalnie, prysznice i ustępy muszą być oddzielne dla kobiet i mężczyzn.

Powierzchnia jadalni określona jest na co najmniej 8 m2, przy czym na każdego pracownika ma przypadać nie mniej niż 1,1 m2 powierzchni.

Każdy z pracodawców ma obowiązek zapewnienia pracownikom przestrzeni, w której spokojnie mogą zrobić sobie przerwę. Wszystko to jest uregulowane Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Wymagań jest wiele, dlatego zachęcamy do wybrania się na nasze szkolenia, które gwarantują, że nic nie umknie w drodze do kariery. Jeśli jeszcze się zastanawiacie – tutaj są nasze rekomendacje:

https://prestige-eck.pl/wp/o-nas/referencje-2/