Przejdź do treści
Szkolenie reklamacje w przedsiębiorstwie – nowe przepisy
26 marca 2023

Wydawanie zakupionego przez klienta towaru odbywa się w Polsce na mocy umowy zawartej ze sprzedawcą. W interesie przedsiębiorców leży, aby dostarczane przez nich produkty były jak najwyższej jakości, będąc jednocześnie dostępne w jak najniższej możliwej cenie – pozwala to nie tylko na zdobywanie nowej i zatrzymanie starej klienteli, ale też na uczciwe konkurowanie na rynku. Przy tym wszystkim podstawowe uprawnienia konsumenta obejmują m.in. składanie reklamacji. Od 1 stycznia 2023 roku obowiązują w tym zakresie nowe przepisy.

Zmiany w przepisach od 1 stycznia 2023 roku

1 stycznia 2023 roku weszły w życie nowe przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Dotychczas przedsiębiorca ponosił odpowiedzialność za wady produktu z tytułu rękojmi. Natomiast po nowelizacji sprzedawca odpowiada za brak zgodności towaru z umową. Dotyczy to takich kwestii jak nazwa towaru, jego oznaczenie, opis wraz z przeznaczeniem. Istotnie jest też tutaj związane z zawarciem umowy publiczne zapewnienie.

Różnica dla przedsiębiorców

Jak nowe zmiany w praktyce wpłyną na przedsiębiorców? Od teraz, jeśli klient zgłosi reklamację, to sprzedawca zachowa prawo do odmowy, ale będzie musiał to w odpowiedni sposób uzasadnić. W ciągu 2 lat od momentu zakupu sprzedawca będzie musiał wykazać, że niezgodność towaru z umową nie występowała w dniu zawarcia umowy i sprzedania towaru, lecz musiała wystąpić później.

Przykładowo: klient zakupił laptopa, a po tygodniu zalał urządzenie kawą, przez co nastąpiło uszkodzenie z jego winy – zmiany w laptopie zaszły w wyniku tego uszkodzenia, zatem urządzenie w dniu zakupu było zgodne z umową – reklamacja zostanie odrzucona w sposób uzasadniony.

Terminy obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku

Może zdarzyć się tak, że w treści reklamacji konsument żąda naprawy lub wymiany towaru albo obniżenia ceny czy nawet zwrotu całej kwoty zakupu. W takich przypadkach sprzedawca ma na udzielenie odpowiedzi 14 dni kalendarzowych. Jednakże przedsiębiorca nie musi wcale udzielać odpowiedzi. W takim przypadku oznacza to, że uznał on reklamację klienta.

Ważne są także terminy odstąpienia od umowy przez klienta. Jeśli doszło do zakupu stacjonarnie albo poza lokalem przedsiębiorstwa – np. zdalnie przez internet – to także obowiązuje termin 14 dni na odstąpienie od umowy, jednakże są wyjątki. Termin ten może wynieść 30 dni, np. wtedy, kiedy sprzedawca zawarł umowę w miejscu zamieszkania klienta podczas nieumówionej wizyty albo w trakcie, gdy klient przebywał na wycieczce.

Trzeba pamiętać o tym, że klient reklamując produkt niezgodny z umową nie ponosi żadnych dodatkowych opłat, w tym z tytułu dostarczenia towaru do naprawy.

Kiedy klientowi przysługuje zwrot kosztów lub obniżenie ceny?

Dla klienta należny jest bezpośrednio zwrot kosztów albo obniżenie ceny w sytuacjach, w których to fiaskiem zakończy się realizacja reklamacji poprzez wymianę albo naprawę produktu. Dzieje się tak, gdy sprzedawca odmówi naprawy, zadeklaruje, iż dokona naprawy, ale faktycznie tego nie zrobi i gdy rzeczywiście podejmie naprawę, ale nie zrobi tego skutecznie. Zwrot kosztów albo obniżenie ceny będą należne wówczas, gdy wada towaru od razu będzie do tego uprawniała albo gdy sprzedawca nie będzie w stanie dokonać naprawy w rozsądnym czasie albo bez nadmiernych niedogodności dla klienta.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Jeżeli zapewnienie, co do towaru nie wpływu na decyzję klienta o zawarciu umowy, to wówczas taki towar uznaje się na zgodny z umową. W ustawie znaleźć można wiele przepisów, które szczegółowiej regulują tę kwestię. Najważniejsze, to pamiętać o tym, że jeśli towar spełnia przesłanki za tym, aby uznać go za zgodny z umową, to wówczas reklamacja klienta zostanie w uzasadniony sposób odrzucona.

Zdążyliśmy wspomnieć o 30-dniowym okresie odstąpienia od umowy w pewnych przypadkach. Dotyczy to chociażby umów zawieranych w trakcie odbywania wycieczki przez klienta. Przepisy te mają za zadanie chronić m.in. seniorów. Osoby starsze często zakupują różnego rodzaju produkty przebywając poza domem. Ma to wyeliminować z rynku patologię polegającą na sprzedawaniu klientom wadliwych produktów.

Nowelizacja Ustawy obejmuje także zmiany w zakresie świadczenia przez przedsiębiorców usług cyfrowych. Sprzedaż odbywa się poprzez różne platformy internetowe. Konsument musi otrzymać informację czy ma do czynienia z podmiotem gospodarczym czy osobą fizyczną. Musi także wiedzieć, w jakim stopniu platforma dzieli się ze sprzedawcą obowiązkami za dostarczanie treści cyfrowych, usług lub produktów.

Zapisz się na nasze szkolenie!

Firma PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia zaprasza wszystkich chętnych na szkolenie: REKLAMACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE – NOWE PRZEPISY. Poznasz nie tylko reklamacje od strony praktycznej, ale też dowiesz się o nowościach w zakresie praw konsumenta. Przekażemy Ci wiedzę na temat wszystkich aspektów związanych z zawarciem umowy, które potem będą kluczowe przy reklamacji. Zdobędziesz wiedzę na temat przepisów prawa cywilnego, obowiązków sprzedawcy, przeprowadzania procesu reklamacyjnego oraz o danym publicznym zapewnieniu i jego roli.

Nasz kurs odbywa się online, a jego najbliższe terminy to 28 marca oraz 28 kwietnia. Szkolenie jest także dostępne na zmówienie. Każdy uczestnik po zakończeniu kursu otrzyma certyfikat potwierdzający poszerzenie wiedzy oraz zdobycie nowych umiejętności. Kurs jest teraz dostępny w bardzo atrakcyjnej cenie. Serdecznie zapraszamy!

ZAPISZ SIĘ TUTAJ: REKLAMACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE – NOWE PRZEPISY.