Przejdź do treści
Szkolenie CBAM – nowe obowiązki dla importerów
9 stycznia 2024

Emisja dwutlenku węgla to główna przyczyna ocieplania się klimatu. Odczuwa to wyraźnie przyroda, co objawia się choćby topnieniem lodowców, podwyższeniem poziomu mórz i oceanów czy suszami. Towarzyszą temu również inne, gwałtowne zjawiska atmosferyczne – huragany w Ameryce Południowej czy pożary w Australii. W związku z tym Unia Europejska stara się redukować emisję CO2. Dotyczy to m.in. produktów importowanych na teren UE, czemu towarzyszy znaczny ślad węglowy. W związku z tym Wspólnota nakłada na importerów nowe obowiązki w ramach systemu CBAM.

CBAM – czyli regulacje na rzecz ochrony środowiska

CBAM jest skrótem od ang. Carbon Border Adjustment Mechanism, co można przetłumaczyć jako: mechanizm dostosowania granic pod względem emisji dwutlenku węgla. Choć fonetycznie skrót może w zabawny sposób kojarzyć się z młodzieżowym słowem roku 2018, to jednak sprawa jest poważna. W dużym uproszczeniu chodzi o nałożenie dodatkowych obciążeń finansowych na produkty importowane do UE, co ma wyrównać koszty związane z emisją gazów cieplarnianych między tymi właśnie produktami, a produktami w ramach systemu handlem uprawnieniami do emisji EU ETS.

Dodatkowe opłaty za produkty importowane do UE mają na celu zmniejszyć zjawisko przedostawania się do atmosfery dużych ilości CO2. Ceny mają być większe w sposób proporcjonalny do ilości dwutlenku węgla, jaka została wytworzona w trakcie produkcji towarów importowanych. Oprócz tego CBAM ma wspierać równość konkurencji producentów z UE w porównaniu z producentami działającymi poza Wspólnotą. W związku z tym od października 2023 roku importerzy są zobowiązani do przedstawiania raportów na temat emisji gazów cieplarnianych w trakcie produkcji sprowadzanych towarów.

Co obejmuje CBAM – ogólne gałęzie gospodarki czy konkretne towary?

Rozporządzenie unijne CBAM mówi konkretnie o pewnych towarach, których import do UE będzie się wiązał z dodatkową opłatą. Warto wspomnieć, że precyzyjnie określone są takie towary jak: energia elektryczna, cement, wodór, żelazo, stal i aluminium, a także nawozy sztuczne. Jak więc widać gołym okiem sektor metalurgiczny, który jest de facto strategiczny, znajduje się w głównym polu regulacji CBAM.

Kogo przede wszystkim dotyczy CBAM?

Nowe regulacje obejmują Upoważnionych Zgłaszających CBAM, czyli jedynie te podmioty, które nabyły prawo do importu towarów na teren Unii Europejskiej, a które to towary zostały precyzyjnie wymienione w rozporządzeniu. Upoważnione firmy będą miały także prawo do zakupu certyfikatów CBAM. Regulacje mają więc niebagatelny wpływ przede wszystkim na przedsiębiorstwa, które są liderami na rynku produkcyjnym oraz handlowym – oczywiście w dziale importu.

Jak nowe regulacje CBAM wpłyną na rynek?

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że regulacje CBAM wiążą się z całym szeregiem wyzwań, które rozpościerają się przed importerami. Nie ma co ukrywać – wiele aspektów, zawartych w rozporządzeniu, w praktyce jest dla podmiotów importujących bardzo uciążliwe. Wszystko zaczyna się od dodatkowych opłat za sprowadzanie towaru przy którego produkcji wytworzono dużą ilość CO2. Również sporządzenie okresowych raportów jest obowiązkiem, który importerzy muszą spełnić.

Jednym z celów CBAM – o czym już zdążyliśmy wspomnieć – jest zwiększenie konkurencyjności producentów unijnych do tych spoza Unii. Dodatkowe opłaty na towary importowane w oczywisty sposób podniosą ich ceny. Jeśli te ceny będą wyższe niż ceny towarów produkowanych wewnątrz UE, ale jakość w obu przypadkach będzie co najmniej podobna, to wówczas nabywcy chętniej sięgną po produkty z UE.

Należy też pamiętać o karach, jakie będą ciążyły na przedsiębiorcach za brak raportowania o emisji. Za każdą niezgłoszoną tonę emisji wysokość sankcji może wynieść od 10 do 50 euro.

Szkolenie CBAM – dlaczego warto skorzystać?

Warto wziąć udział w naszym szkoleniu CBAM – NOWE OBOWIĄZKI DLA IMPORTERÓW, gdyż dzięki temu można zdobyć praktyczną wiedzę, m.in. na temat:

  • podstaw prawnych nowych regulacji CBAM,
  • procedur oraz przetwarzania danych,
  • kontroli importerów,
  • zgłoszeń i sprawozdań,
  • obowiązkowych czynności, które importerzy muszą wykonać w związku z CBAM,
  • kar grożących za niezgłoszoną emisję,
  • certyfikatów CBAM,
  • funkcjonowaniu CBAM na rynku polskim.

Prowadzący szkolenie posiada ekspercką wiedzę z powyższego tematu, a zajęcia są prowadzone w sposób przystępny i zrozumiały dla każdego.

Jak zapisać się na szkolenie CBAM?

Kurs CBAM – NOWE OBOWIĄZKI DLA IMPORTERÓW jest to tyle wygodny, że przeprowadzamy go na drodze online. Również poprzez internet, na naszej stronie możesz zgłosić się indywidualnie albo firmowo. Kluczowy będzie wybór dogodnego terminu. Będziesz mieć dostęp do wszystkich danych – dotyczących tego, w jaki sposób przebiegnie samo szkolenie, ile kosztuje oraz jakie materiały naukowe otrzymasz w ramach wykupionego kursu. Jeśli masz dodatkowe pytania możesz skorzystać z formularza kontakowego.

SPRAWDŹ TAKŻE

Interesują Cię inne kursy i szkolenia z dziedziny prawa celnego? Świetnie trafiłeś! Poniżej możesz sprawdzić, jakie jeszcze wiodące szkolenia z tej dziedziny będą w 2024 roku organizowane przez firmę PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia: