PLANER
logotyp-prestige-eck

Do 10 % najlepszych może należeć tylko 10% ludzi. Możesz walczyć o najlepszych pracowników, lub budować organizację która pomoże zwykłym ludziom osiągać wyniki, które należą do górnych 10%.

Menu

NOWOŚĆ

SPRZEDAŻ I OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA – prawny aspekt relacji z Klientem – szkolenie online

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo, Sprzedaż, zakupy

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę z zakresu prawnych aspektów sprzedaży i obsługi posprzedażowej. Pozna podstawowe zagadnienia związane z umową, jak również różnice w umowach zawieranych w sposób tradycyjny oraz poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość. Dowie się jak prawny status nabywcy wpływa na proces reklamacyjny z tytułu wad towarów w ramach rękojmi oraz gwarancji. Uczestnik nabędzie praktycznych umiejętności wyboru właściwego sposobu zachowania się w przypadku reklamacji Klienta.
Adresaci szkolenia

Na szkolenie zapraszamy sprzedawców, pracowników obsługi klienta oraz specjalistów ds. reklamacji.

Program szczegółowy szkolenia
 1. Omówienie podstawowych zagadnień związanych z umową
  • Strony umowy
  • Forma umowy
  • Sposób zawarcia umowy
  • Świadczenie niezamówione
  • Obowiązki sprzedawcy dotyczące wydania towaru
   • Termin wydania towaru
   • Wydanie niezbędnych dokumentów
   • Udzielenie istotnych wyjaśnień
  • Zgoda na dodatkową płatność
  • Koszty infolinii
  • Umowy wyłączone spod regulacji
 2. Umowy zawierane w sposób tradycyjny
 3. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość
  • Podstawowe regulacje:
   • Obowiązek informacyjny
   • Umowa zawarta na odległość z obowiązkiem zapłaty
   • Umowa zawarta przez telefon
   • Odpowiedzialność za przesyłkę
  • Odstąpienie od umowy:
   • Termin odstąpienia od umowy
   • Formy odstąpienia od umowy
   • Skutki odstąpienia od umowy
   • Koszty związane z odstąpieniem od umowy
   • Szczególne regulacje dotyczące odstąpienia od umowy:
    • Świadczenie usług oraz dostarczanie wody, gazu, energii elektrycznej i cieplnej
    • Treści cyfrowe
   • Kiedy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje
 4. Wady rzeczy
  • Pojęcie wady fizycznej:
   • Niezgodność towaru z umową:
    • Brak właściwości rzeczy
    • Nienadawanie się rzeczy do celu w umowie określonego;
    • Niekompletność rzeczy;
   • Zapewnienia publiczne producenta lub osoby wprowadzającej rzecz do obrotu
   • Nieprawidłowość w zamontowaniu i uruchomieniu rzeczy
  • Pojęcie wady prawnej
  • Wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy
  • Skutki zatajenia wady przez sprzedawcę
  • Obowiązki kupującego po stwierdzeniu wady:
   • Terminy do zbadania rzeczy i zawiadomienia o wadzie
   • Sposób i forma zawiadomienia o wadzie
  • Uprawnienia przysługujące kupującym z uwzględnieniem różnic dla konsumentów i przedsiębiorców:
   • Obniżenie ceny
   • Odstąpienie od umowy
   • Wymiana rzeczy wadliwej na wolną od wad
   • Naprawa rzeczy
  • Demontaż rzeczy i ponowne jej zamontowanie, skutki niewykonania tych czynności przez sprzedawcę, zwłoka sprzedawcy z odebraniem wadliwej rzeczy od kupującego
  • Terminy odpowiedzialności sprzedawcy za wady
  • Regres sprzedawcy wobec dostawcy wadliwego towaru;
 5. Gwarancja przy sprzedaży
  • Gwarancja – definicja, forma i treść gwarancji, czas trwania gwarancji
  • Rękojmia a gwarancja – porównanie
  • Uprawnienia kupującego wynikające z gwarancji
 6. Część praktyczna – rozwiązywanie i omówienie kazusów
 7. Pytania, dyskusja
Metody szkoleniowe

Interaktywne zajęcia  przeprowadzone są w komfortowych grupach do 15 osób, co zapewnia możliwość interakcji z Ekspertem i prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

Warunek:

Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z Internetem.
Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM?

Krok I
Rejestrujesz się na platformie webinarowej.
Link otrzymasz wcześniej, wraz z emailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”. Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akcpetacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje
Interaktywne zajęcia przeprowadzone są w komfortowych grupach do 15 osób, co zapewnia możliwość interakcji z Ekspertem i prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

Warunek:

Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z Internetem.
Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

  Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: [email protected]

  Szkolenie dostępne na zamówienie

  zapraszamyP

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

  Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

  FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

   


  KONKURENCYJNE CENY

  Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
  Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


  DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności.


  DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOLENIA sygnowany logo PRESTIGE Europejskiego Centrum Kształcenia.


  ·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


  Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

  Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


  Tekst alternatywny


  Źródło: Nowa definicja MŚP


  Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

  Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
  Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

  aktualne usługi

  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

  Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

  Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

   

   

  Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

  Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

  – wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
  – znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
  – zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  – wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
  – wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
  – poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
  – uzyskanego wcześniej wsparcia

  Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

  Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

  SYLWIA JASIŃSKA
  – główny specjalista ds. organizacji szkoleń
  tel. (48) 32 738 51 91
  e-mail: Włącz javascript

  MAŁGORZATA KLIMAS
  – manager ds. kluczowych klientów
  tel. (48) 32 738 51 90
  tel. kom. 508 147 055
  e-mail: Włącz javascript

  Aleksandra Pomazanka
  – specjalista ds. projektów szkoleniowych
  tel. (48) 32 738 51 90
  e-mail: Włącz javascript

   

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania