Przejdź do treści
Kurs na suwnice – śląskie
2 marca 2022

W dzisiejszych czasach praca w magazynach czy halach nie może się odbyć bez operatora suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Niestety, często bywa tak, że chcąc podjąć zatrudnienie w danej firmie bądź też zmienić kwalifikacje zawodowe bezcelowo poszukujemy umożliwiających nam to opcji. Na szczęście nasza firma PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia oferuje kurs operatora suwnic, wciągników i wciągarek dla wszystkich chętnych z województwa śląskiego i nie tylko.

Dla kogo przeznaczony jest kurs obsługi suwnic?

Zajęcia praktyczne na suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia przeznaczone jest przede wszystkim:

 • dla firm, które chcą mieć wykwalifikowanych w tej dziedzinie pracowników,
 • dla firm, które chcą zwiększyć kompetencje zawodowe swojej załogi,
 • dla pracowników, którzy na co dzień pracują z suwnicami,
 • dla pracowników, którzy chcą zostać operatorami suwnic sterowanymi z kabiny,
 • dla pracowników, którzy chcą zostać operatorami suwnic sterowanymi z poziomu roboczego,
 • dla każdego, kto chce zyskać uprawnienia operatora suwnicy, a tym samym stać się bardziej atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy

Szkolenie operatorów suwnic odbywa się w siedzibie PRESTIGE ECK w Mikołowie, przy ul. Wyzwolenia 27. W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych z województwa śląskiego. Najbliżej do nas będą miały osoby oczywiście z Mikołowa, Łazisk Górnych i Orzesza, jednakże w naszym kursie równie dobrze mogą brać udział chętni z Gliwic, Zabrza, Bytomia, Rudy Śląskiej, Chorzowa, Świętochłowic, Tychów, Pszczyny, Żor czy Rybnika. Do udziału w naszym szkoleniu zapraszamy także mieszkańców Katowic oraz wszystkich chętnych, którzy na co dzień żyją w powiecie mikołowskim oraz w powiatach sąsiednich.

Szkolenie na operatora suwnic realizujemy też w dużej mierze w zakładach produkcyjnych u klienta, a nie tylko w formie otwartej w naszej firmie. Takich wyjazdowych szkoleń jest większość, bo blisko 90%, pozostałe szkolenia odbywają się u nas. W związku z tym nie ma żadnego problemu, abyśmy przyjechali do Twojej firmy ze szkoleniem, niezależnie od tego, czy mieszkasz w województwie śląskim, małopolskim, czy opolskim.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy także spełnić minimalne wymagania formalne. Będą to:

 • warunek ukończenia co najmniej 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe

W kursie uczestniczyć mogą tylko ci kandydaci, którzy nie mają medycznych przeciwwskazań do obsługi suwnic. Pracodawców, którzy są chętni wysłać pracowników na nasz kurs uprzejmie prosimy o wcześniejsze skierowanie kandydatów na badania lekarskie.

Jak szkolenie z obsługi suwnic wygląda w praktyce?

Szkolenie z obsługi suwnic obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne jak i zajęcia praktyczne. Łączny czas trwania szkolenia obejmuje 44 godziny zajęć dydaktycznych. Dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu, każdy kursant będzie przygotowany do tego, aby zadawać egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Przyjrzyjmy się teraz części teoretycznej egzaminu. W jej ramach kursant:

 • posiądzie wiedzę na temat budowy i obsługi suwnic,
 • dowie się czym jest i na czym polega dozór techniczny,
 • zdobędzie wiedzę z dziedziny maszynoznawstwa specjalistycznego,
 • pozna skutki eksploatacji,
 • przyswoi sobie zasady BHP

W części praktycznej, uczestnicy, na podstawie już zdobytej wiedzy nauczą się pracy z suwnicą, . Należy podkreślić, że nasze szkolenie jest zgodne z programem Urzędu Dozoru Technicznego. Urząd Dozoru Technicznego zawsze czuwa, aby przygotowanie pracowników do obsługi maszyn i urządzeń odbywało się z przyswajaniem zasad bezpieczeństwa.

Co daje kurs obsługi suwnic?

Dzięki naszemu szkoleniu każdy uczestnik:

 • nauczy się obsługi oraz kontroli przedoperacyjnej suwnic,
 • przyswoi sobie zasady działania mechanizmów suwnic, wciągarek i wciągników (zależnie od rodzaju urządzenia),
 • nauczy się szacować masę ładunku na dźwigi, wciągarki oraz suwnice ogólnego przeznaczenia,
 • będzie umiał wyznaczyć trasę transportu,
 • będzie umiał dobierać zawiesia,
 • pozna pracę z urządzeniami z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa

Czy pracodawcy opłaca się wysłać pracownika na nasz kurs? Jak najbardziej! Pracodawca ma pewność, że jego pracownik potrafi planować swój dzień pracy, wykonuje zadania w sposób bezpieczny dla siebie i innych pracowników przebywających w miejscu pracy, a także pracodawca zyskuj równocześnie wykwalifikowanego operatora suwnic.

W naszej firmie stosujemy nowoczesne metody szkoleniowe, dzięki czemu kursant może przyswoić sobie wiedzę w sposób dla niego interesujący. Oprócz wspomnianych zajęć teoretycznych kurs wykorzystuje praktyczne sesje obsługi suwnic. To wszystko sprawia, że po zdaniu egzaminu mamy przed sobą pracownika kompleksowo przygotowanego do wykonywania prac z zakresu obsługi suwnic, wciągarek, itd.

Doświadczenie i atrakcyjna oferta

Jako firma szkoleniowa posiadamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu kursów zwiększających kompetencje zawodowe oraz poszerzające wiedzę z danej dziedziny. Decydując się na szkolenie z obsługi suwnic każdy kursant doszkoli się pod okiem doświadczonego wykładowcy. W trakcie szkolenia zwracamy uwagę na to jakie postępy poczynił indywidualnie każdy z uczestników. Jeżeli ktoś potrzebuje dodatkowej pomocy dydaktycznej – to nie ma żadnego problemu. Służymy merytorycznym wsparciem oraz chętnie udzielimy odpowiedzi na każde pytania, rozwiejemy wątpliwości. Dodatkowo przed egzaminem organizujemy powtórkę materiału, tak aby dotychczas zdobyta wiedza utrwaliła się w głowach kursantów i by potem mogli na świeżo korzystać z niej na egzaminie.

Oferujemy konkurencyjne ceny kursów o tak szeroko zakrojonym materiale teoretycznym w połączeniu z podejściem praktycznym, jakim jest szkolenie na suwnice.

Oprócz wymienionych już wyżej korzyści płynących ze szkolenia musimy też dodać, że nasze kursy prowadzone są w przyjaznej atmosferze. Przewidzieliśmy takie miłe akcenty jak np. poczęstunki kawowe – co oczywiście wlicza się w cenę kursu.

Jeśli zamieszkujesz województwo śląskie to polecamy Ci serdecznie kurs w naszej siedzibie, w Mikołowie. Jeżeli pochodzisz z dalszych rejonów Śląska, to nic nie szkodzi – wsiadamy w samochód i przyjeżdżamy do wskazanego zakładu produkcyjnego.

Czym jest suwnica?

Suwnica jest to dźwignia, która pracuje w ruchu przerywanym. Ma ona za zdanie przenoszenie ładunku zarówno w orientacji poziomej jak i pionowej. Urządzenie to posiada bardzo szerokie zastosowanie, a także występują różne typy suwnic. Suwnica jest niezbędną maszyną w transporcie, budownictwie czy szeroko rozumianym przemyśle. Sprawdza się także idealnie w zakładach produkcyjnych. W praktyce ich zastosowanie pozwala na szybsze i sprawniejsze wykonanie pracy.

Na podstawie prawnej jakim są:
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.
– Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego,

zdefiniujmy, co to jest suwnica, wciągnik, wciągarka, żuraw stacjonarny.

Suwnica to dźwignica, która składa się z konstrukcji nośnej poruszającej się po torach oraz wciągarki lub wciągnika, które przemieszczają się po niej. Suwnica służy do podnoszenia i przemieszczania ładunków w pionie i poziomie w obrębie prostopadłościanu, czyli przestrzeni o ograniczonej wysokości podnoszenia oraz skrajnych położeniach toru jazdy wciągarki lub wciągnika i całej konstrukcji.

Wciągnik to dźwignica służąca do pionowego podnoszenia ładunku najczęściej za pomocą liny lub łańcucha z wykorzystaniem elementu chwytnego zazwyczaj haka.
Konstrukcyjnie wciągnik zazwyczaj jest przystosowany do jazdy po nieruchomym torze jezdnym w wersji stacjonarnej, zapewniającej pracę w jednym miejscu (bez możliwości przejazdu).
Mechanizm podnoszenia jest umieszczony w obudowie, która jednocześnie stanowi konstrukcję nośną.

Wciągarka, czyli inaczej elektrowciąg to dźwignica
przystosowana do pionowego podnoszenia ładunku za pomocą liny lub łańcucha z wykorzystaniem elementu chwytnego zazwyczaj haka; przeznaczony do przemieszczania ładunków w pionie; konstrukcyjnie zazwyczaj przystosowane do jazdy po nieruchomym torze jezdnym w wersji stacjonarnej, zapewniającej pracę w jednym miejscu (bez możliwości przejazdu); zespół mechanizmów jest zabudowany na odrębnej konstrukcji nośnej, którą może stanowić rama stała, przesuwana lub przejezdna.

Żuraw stacjonarny to urządzenie składające się z zamocowanego na stałe do podłoża słupa oraz wysięgnika, który wykonuje ruch obrotowy. Kąt obrotu wysięgnika może być ograniczony przez parametry żurawia, ale może też wynosić pełne 360 stopni. Wciągnik, który jest podzespołem do podnoszenia ładunków, przemieszcza się po obrotowym wysięgniku. Niektóre żurawie stacjonarne nie muszą posiadać słupa – ich wysięgnik może być przymocowany np. do ściany lub maszyny.

Żurawik warsztatowy to nazwa potoczna dla takiego żurawia stacjonarnego, który często jest stosowany w warsztatach.

Jaki jest podział suwnic?

 Generalnie podział suwnic możemy pogrupować na kilka kategorii. Pierwszą z nich będzie podział ze względu na konstrukcję. Mamy więc to suwnice pomostowe natorowe i podwieszane (zarówno jedne jak i drugie występują w wariantach jednodźwigarowych i dwudźwigarowych). Oprócz tego mamy: suwnice bramowe, suwnice półbramowe, suwnice wspornikowe oraz suwnice kolumnowe.

Drugim rodzajem podziału będzie podział ze względu na rodzaj napędu i sterownie. Wymienimy więc tutaj suwnice: ręczne, elektryczne, elektryczno-ręczne, pneumatyczne, hydrauliczne. Można jeszcze wyróżnić suwnice ze względu na sposób sterowania. A zatem wyróżnimy suwnice, które można sterować: z poziomu kabiny, z poziomu roboczego, zdalnie oraz automatycznie.

Trzecią omawianą przez nas kategorią będzie podział ze względu na rodzaj mostu i konstrukcję dźwigara. Jeżeli chodzi o rodzaj mostu to mamy tutaj suwnice: jednodźwigarowe, dwudźwigarowe, a także wielodźwigarowe. Z kolei jeśli idzie o podział ze względu na konstrukcję dźwigara to mówimy tu o suwnicach: z dźwigarem walcowanym, z dźwigarem blachownicowym, a także z dźwigarem kratownicowym.

Możemy także powiedzieć o czwartym sposobie kwalifikacji. Będzie to podział ze względu na przeznaczenie. Tak więc wyróżnimy tutaj: suwnice lejnicze – przeznaczone do transportu żużli i płynnych metali, suwnice wsadowe – stosuje się jedo przenoszenia płynnego metalu, suwnice czerpakowe – w transporcie materiałów sypkich, suwnice kleszczowe – występujące w transporcie wielkogabarytowych elementów, suwnice magnesowe – służące do transportu metali i stopów metali za pomocą chwytnika elektromagnetycznego, suwnice kuziennicze –do transportu elementów obróbki plastycznej, suwnice striperowe – mówimy tu o transporcie wylewnic z wlewkami oraz wyciskania wlewków z wlewnic, a także suwnice chwytakowe – odnajdujące się w transporcie ładunków za pomocą wymienialnych chwytaków.