PLANER
logotyp-prestige-eck

Człowiek, który zgadza się ze wszys­tki­mi, nie zasługu­je na to, by kto­kol­wiek się z nim zgadzał.Winston Churchill

Menu

Wybierz termin szkolenia

Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia, kurs zawodowy na operatora suwnicy, wraz z egzaminem UDT

Termin: 26-09-2022 - 28-09-2022

Do rozpoczęcia: 45 dni

Kategoria: Produkcja, Uprawnienia UDT

Liczba godzin dydaktycznych: (3 dni)

Miasto: Katowice (Mikołów)

Cena: CENA PROMOCYJNA: 499,00 zł przysługuje za zgłoszenie do 15 września 2022 r.

Hotel: śląskie, siedziba PRESTIGE ECK

Na kurs zapraszamy zarówno pracowników firm i przedsiębiorstw, jak również osoby indywidualne.

Kurs kończy się egzaminem UDT i wydaniem państwowych uprawnień na obsługę suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia.

Zapewniamy:

 • zestawy pytań egzaminacyjnych
 • materiały szkoleniowe
 • zajęcia praktyczne i teoretyczne
 • filmy dydaktyczne
 • pomoc przy wypełnieniu dokumentów
 • załatwienie formalności w UDT
 • ustalenie jak najszybszego terminu egzaminu po złożeniu kompletnych wniosków dot. UDT

Przy zamówieniach szkoleń dla grup zapewniamy rabaty i preferencyjne ceny!

W CENIE KURSU uczestnik otrzyma zaświadczenie uprawniające do pracy na stanowisku Hakowego.

Koszty egzaminu UDT wynoszą dodatkowo 212,34 zł od osoby.

Informujemy, że stawka opłaty za sprawdzenie kwalifikacji od 09 lutego 2022 r. wynosi 212,34 zł.
Koszt egzaminu może ulec zmianie, gdyż jest to kwota wynikająca z przepisów i ustalana w wysokości 3,75 % przeciętnego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

W związku ze zmianą ustawy o dozorze technicznym  Art. 23 ust 4: „Opłaty, o których mowa w ust. 3, pobierane są w wysokości 3,75% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.”

Szczegóły organizacyjne zostaną ustalone po zebraniu grupy.

Cele i korzyści szkolenia

Przygotowanie uczestników do pozytywnego zdania egzaminu przed komisją UDT w celu uzyskania uprawnień na obsługę suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia.

Po kursie przyszły operator suwnicy potrafi dobrze szacować masę ładunku, dobierać zawiesia, wyznaczać trasę transportu. Zna obsługę maszyny, zasady bezpieczeństwa oraz potrafi szacować ryzyko.

Adresaci szkolenia

Na kurs operatora suwnicy zapraszamy zarówno pracowników przedsiębiorstw, jak również osoby indywidualne, w szczególności:

 • pracowników, którzy wykorzystują suwnice w codziennej pracy
 • kandydatów na operatorów suwnic sterowanych z kabiny
 • kandydatów na operatorów suwnic sterowanych z poziomu roboczego

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończenie 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed oddelegowaniem pracowników na kurs skierować kandydatów na badania lekarskie w zakładach  medycyny pracy, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operatora suwnicy
Program szczegółowy szkolenia

Program szkolenia uzgodniony z Urzędem Dozoru Technicznego

Program obejmuje 44 godziny dydaktyczne, w tym 28 godzin zajęć teoretycznych oraz zajęcia praktyczne.

1. Wiadomości o dźwignicach

2. Wiadomości o dozorze technicznym

3. Maszynoznawstwo specjalistyczne

4. Zawiesia i sprzęt pomocniczy

5. Eksploatacja

6. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

7. Zajęcia praktyczne


Podczas zajęć na bieżąco monitorujemy postępy uczestników.


Konsultacja indywidualna  dla każdego uczestnika, który potrzebuje merytorycznego wsparcia.


W ostatnim dniu kursu przeprowadzamy egzamin wewnętrzny.


W dniu egzaminu dodatkowo organizujemy bezpłatne szkolenie powtórkowe !

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Doświadczony i bardzo lubiany wykładowca PRESTIGE ECK z ponad 10-letnim stażem.

Wybitny specjalista w zakresie:
OBSŁUGI SUWNIC, WCIĄGNIKÓW I WCIĄGAREK OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA.

Emerytowany inspektor urządzeń Urządzeń Transportu Bliskiego (UTB) z Urzędu Dozoru Technicznego.

Posiada wykształcenie wyższe, Absolwent Politechniki Śląskiej na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym w zakresie mechaniki, specjalizacja: urządzenia i technologia spawalnictwa.
Ukończył kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia.
Miejsce

Szkolenie odbędzie się w Mikołowie w siedzibie PRESTIGE Europejskiego Centrum Kształcenia przy ulicy Wyzwolenia 27, gdzie dla Państwa komfortu mieści się przestronny parking oraz nowoczesny „Smart Parking”, czyli wielopoziomowy, automatyczny parking - winda.

BEZPŁATNY PARKING
Zapewniamy podczas zajęć bezpłatne  miejsca parkingowe.

WSPARCIE PRZY WYBORZE MIEJSCA NOCLEGOWEGO
Serdecznie zapraszamy również do skorzystania z naszej pomocy przy rezerwacji noclegów w pobliżu usytuowanych hotelach, których atrakcyjne ceny wynegocjowaliśmy specjalnie dla Państwa.

Cena i zapisy

599,00 zł brutto, CENA PROMOCYJNA: 499,00 zł brutto przysługuje za zgłoszenie do 15 września 2022 r.

Podana wyżej cena zawiera:

 • koszty organizacji szkolenia
 • materiały szkoleniowe rozdawane uczestnikom w trakcie szkolenia
 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta
 • poczęstunki kawowe

Szkolenie przygotowuje do egzaminu UDT i uzyskania państwowych uprawnień.

W CENIE KURSU uczestnik otrzyma zaświadczenie uprawniające do pracy na stanowisku Hakowego.

Koszt egzaminu UDT wynosi dodatkowo 212,34 zł od osoby.

Koszt egzaminu może ulec zmianie, gdyż jest to kwota wynikająca z przepisów i ustalana w wysokości 3,75 % przeciętnego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Szczegóły organizacyjne zostaną ustalone po zebraniu grupy.

Wybierz termin szkolenia

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (dobrowolne)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Zapraszamy na kursy zgodnie z programami uzgodnionymi z Urzędem Dozoru Technicznego celem nabycia uprawnień państwowych podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników w zakresie:
  • operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym
  • operator suwnicy
  • operator wciągników
  • operator żurawi przenośnych (HDS)
  • operator żurawi samojezdnych
  • operator podestów ruchomych (podnośników)
  • operator dźwigów towarowo-osobowych
  • operator zawiesi (hakowy)
  Miło nam Państwa poinformować, że zdawalność egzaminów państwowych UDT wynosi w naszej firmie blisko 100 %.
  Podczas zajęć na bieżąco monitorujemy postępy uczestników a w ostatnim dniu szkolenia przeprowadzamy egzamin wewnętrzny, który decyduje o dopuszczeniu do egzaminu państwowego UDT. Przed samym egzaminem organizujemy dodatkowo bezpłatnie 2 godzinną powtórkę materiału.

  Szkolenie możemy zorganizować:
  • w siedzibie PRESTIGE ECK w Mikołowie
  • w Państwa Firmie
  Zapewniamy:
  • zestawy pytań egzaminacyjnych
  • materiały szkoleniowe
  • zajęcia praktyczne i teoretyczne
  • filmy dydaktyczne
  • pomoc przy wypełnieniu dokumentów
  • załatwienie formalności w UDT
  • ustalenie jak najszybszego terminu egzaminu po złożeniu kompletnych wniosków dot. UDT
  Wyróżniamy się, bo:
  • Podczas zajęć na bieżąco monitorujemy postępy uczestników
  • Podczas szkolenia jest możliwość konsultacji indywidualnej dla każdego uczestnika, który potrzebuje merytorycznego wsparcia
  • W ostatnim dniu kursu przeprowadzamy egzamin wewnętrzny
  • W dniu egzaminu dodatkowo organizujemy bezpłatne szkolenie powtórkowe

  Przy zamówieniach szkoleń dla grup zapewniamy rabaty i preferencyjne ceny!

  Dysponujemy suwnicą, wózkami jezdniowymi oraz podestami do przeprowadzenia zajęć praktycznych.
  Dowiedz się więcej:
  https://prestige-eck.pl/oferta/uprawnienia-udt/#informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania