Przejdź do treści
Magazyny specjalne: chłodnie i mroźnie
26 stycznia 2023

Towary, zanim dotrą do miejsca docelowego, muszą być odpowiednio składowane w specjalnie do tego przystosowanym magazynie, który jest wykonany, tak by zapewnić im bezpieczne przechowywanie bez ubytków ilościowych oraz jakościowych. W tym artykule zajmiemy się magazynami specjalnymi – chłodniami i mroźniami.

Dowiecie się:

  1. Do czego służą magazyny specjalne,
  2. Jakie są najważniejsze cechy chłodni i mroźni,
  3. Jakie są różnice między chłodnią a mroźnią.

Więcej informacji na temat gospodarki magazynowej znajdziecie we wcześniejszych publikacjach:

https://prestige-eck.pl/wp/blog/procesy-magazynowe/

Dla pogłębienia wiedzy, oferujemy szereg kursów na temat magazynów, prowadzonych przez ekspertów w swoich dziedzinach:

https://prestige-eck.pl/wp/produkcja/planowanie-i-zarzadzanie-magazynami/

Magazyny specjalne

Magazyny specjalne służą do przechowywania:

– materiałów łatwopalnych i wybuchowych (mogą to być zbiorniki na paliwa płynne, oleje, karbid itp.),

– artykuły zbożowe (spichlerze podłogowe i komorowe),

– owoców i warzyw (chłodnie, zamrażalnie oraz przechowalnie),

– materiałów sypkich jak cement, miał węglowy itp. (bunkry, silosy).

Są to magazyny przeznaczone do przechowywania najczęściej jednego rodzaju materiałów, które ze względu na wydzielanie szkodliwych gazów, oparów, łatwopalność itp. nie mogą być składowane w magazynach ogólnych. Magazyny takie powinny być wybudowane według specjalnej konstrukcji i wyposażone w specjalne urządzenia, np. wentylacyjne. Magazyny takie muszą zapewnić specjalne warunki przechowywania towarów, a także odpowiadać specjalnym wymaganiom techniczno-budowlanym i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 Magazyn chłodnia i mroźnia – najważniejsze cechy

Szczególne rodzaje produktów wymagają szczególnych magazynów i odpowiedniego mikroklimatu. Chłodnie i mroźnie buduje się w oparciu o lekką, stalową konstrukcję.

Główny szkielet — konstrukcja nośna, wykonana jest w systemie kratownic lub blachownic stalowych zabezpieczonych przez malowanie farbami antykorozyjnymi. Jeśli w magazynie mają być przechowywane produkty spożywcze, trzeba zwrócić uwagę na farby, które nie mogą szkodliwie oddziaływać na asortyment. Konstrukcje często pokrywa się również farbami ogniochronnymi, ze względu na zagrożenie pożarowe.

Ważnym elementem jest też obudowa ścian, sufitu i dachu chłodni. Ze względu na wysokie wymagania izolacji cieplnej, w chłodni najlepiej sprawdzają się płyty warstwowe z rdzeniem PUR i PIR, których grubość w przypadku chłodni wynosi od 160 do 200 mm. Gładka, stalowa powierzchnia wewnętrzna płyt pozwala w łatwy sposób utrzymać wymaganą czystość w tego typu magazynach.

Równie ważna w prawidłowym funkcjonowaniu takich miejsc jest posadzka przemysłowa. Projektuje się ją ze względu na obciążenie regałami magazynowymi i wózkami transportowymi. W jej konstrukcji należy również uwzględnić miejsce na instalację ogrzewania (kable grzejne lub instalację wodną) oraz termoizolację w postaci płyt XPS. Gwarantuje to nieprzemarzanie gruntu pod posadzką, które z kolei mogłoby prowadzić do pęknięć i uszkodzeń posadzki. Często, dla zachowania odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych, posadzkę dodatkowo pokrywa się warstwą żywicy.

Różnice między chłodnią a mroźnią

Chłodnie i mroźnie różni- temperatura. Pomieszczenia różnią się między sobą grubością izolacji ścian, sufitu oraz posadzki. W mroźniach, w odróżnieniu od chłodni, należy dodatkowo stosować specjalistyczne drzwi i bramy z podgrzewanymi ościeżnicami, które zapobiegają problemom z dostępem do komór.

W zależności od przeznaczenia chłodni, utrzymywana jest w niej temperatura w okolicach 0 st. C, zakresy temperatur mogą się jednak między sobą różnić.

Dla niezamrożonych owoców, warzyw i produktów spożywczych jest to z reguły od 0 do 4 st. C. Do przechowywania produktów głęboko mrożonych na dłuższe okresy, wymagana jest temperatura poniżej 0 st. C, najczęściej aż -25 st. C.

Głównym elementem magazynu-chłodni jest system instalacji chłodzenia i wentylacji. Istnieje wiele rodzajów, ale najpopularniejszym dla niedużych chłodni składowych są tzw. monobloki. Takie urządzenia zawierają sprężarki, parowniki i skraplacze w jednej obudowie. W przypadku dużych obiektów stosuje się natomiast układ zewnętrznych sprężarek ze skraplaczami, które połączone są systemem rurociągu z parownikami. Każdy parownik wyposażony jest w wentylator umożliwiający obieg powietrza w chłodni. Dodatkowo w jej wnętrzu zamontowany jest system służący do regulowania temperatury za pomocą panelu sterowania i czujników, montowanych w różnych miejscach w komorze chłodniczej.

Równie ważna jest odpowiednia wentylacja chłodni. Planując budowę takiego pomieszczenia, należy zapewnić odpowiednią wymianę powietrza w zależności od magazynowanego asortymentu i temperatury. Wartość wymian musi być optymalna, tak aby niepotrzebnie nie schładzać nowo wprowadzanego powietrza do komory. Istotnym elementem jest również nadmiarowy zawór ciśnieniowy, pozwalający na utrzymanie stałej wartości ciśnienia i niedopuszczanie do wytwarzania podciśnienia wewnątrz magazynu.

Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy na nasze specjalistyczne szkolenia w Europejskim Centrum Kształcenia Prestige, o tym, że warto przekonują nasi kursanci:

https://www.opineo.pl/opinie/prestige-eck