Przejdź do treści
Planowanie i harmonogramowanie produkcji
2 marca 2022

Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą opierającą się na produkcji przynajmniej raz w życiu zetknął się z jakimś problemem organizacyjnym. Takie kłopoty występują naturalnie. Ich przyczyny są bardzo różne. Czasem jest to natłok zleceń produkcyjnych, niekiedy braki zasobów produkcyjnych, a jeszcze kiedy indziej zawodzi czynnik ludzki. Dlatego też tak bardzo ważne jest planowanie i harmonogramowanie produkcji.

Gdzie sprawdza się planowanie i harmonogramowanie produkcji?

Wiele wspólnego z planowaniem produkcji oraz jej odpowiednim harmonogramowaniem mają zakłady świetnie zorganizowane, posiadające wyszkoloną załogę, a także kierownictwo posiadające niezbędne doświadczenie oraz wiedzę w tym zakresie. Nie zależy to tylko od odpowiednio wysokich zdolności produkcyjnych. Dzięki sprawnemu planowaniu firma może produkować wydajnie i terminowo, a do tego bez ryzyka dla jakości. Cóż z tego, jeśli zabraknie na nie popytu? Planowanie produkcji musi także zawierać składnik prognozowania i planowania popytu. Bez efektywnego procesu planowania i harmonogramowania nie mamy co myśleć o zoptymalizowanym procesie produkcyjnym.

Co daje szkolenie z planowania i harmonogramowania produkcji?

Nasza firma, PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia z siedzibą w Mikołowie oferuje całą masę szkoleń, w tym szkolenia z planowania i harmonogramowania produkcji. Dzięki temu szkoleniu każdy kursant dowie się co można poprawić w planowaniu i realizacji procesu produkcyjnego, tak aby był on jak najbardziej wydajny i przyniósł firmie oczekiwane zyski. Przedsiębiorca, który skorzysta z naszego kursu po powrocie do firmy będzie mógł się skupić na najpełniejszym wykorzystaniu dostępnych instrumentów planistyczno-organizacyjnych w celu zmaksymalizowania wykorzystania zasobów produkcyjnych, co w efekcie przyniesie zgodną z rzeczywistością ocenę możliwości produkcyjnych firmy.

Wymienić należy także inne korzyści płynące bezpośrednio ze szkolenia. Kursant nie tylko będzie umiał stworzyć optymalny plan produkcji, ale też będzie umiał podjąć działania mające na celu określenie terminów realizacji zleceń produkcyjnych. Mówiąc inaczej: jego plan będzie w sobie zawierał nie tylko konkretne działania, ale też cele produkcyjne, które zostaną rozłożone w czasie. Nie chodzi tu tylko o terminowość w stosunku do klienta, kontrahenta czy innego odbiorcy towaru. Pozwoli to również uniknąć strat, zapobiegnie nadprodukcji bądź niedoborom zapasów. Zysk dla firmy kształtuje się idealnie wówczas, kiedy podaż dopasowuje się w sam raz do popytu. Choć popyt niekiedy jest zjawiskiem nie do końca przewidywalnym (i na który wpływ ma wiele czynników niezależnych od nas: nowe trendy, wzrost lub kryzys gospodarczy, sytuacja ekonomiczna w kraju, itd.) to jednak umiejętność stawiania trafnych w czasie prognoz zdecydowanie pomoże w realizacji procesu produkcyjnego – a tę umiejętność również zdobędzie uczestnik naszego kursu.

Dla kogo jest szkolenie z planowania produkcji?

PRESTIGE ECK za każdym razem precyzuje kto jest optymalnym odbiorcą danego szkolenia. Jest tak również w przypadku szkolenia z planowania i harmonogramowania produkcji. Niniejsze szkolenie z całą pewnością przyda się:

 • przedsiębiorcom, prowadzącym działalność produkcyjną,
 • kadrom kierowniczym zakładów produkcyjnych – zarząd, prezesi, współudziałowcy, itd.,
 • kierownictwu działów planowania i harmonogramowania produkcji,
 • specjalistom z dziedziny planowania i harmonogramowania produkcji,
 • specjalistom z dziedziny prognozowania i planowania popytu,
 • liderom zmian,
 • każdemu, kto chciałby dowiedzieć się czegoś nowego z dziedziny planowania i harmonogramowania produkcji.

Pamiętajmy, że dobrze zorganizowany kolektyw, czyli załoga tworząca zespół to podstawa prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jest to szczególnie ważne w przypadku dużych i bardzo dużych firm, którymi niewątpliwie są zakłady produkcyjne. W tych podmiotach gospodarczych najczęściej za planowanie i organizację odpowiada znacznie więcej niż jedna osoba. Warto więc zadbać o to, aby każdy, kto w naszym przedsiębiorstwie zajmuje się planowaniem i harmonogramowaniem zdobył do tego odpowiednią wiedzę oraz umiejętności. A to z całą pewnością zapewnia nasze szkolenie.

Dlaczego planowanie i harmonogramowanie jest takie ważne?

Główny harmonogram produkcji pozwoli nam na najkorzystniejszą w czasie realizację operacji technologicznych w naszym zakładzie. Jak już wspomnieliśmy bardzo ważne w procesie produkcji jest rozsądne korzystanie z dostępności zasobów. Odpowiednio sporządzony harmonogram pozwoli nam wskazać, gdzie i w jaki sposób dany zasób będzie wykorzystany w produkcji. Dane występujące w całym harmonogramie wzajemnie zależą od tego, czy produkcja idzie płynnie, czy jej plan jest realizowany terminowo. Również od tego jaką wiedzą i umiejętnościami dysponuje osoba, która sporządzała harmonogram.

Precyzyjne planowanie produkcji, jak już wspomnieliśmy nie jest prostym zadaniem. Nie sposób też generalizować, gdyż produkcja towarów używanych w jednej branży może diametralnie różnić się od produkcji towarów niezbędnych w drugiej dziedzinie gospodarki. Jednakże jest kilka ogólnych zjawisk dotyczących zarządzania produkcją, o których chcielibyśmy wspomnieć. Wystąpienie popytu na dane dobro sprawi, że zaczną do nas spływać zlecenia produkcyjne. I teraz pojawia się cały szereg pytań, takich jak:

 • czy zlecenie realizować jak najszybciej czy rozłożyć je w czasie?
 • które zlecenie jest priorytetowe, a które mogą poczekać?
 • czy mamy odpowiednio duże zasoby, by realizować jednocześnie wiele zleceń na określonych maszynach?
 • czy przed realizacją zlecenia mamy pewność, że na hali produkcyjnej panuje odpowiednia organizacja pracy?
 • ilość zleceń i realizacja ich w wyznaczonych terminach to zadania – czy jest to sprzężone z naszą zdolnością produkcyjną?

Każdy chce dostarczać taki towar, który zapewni zaspokojenie potrzeb klienta. Jednak, aby taki towar dostarczyć, należy go najpierw wyprodukować. To świadczy o tym jak ważna w gospodarce jest rola zakładów produkcyjnych. Rola jest doniosła, a więc niesie ze sobą równie dużą odpowiedzialność. Aby temu zadaniu sprostać należy wiedzieć jak pewne rzeczy organizować. Treść naszego szkolenia zawiera zagadnienia związane właśnie z tym, o czym powiedzieliśmy sobie przed chwilą.