Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • I pomoc , BHP

Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy

Społeczna Inspekcja Pracy jest „służbą społeczną” pełniona przez pracowników mająca na celu zapewnienie przez pracodawców bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych określonych w przepisach prawa pracy. Ta „służba społeczna” ma reprezentować interesy wszystkich pracowników w zakładzie pracy  bez względu na ich przynależność związkową.

Do rozpoczęcia pozostało:

32 dni
590 zł/os.
15.05.2024
 • 15.05.2024
1
Zapisz się na szkolenie

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona,
liczy się kolejność zgłoszeń

Forma szkolenia
Stacjonarnie

Czas trwania
24 godz.

Język
Polski

Miejsce

Certyfikat
Tak

Cele i korzyści

Społeczna inspekcja pracy jest „służbą społeczną” pełniona przez pracowników mająca na celu zapewnienie przez pracodawców bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych określonych w przepisach prawa pracy. Ta „służba społeczna” ma reprezentować interesy wszystkich pracowników w zakładzie pracy  bez względu na ich przynależność związkową.

Społeczni inspektorzy pracy realizując zadania określone w ustawie o sip, winni skupiać swoje oddziaływanie:

 • w zakresie bezpieczeństwa pracy– na eliminowaniu zagrożeń, które są przyczyną wypadków i chorób zawodowych, przestrzeganiu wymogów technologicznych, wyposażeniu maszyn i urządzeń w osłony i urządzenia zabezpieczające, wyposażeniu pracowników w sprawny sprzęt ochrony osobistych, przestrzeganiu przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy
 • w zakresie higieny pracy– na zapewnieniu pracownikom norm higienicznych w szczególności dotyczących substancji szkodliwych, zapyleniu, hałasu, wibracji, mikroklimatu i oświetlenia oraz zapewnienia pracownikom odpowiednich pomieszczeń higieniczno- sanitarnych
 • w zakresie prawnej ochrony pracy– na kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony pracy kobiet i młodocianych, świadczeń pieniężnych z tytuły wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Program szkolenia

1. Podstawy prawne i zakres działania społecznej inspekcji pracy
 • Omówienie zadań społecznej inspekcji pracy zgodnie z art. 4 ustawy o SIP

2. Organizacja i struktura społecznego nadzoru nad warunkami pracy

W zależności od struktury organizacyjnej zakładu społeczną inspekcję pracy tworzą:

 • Zakładowy społeczny inspektor pracy – dla całego zakładu pracy
 • Oddziałowi (wydziałowi) społeczni inspektorzy pracy – dla poszczególnych oddziałów w zakładzie pracy
 • Grupowi społeczni inspektorzy pracy – dla komórek organizacyjnych oddziałów (wydziałów)

3. Uprawnienia i zasady postępowania społecznego inspektora pracy

SIP ma wiele uprawnień o różnym charakterze prawnym, do których można zaliczyć m.in.:

 • Prawo informowania pracodawcy o faktach nieprzestrzegania przepisów bhp i prawa pracy
 • Prawo występowania o natychmiastowe usunięcie bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników
 • Prawo wydawania zaleceń, w tym w szczególności zaleceń wstrzymania pracy danego urządzenia technicznego
 • Prawo zwracania uwagi pracownikom w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów i zasad bhp
 • Udział w zespołach powypadkowych

4. Planowanie pracy społecznego inspektora pracy

Właściwa organizacja pracy społecznego inspektora pracy warunkowana jest szeregiem różnorodnych czynników. Uzależniona jest między innymi od branży, wielkości zakładu, charakteru produkcji, warunków pracy załogi, a także umiejętności działania samego społecznego inspektora pracy. Dlatego też podstawą jego działania powinien być opracowany plan pracy i zatwierdzony przez zakładowe organizacje związkowe.

5. Wydawanie zaleceń i uwag przez społecznego inspektora pracy

 • zakładowy sip na podstawie ustaleń własnych, wydziałowego bądź grupowego sip ma prawo wydać pracodawcy zalecenie usunięcia w określonym terminie stwierdzonych uchybień i zagrożeń wypadkowych
 • ćwiczenia – wpisywanie uwag, zaleceń do zakładowej książki kontroli
 • omówienie nieprawidłowości w wydawanych zaleceniach sip
 • pracodawca (kierownik zakładu pracy) ma obowiązek wykonania zalecenia zakładowego sip, bądź w przypadku, kiedy uzna je za nieuzasadnione może, nieść sprzeciw do właściwego inspektora Państwowej Inspekcji Pracy

6. Obowiązki zakładu pracy (pracodawcy) wobec społecznej inspekcji pracy

 • Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Ustawy o SIP pracodawca jest zobowiązany zapewnić społecznym inspektorom pracy odpowiednie warunki realizacji ich zadań
 • Obowiązki w tym zakresie możemy podzielić na dwie grupy
  • obowiązek realizacji wniosków, wystąpień i zaleceń społecznych inspektorów pracy
  • zapewnienie sip warunków do realizacji ich zadań

7. Ochrona prawna społecznych inspektorów pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów o sip

8. Współdziałanie społecznego inspektora pracy z PIP i związkami zawodowymi

Wspólnym dążeniem związków zawodowych i Państwowej Inspekcji Pracy jest zwiększenie skuteczności działań podejmowanych w zakresie ochrony pracy oraz podnoszenie efektywności społecznej kontroli warunków pracy.

Miejsce

Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy

Cena i zapisy

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz
FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

KONKURENCYJNE CENY

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.

DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności.

DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOLENIA sygnowany logo PRESTIGE Europejskiego Centrum Kształcenia.

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie