logotyp-prestige-eck

Tam, gdzie wystarczają normy społeczne, niepotrzebne są prawa. Tam, gdzie nie wystarczają społeczne normy, praw nie da się wprowadzić życie.Emile Durkheim

Menu

Publikacje

Stresy w biznesie

Od wielu lat funkcjonuje w literaturze o stresie lista czynników stresotwórczych  w naszym życiu – opublikowana przez T. Kolmesa i R.Rahe’a ( wg.G.Witkin – „Stres   Męski „) . Czynnikom tym przypisano stosowną ilość punktów w zależności od rodzaju stresu – np. wypadek oznaczono 53 punktami, zmiana miejsca zamieszkania 20 punktami. Lista ta jest niezwykle popularna i często od lat publikowana. Maksymalna jest ilość 300 punktów w skali roku jest dla człowieka krytyczna dla zdrowia – twierdzą autorzy tej listy.

Czym jest stres w sferze biznesu?

Dla sfer biznesowych, menedżerskich ta lista powinna być rozbudowana  (wg. autora niniejszego projektu a zarazem autora książki „Stres energią życia” Wiesława Gomulskiego do proponowanej poniżej postaci :

 I.  Strefa „otwarcia” działań w biznesie, wraz ze szkicowo proponowaną punktacją  stresów – w skali roku:

Podejmowanie (kontynuowanie) studiów w biznesie lub podobnych 20 punktów
Staranie się o pracę w biznesie np. konkursowe  lub podobne 20 punktów
Włączanie się do zespołu biznesowego ew. tworzenie zespołu
biznesowego
25 punktów
Realizacja pierwszych samodzielnych zadań biznesowych 30 punktów
Pierwsze samodzielne sukcesy biznesowe w zespole itp. 30 punktów
Kryzys w zespole biznesowym, ewentualnie rozpad zespołu itp. 35 punktów
Wymiany wspólników, zmiany ich liczby itp. 20 punktów
Powołanie na kierownika, menedżera itp. 35 punktów
Własnościowe kierowanie zespołem biznesowym w roku 40 punktów

II. Menedżerskie kierowanie czy też współkierowanie, liderowanie itp. firmą w punktowanym roku na skali stresu:

menedżerskie uruchomienie firmy biznesowej na zlecenie właściciela 40 punktów
właścicielskie uruchomienie firmy biznesowej 60 punktów
 ogólne kierowanie ( liderowanie ) w małej firmie biznesowej w skali roku 80 punktów
ogólne kierowanie, współkierowanie w dużej firmie biznesowej 100 punktów
prezentowanie projektu biznesu każdorazowo wewnątrz prowadzonej firmy 15 punktów
na zewnątrz prowadzonej firmy w małym gronie 20 punktów
na zewnątrz prowadzonej firmy w dużym gronie 50 punktów
podejmowanie ważnych decyzji w biznesie  – każda decyzja 10 punktów
przyjmowanie specjalistów do firmy – każdy taki pracownik 2 punkty
zwalnianie specjalistów – każdy taki pracownik 3 punkty
zmiany warunków prowadzenia biznesu itp. 10 punktów
każda zmiana powoduje konflikty wewnątrz firmy, każdy średnio po 10 punktów
znaczne konflikty z zewnętrznymi formacjami lub ekspertami itp.
po
20 punktów
kłopoty z kredytem dla firmy, z innymi finansami, każdorazowo po 30 punktów
ważne problemy prawne w firmie, wobec firmy, każdy po 30 punktów
rozszerzanie oferty dla rynku przymusowe, dobrowolne, każde po 20 punktów
rynkowe zaleganie oferty firmy
w części – w danym asortymencie 40 punktów
w całości – kompleksowo oferty 80 punktów
połączenia, alianse firmy itp. 90 punktów
podział firmy itp. 100 punktów
zmiany giełdow,  rynkowe oddziaływujące na firmę 80 punktów

 

 

Stresy w biznesie, presja na menedżera, biznesmena

Zmiana formy własności prawnej firmy 65 punktów
Kontrole w firmie różnego rodzaju  po 30 punktów
Radzenie sobie w firmie z zagrożeniami naturalnymi itp. – po 35 punktów
Nowe konkurencyjne technologie na rynku- za każdą po 30 punktów
Konieczna innowacyjność – za każdą ważną 35 punktów
Podatki, ZUS itp. i ich presja na firmę 50 punktów
Wpływ recesji, polityki na kierowaną firmę 40 punktów
Inne, wg wytypowanych szacunków


Komentarz do powyższej tabeli:

Punktacja z tabeli ma charakter szacunkowy, wymaga dalszych pogłębionych badań (podobnie jak było to skalowane przed laty w typologii T.Holmesa i R.Rahe’a ).

Przedstawiam jej pierwszą autorską wersję dla naszych Czytelników dla pogłębionego opracowania tabeli, która może posłużyć do powszechnych skalowań  długotrwałego stresu  menedżerów, biznesmenów.
Czytelnicy mogliby wypełnić swoją punktację (w skali rocznych swoich stresów) i nanieść swoje uwagi na ten temat.

Opracowanie statystyczne wyników z wypełnionych tabel czytelników – posłużyłoby do powszechnych skalowań stresów w biznesie.

Wiesław Gomulski, jeden z najznakomitszych trenerów biznesu kształcący od początku lat 90-tych kadry menedżerskie. Ukończył studia psychologii zarządzania i pracy oraz szereg studiów podyplomowych z zarządzania, ekonomiki i organizacji pracy.  Specjalista firm konsultingowych i doradczych.Współpracował z wieloma firmami przemysłowymi i handlowymi w zakresie budowania ich strategii, elementów zarządzania,  programów sprzedaży, obsługi klienta, marketingu, prezentacji na targach, a także przygotowania nowych firm, zwłaszcza  handlowych, do uruchomienia działalności na rynku. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (1998-2001). Przewodniczący Ogólnopolskiej Sekcji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – Psychologii Zarządzania i Marketingu. Współautor książki z zakresu psychologii sukcesu oraz autor kilku książek z taktyk i strategii negocjacyjnych: Mix negocjacyjny, Przewodnik – taktyki i strategie negocjacyjne oraz w zakresie stresu: Stres. Energia życia a także szeregu artykułów i opracowań naukowych w zakresie zarządzania sprzedażą, obsługą klienta.

Na podstawie 62 opinii.
Sebastian Szaforz
Sebastian Szaforz
2022-10-29
Polecam z całego serca ...
Marcin J
Marcin J
2022-10-26
Rzetelnie przeprowadzony kurs na wózki jezdniowe podnośników od samego początku do końca, serdecznie polecam, zdane za pierwszym razem,
Vitalii Bilenkyi
Vitalii Bilenkyi
2022-10-26
Jestem szczęśliwy, zdałem )
Paweł Sokół
Paweł Sokół
2022-10-26
Super merytoryczny kurs Polecam
Paul Socha
Paul Socha
2022-10-26
Profesjonalna firma i szkolenie z zapewnionym egzaminem ... Polecam każdemu kursy u nich
Juliusz Więckowski
Juliusz Więckowski
2022-09-09
Pełen profesjonalizm Firma dba by kursant był przygotowany do zdania egzaminu Firma dostarcza materiały szkoleniowe, testy oraz fachowego i wymagającego instruktora Dzięki temu wystarczy się przyłożyć i zdobywa się upragnione lub potrzebne uprawnienia Ja osobiście dzięki ECK Prestige zdobyłem uprawnienia do obsługi wózków specjalistycznych Polecam !!!

Zobacz więcej opinii