PLANER

Nie bój się przyszłości, a nie czcij przeszłości. Kto boi się przyszłości, kto boi się niepowodzenia, sam ogranicza swoją działalność. Niepowodzenie jest tylko sposobnością do inteligentniejszego rozpoczynania na nowo. Nie ma wstydu w uczciwym niepowodzeniu; wstydem jest bać się niepowodzenia. Co minęło, jest użyteczne tylko o tyle, o ile podaje drogi i sposoby postępu.Henry Ford

Menu

REKLAMACJE – ASPEKT PRAWNY – warsztaty z rozwiązywania kazusów

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo, Sprzedaż, zakupy

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na dokonywaniu sprzedaży towarów lub świadczenia usług nieuchronnie wiąże się z tematem reklamacji ze strony Klientów. Stale rozwijające i zmieniające się prawo prokonsumenckie wymusza na podmiotach stojących po teoretycznie mocniejszej stronie – sprzedawcy, dostosowywanie się do nowych rozwiązań. Prawo jest równe dla wszystkich, niezależnie czy sprzedawca prowadzi mały sklep czy sieć wyspecjalizowanych salonów sprzedaży, dlatego też nasze szkolenie skierowane jest zarówno do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i pracowników dużych sieci sprzedaży. Zindywidualizowany program szkolenia pozwoli każdemu uczestnikowi przenieść zdobytą wiedzę na grunt pracy zawodowej.

 

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy przedsiębiorców lub osób zajmujących się reklamacjami w zakresie praw i obowiązków związanych z wadliwością sprzedanego towaru. Osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma wiedzę wynikającą z języka prawnego i prawniczego, uzupełnioną o dotychczasową linię orzeczniczą oraz praktykę państwowych instytucji.

 

Niepodważalną i niezbywalną korzyścią dla uczestnika szkolenia jest zdobyta wiedza, którą można wykorzystać zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym. Wymierną korzyścią dla przedsiębiorcy, który uczestniczy w szkoleniu lub którego pracownicy są uczestnikami szkolenia jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia negatywnych skutków kontroli ze strony wyspecjalizowanych instytucji i urzędów państwowych. Działanie zgodnie z prawem i w sposób dozwolony przez prawo buduje również prestiż firmy oraz zdobywa zaufanie Klientów.

 

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla przedsiębiorców oraz ich pracowników.

Szkolenie podzielone jest na dwie części: wykładową oraz praktyczną (rozwiązywanie kazusów oraz dyskusja).

Tagi: reklamacja, rękojmia, odpowiedzialność sprzedawcy, niezgodność towaru z umową, gwarancja, wada towaru, uprawnienia kupującego przy wadzie towaru, wadliwość towaru, konsument, kupujący, umowa sprzedaży

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy przedsiębiorców lub osób zajmujących się reklamacjami w zakresie praw i obowiązków związanych z wadliwością sprzedanego towaru.

Osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma wiedzę wynikającą z języka prawnego i prawniczego, uzupełnioną o dotychczasową linię orzeczniczą oraz praktykę państwowych instytucji.

Niepodważalną i niezbywalną korzyścią dla uczestnika szkolenia jest zdobyta wiedza, którą można wykorzystać zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym.

Wymierną korzyścią dla przedsiębiorcy, który uczestniczy w szkoleniu lub którego pracownicy są uczestnikami szkolenia jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia negatywnych skutków kontroli ze strony wyspecjalizowanych instytucji i urzędów państwowych. Działanie zgodnie z prawem i w sposób dozwolony przez prawo buduje również prestiż firmy oraz zdobywa zaufanie Klientów.

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla przedsiębiorców oraz ich pracowników.

Adresaci szkolenia
Prawo jest równe dla wszystkich, niezależnie czy sprzedawca prowadzi mały sklep, czy sieć wyspecjalizowanych salonów sprzedaży, dlatego też nasze szkolenie skierowane jest zarówno do:
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • jak i pracowników dużych sieci sprzedaży

Zindywidualizowany program szkolenia pozwoli każdemu uczestnikowi przenieść zdobytą wiedzę na grunt pracy zawodowej.

Program szczegółowy szkolenia

1. Przedstawienie podstawowych aktów prawnych związanych z rękojmią i gwarancją

 • definicja przedsiębiorcy i konsumenta
 • różnice w unormowaniach prawnych w obrocie dwustronnie profesjonalnym oraz z udziałem konsumentów
 • jakie przepisy należy stosować do odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi i gwarancji

2. Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z umową sprzedaży w obrocie profesjonalnym i konsumenckim

 • definicja umowy sprzedaży
 • obowiązki sprzedawcy przy zawieraniu umów z konsumentami w lokalu przedsiębiorcy
 • cena w umowie sprzedaży, terminy płatności ceny, przedmiot umowy sprzedaży
 • szczególne rodzaje sprzedaży: sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa i sprzedaż na odległość

3. Wady rzeczy

 • pojęcie wady fizycznej:
  • niezgodność towaru z umową
  • brak właściwości rzeczy
  • nienadawanie się rzeczy do celu w umowie określonego
  • niekompletność rzeczy
  • zapewnienia publiczne producenta lub osoby wprowadzającej rzecz do obrotu
  • nieprawidłowość w zamontowaniu i uruchomieniu rzeczy
 • pojęcie wady prawnej
 • wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy
 • skutki zatajenia wady przez sprzedawcę
 • obowiązki kupującego po stwierdzeniu wady:
  • terminy do zbadania rzeczy i zawiadomienia o wadzie
  • sposób i forma zawiadomienia o wadzie
 • uprawnienia przysługujące kupującym z uwzględnieniem różnic dla konsumentów i przedsiębiorców:
  • obniżenie ceny
  • odstąpienie od umowy
  • wymiana rzeczy wadliwej na wolną od wad
  • naprawa rzeczy
 • demontaż rzeczy i ponowne jej zamontowanie, skutki niewykonania tych czynności przez sprzedawcę, zwłoka sprzedawcy z odebraniem wadliwej rzeczy od kupującego
 • terminy odpowiedzialności sprzedawcy za wady
 • regres sprzedawcy wobec dostawcy wadliwego towaru

4. Gwarancja przy sprzedaży

 • gwarancja – definicja, forma i treść gwarancji, czas trwania gwarancji
 • rękojmia a gwarancja – porównanie
 • uprawnienia kupującego wynikające z gwarancji

5. Uznane roszczenie – prawo regresu

 • regres – definicja, zakres i ograniczenia
 • przedawnienie roszczeń

6. Rzeczy nieodebrane z reklamacji

 • zasady postępowania i procedury

7. Instytucje państwowe i samorządowe w procesie reklamacyjnym

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – znaczenie, rola i kompetencje
 • Miejski/Powiatowy Rzecznik Konsumentów – znaczenie, rola i kompetencje

8. Rozstrzyganie sporów związanych z reklamacją

 • tryb sądowy
 • tryb pozasądowy

9. Część praktyczna – rozwiązywanie i omówienie kazusów

10. Pytania, dyskusja

Metody szkoleniowe

Szkolenie podzielone jest na dwie części: wykładową oraz praktyczną:

 • rozwiązywanie kazusów
 • dyskusja
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania