Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • I pomoc , BHP

MAGAZYNOWANIE chemikaliów i towarów niebezpiecznych

Celem szkolenia jest przekazanie szczegółowej wiedzy w zakresie problematyki magazynowania chemikaliów i towarów niebezpiecznych dotyczącej m. in. wymagań, warunków, ograniczeń oraz wyposażenia magazynów. Korzyści dla uczestników: Znajomość przepisów regulujących problematykę magazynowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów Umiejętność rozpoznawania zagrożeń mogących wystąpić  podczas magazynowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów Umiejętność doboru środków ochrony indywidualnej dla pracowników zaangażowanych w prace związane z magazynowaniem i transportem wewnątrzzakładowym Umiejętność racjonalnego doboru wyposażenia magazynu – ograniczenie kosztów w przedsiębiorstwie

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest przekazanie szczegółowej wiedzy w zakresie problematyki magazynowania chemikaliów i towarów niebezpiecznych dotyczącej m. in. wymagań, warunków, ograniczeń oraz wyposażenia magazynów.

Korzyści dla uczestników:

 • Znajomość przepisów regulujących problematykę magazynowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów
 • Umiejętność rozpoznawania zagrożeń mogących wystąpić  podczas magazynowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów
 • Umiejętność doboru środków ochrony indywidualnej dla pracowników zaangażowanych w prace związane z magazynowaniem i transportem wewnątrzzakładowym
 • Umiejętność racjonalnego doboru wyposażenia magazynu – ograniczenie kosztów w przedsiębiorstwie

Szkolenie, spełniające odpowiednie wymogi prawne wraz z warsztatami, ćwiczeniami praktycznymi, pozwalającymi na rzeczywiste, samodzielne opanowanie omawianej problematyki.

Program szkolenia

1. Regulacje międzynarodowe i krajowe dotyczące chemikaliów.

2. Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin.

3. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych według międzynarodowych przepisów transportowych.

4. MSDS – Karta charakterystyki – jakie informacje mogę z niej wyczytać?

5. Zasady bezpieczeństwa w magazynach chemicznych.

6. Wymogi, które powinien spełniać magazyn chemiczny.

7. Podstawowe i dodatkowe wyposażenie magazynu chemicznego.

8. Środki ochrony ogólnej i indywidualnej w magazynach chemicznych.

9. Magazynowanie: materiałów i przedmiotów wybuchowych, gazów, nadtlenków organicznych, środków ochrony roślin, materiałów żrących, ciekłych i stałych materiałów zapalnych z uwzględnieniem pozostałych materiałów niebezpiecznych pożarowo.

10. Analiza możliwości magazynowania razem materiałów niebezpiecznych.

11. Niebezpieczeństwa wynikające z nieprzestrzegania wytycznych w zakresie magazynowania razem materiałów niebezpiecznych.

Metody szkoleniowe

Szkolenie, spełniające odpowiednie wymogi prawne wraz z warsztatami, ćwiczeniami praktycznymi, pozwalającymi na rzeczywiste, samodzielne opanowanie omawianej problematyki.

Adresaci

Szkolenie adresowane jest dla wszystkich osób zaangażowanych w przewóz i magazynowanie chemikaliów, dla magazynierów, pracowników związanych z utrzymaniem ruchu, kierowników, osób zaangażowanych w jakąkolwiek dokumentację, kwestie bhp i ppoż, pracownicy lab.

Na szkolenie zapraszamy również osoby, które dopiero planują związać się z branżą chemiczną.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie