PLANER
logotyp-prestige-eck

W gospodarce opartej na konkurencji sukces biznesu, ba więcej, jego przetrwanie, zależy od klasy i wydajności menedżerów. Ba, ich klasa i wydajność są jedyną skuteczną przewagą , jaką w takiej gospodarce przedsiębiorstwo może osiągnąć”Peter F. Drucker

Menu

Konserwacja żurawi stacjonarnych

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Produkcja, Uprawnienia UDT

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Na kurs zapraszamy zarówno pracowników firm i przedsiębiorstw, jak również osoby indywidualne.

Kurs kończy się egzaminem UDT i wydaniem państwowych uprawnień na konserwację żurawi stacjonarnych.

Zapewniamy:

 • zestawy pytań egzaminacyjnych
 • materiały szkoleniowe
 • zajęcia praktyczne i teoretyczne
 • filmy dydaktyczne
 • pomoc przy wypełnieniu dokumentów
 • załatwienie formalności w UDT
 • ustalenie jak najszybszego terminu egzaminu po złożeniu kompletnych wniosków dot. UDT

Przy zamówieniach szkoleń dla grup zapewniamy rabaty i preferencyjne ceny!

Koszt egzaminu UDT wynosi dodatkowo 194 zł od osoby.

Koszt egzaminu może ulec zmianie, gdyż jest to kwota wynikająca z przepisów i ustalana w wysokości 3,75 % przeciętnego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Cele i korzyści szkolenia
Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę z zakresu aktualnie obowiązujących przepisów i norm dotyczących urządzeń i warunków technicznych dozoru technicznego. Zapozna się z obowiązkami i uprawnieniami konserwatora. Pozna budowę, zasady eksploatacji i konserwacji poszczególnych podzespołów i mechanizmów żurawi stacjonarnych. Dowie się jakie są najczęściej spotykane usterki eksploatacyjne i pozna sposoby ich usuwania.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 • Zweryfikować stan techniczny urządzenia, kryteria stopnia zużycia i poprawności działania mechanizmów
 • Podjąć działania związane z konserwacją poszczególnych zespołów, elementów, urządzeń zabezpieczających itp.
 • Wykonać wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów
 • Sprawdzić poprawność działania elementów i urządzeń zabezpieczających
 • Podjąć właściwe działania w przypadku awarii żurawia stacjonarnego

Po pozytywnie zdanym egzaminie przed Komisją UDT uczestnik zdobędzie zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do konserwacji żurawi.

Adresaci szkolenia

Na kurs zapraszamy zarówno pracowników przedsiębiorstw, jak również osoby indywidualne.

Program szczegółowy szkolenia

Program szkolenia uzgodniony z Urzędem Dozoru Technicznego.

1. Wiadomości o dozorze technicznym

2. Wiadomości ogólne o żurawiach stacjonarnych

3. Budowa i działanie żurawi stacjonarnych

4. Konserwacja żurawi stacjonarnych

5. Zawiesia i sprzęt pomocniczy

6. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy przy konserwacji żurawi stacjonarnych

7. Zajęcia praktyczne

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (dobrowolne)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Zapraszamy na kursy zgodnie z programami uzgodnionymi z Urzędem Dozoru Technicznego celem nabycia uprawnień państwowych podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników w zakresie:
  • operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym
  • operator suwnicy
  • operator wciągników
  • operator żurawi przenośnych (HDS)
  • operator żurawi samojezdnych
  • operator podestów ruchomych (podnośników)
  • operator dźwigów towarowo-osobowych
  • operator zawiesi (hakowy)
  Miło nam Państwa poinformować, że zdawalność egzaminów państwowych UDT wynosi w naszej firmie blisko 100 %.
  Podczas zajęć na bieżąco monitorujemy postępy uczestników a w ostatnim dniu szkolenia przeprowadzamy egzamin wewnętrzny, który decyduje o dopuszczeniu do egzaminu państwowego UDT. Przed samym egzaminem organizujemy dodatkowo bezpłatnie 2 godzinną powtórkę materiału.

  Szkolenie możemy zorganizować:
  • w siedzibie PRESTIGE ECK w Mikołowie
  • w Państwa Firmie
  Zapewniamy:
  • zestawy pytań egzaminacyjnych
  • materiały szkoleniowe
  • zajęcia praktyczne i teoretyczne
  • filmy dydaktyczne
  • pomoc przy wypełnieniu dokumentów
  • załatwienie formalności w UDT
  • ustalenie jak najszybszego terminu egzaminu po złożeniu kompletnych wniosków dot. UDT
  Wyróżniamy się, bo:
  • Podczas zajęć na bieżąco monitorujemy postępy uczestników
  • Podczas szkolenia jest możliwość konsultacji indywidualnej dla każdego uczestnika, który potrzebuje merytorycznego wsparcia
  • W ostatnim dniu kursu przeprowadzamy egzamin wewnętrzny
  • W dniu egzaminu dodatkowo organizujemy bezpłatne szkolenie powtórkowe

  Przy zamówieniach szkoleń dla grup zapewniamy rabaty i preferencyjne ceny!

  Dysponujemy suwnicą, wózkami jezdniowymi oraz podestami do przeprowadzenia zajęć praktycznych.
  Dowiedz się więcej:
  https://prestige-eck.pl/oferta/uprawnienia-udt/#informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania