PLANER

Pracy umysłowej nie określa jej ilość, ani jej koszty, lecz wyniki. I dlatego wielkość zespołu i ogrom pracy kierowniczej nie mówią nic.Peter F. Drucker

Menu

SPRZEDAŻ W WARUNKACH KRYZYSU. Jak skutecznie utrzymywać i rozwijać kontakty z klientem.

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Sprzedaż, zakupy

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • Zdiagnozowanie sytuacji kryzysu ekonomicznego w sprzedaży
 • Zapoznanie uczestników z koncepcją marketingu relacji
 • Analiza procesu zakupu i wpływu zachowań klienta na proces kontaktów z przedstawicielem firmy
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia trwałych relacji z klientami
 • Ćwiczenie praktycznego zastosowania CRM w kontaktach z klientami
Program szczegółowy szkolenia

1. Od reprezentanta handlowego do zindywidualizowanego doradcy – zmiana podejścia do realizacji biznesu w usługach w koncepcji marketingu relacji

 • Wpływ kryzysu na postawy klientów – jak dostosować swój styl sprzedaży do zmieniających się warunków?
 • Zasady budowania relacji z klientami czyli kilka słów o customer relationship management
 • Możliwości wykorzystania koncepcji cross-sales i up-sales w budowaniu długofalowych relacji z klientami

2. Specyfika oddziaływania na klienta w marketingu relacji – istota zrozumienia wzajemnych relacji pomiędzy firmą a klientem

 • Proces zakupu – jak dostosować się do „kryzysowego klienta”?
 • Lojalność klienta – co ją kształtuje i jakie ma znacznie w sytuacji kryzysu ekonomicznego?
 • Źródła informacji istotne dla klienta w procesie zakupu szczególnie w warunkach kryzysu ekonomicznego
 • Definiowanie obszarów największych możliwości sprzedażowych

3. Zasady stosowania marketingu relacji

 • Opiekun klienta. Jego rola i możliwości oddziaływania na klienta
 • Sprzedaż doradcza – na czym polega i czym się różni od klasycznego zawierania transakcji

4. Zarządzanie relacjami z klientem – co to oznacza w praktyce?

 • Uświadamianie potrzeb i proponowanie rozwiązań jako podstawa trwałych relacji z klientami
 • O składaniu propozycji. Jak złożyć propozycję i nie być nachalnym?
 • Telefon podtrzymujący relacje. Co jest okazją do kolejnych kontaktów?
 • Wiarygodny doradca klienta. Jak kształtować osobistą wiarygodność?

5. Warunki tworzenia długofalowych relacji z klientem – konieczna zmiana postaw, wartości i innych elementów kultury organizacji

Metody szkolenia:

 • Wykład ilustrowany przykładami
 • Analiza przypadków
 • Praca w grupach
 • Analiza rozmów telefonicznych prowadzonych przez uczestników szkolenia

Szkolenia, które proponujemy dla poszerzenia zdobytej wiedzy i umiejętności:

 • Negocjacje, nie tylko dla biznesu – zwycięstwo nie polega na pokonaniu przeciwnika
 • Obrona ceny – rozmowy handlowe w kryzysie

Szkolenie jest skierowane do osób, które zajmują się w kontaktach zawodowych sprzedażą w każdej formie – nie tylko handlowców, ale i menedżerów mających wpływ na tworzenie relacji firmy z klientem.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania