Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Logistyka, transport, spedycja

UMOWY HANDLOWE W OBROCIE KRAJOWYM

Umożliwienie poprawnej wykładni przepisów Kodeksu Cywilnego (dalej: KC). W trakcie szkolenia zwrócona zostanie także uwaga na zagadnienie reformy prawa handlowego. Wykład ma na celu prezentację podstawowych instytucji wraz z uwzględnieniem reformy prawa cywilnego w kontekście zgodności rodzimego prawodawstwa z Unią Europejską oraz wymogami członkostwa w WTO i OECD. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zmianom w prawie kontraktowym bezpośrednio odnoszącym się do regulacji prowadzenia działalności gospodarczej. Ilustracją rozważań będą tezy zapadłych orzeczeń sądów polskich. Będzie to podstawą do oceny stanu legislacji i praktyki zawierania i wykonywania umów handlowych.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest umożliwienie poprawnej wykładni przepisów prawnych Kodeksu Cywilnego (dalej: KC), szczególnie w kontekście jego  ostatnich nowelizacji.

W trakcie szkolenia zwrócona zostanie także uwaga na zagadnienie reformy prawa handlowego.  Wykład ma na celu prezentację podstawowych instytucji wraz z uwzględnieniem reformy prawa cywilnego w kontekście zgodności rodzimego prawodawstwa z Unią Europejską oraz wymogami członkostwa w WTO i OECD.

Szczególna uwaga zostanie poświęcona zmianom bezpośrednio odnoszącym się do regulacji prowadzenia działalności gospodarczej. Ilustracją rozważań będą tezy zapadłych orzeczeń sądów polskich. Będzie to podstawą do oceny stanu legislacji i praktyki.

 

Program szkolenia

1. Wprowadzenie
2. Pojęcie przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa.  Konsument i jego ochrona w prawie polskim – przykłady.
3. Oferta – stan obowiązujący.
4. Przetarg i aukcja. Negocjacje – tzw.  culpa in contrahendo
5. Zagadnienia formy oświadczenia woli. Dodatkowe zastrzeżenia umowne np.: kary umowne, umowne prawo odstąpienia a ustawowe przykłady tej instytucji
6. Umowa przedwstępna –  porównanie ze stanem obowiązującym jako przykład zmian w księdze III KC. Zadatek a zaliczka
7. Analiza wybranych umów nazwanych (umowa: sprzedaży, zlecenia, dostawy, przewozu, spedycji, ubezpieczenia) z uwzględnieniem problematyki stosowania wzorców umownych oraz wykonywanie umów ramowych.
8. Zagadnienie wymagalności roszczeń pieniężnych w kontekście przedawnienia roszczeń majątkowych. Zagadnienie opóźnienia oraz zwłoki w przepisach KC.
9. Analiza innych  przykładowych  klauzul umownych (klauzula: siły wyższej, nadzwyczajnych okoliczności, waloryzacyjna, właściwości sądu, właściwości prawa w kontraktach obrotu zagranicznego.
10. Zabezpieczenie roszczeń  w czasach kryzysu: ubezpieczenie kontraktu, gwarancja bankowa/ ubezpieczeniowa, poręczenie. Praktyczne walory weksla in blanco. Inne zabezpieczenia

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie