PLANER
logotyp-prestige-eck

WIEDZA – KOMPETENCJE – KONSEKWENCJA W DZIAŁANIU . . . Witamy w PRESTIGE ECK . . .

Menu

REKLAMACJE – ASPEKT PRAWNY – warsztaty z rozwiązywania kazusów

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo, Sprzedaż, zakupy

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na dokonywaniu sprzedaży towarów lub świadczenia usług nieuchronnie wiąże się z tematem reklamacji ze strony Klientów. Stale rozwijające i zmieniające się prawo prokonsumenckie wymusza na podmiotach stojących po teoretycznie mocniejszej stronie – sprzedawcy, dostosowywanie się do nowych rozwiązań. Prawo jest równe dla wszystkich, niezależnie czy sprzedawca prowadzi mały sklep czy sieć wyspecjalizowanych salonów sprzedaży, dlatego też nasze szkolenie skierowane jest zarówno do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i pracowników dużych sieci sprzedaży. Zindywidualizowany program szkolenia pozwoli każdemu uczestnikowi przenieść zdobytą wiedzę na grunt pracy zawodowej.

 

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy przedsiębiorców lub osób zajmujących się reklamacjami w zakresie praw i obowiązków związanych z wadliwością sprzedanego towaru. Osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma wiedzę wynikającą z języka prawnego i prawniczego, uzupełnioną o dotychczasową linię orzeczniczą oraz praktykę państwowych instytucji.

 

Niepodważalną i niezbywalną korzyścią dla uczestnika szkolenia jest zdobyta wiedza, którą można wykorzystać zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym. Wymierną korzyścią dla przedsiębiorcy, który uczestniczy w szkoleniu lub którego pracownicy są uczestnikami szkolenia jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia negatywnych skutków kontroli ze strony wyspecjalizowanych instytucji i urzędów państwowych. Działanie zgodnie z prawem i w sposób dozwolony przez prawo buduje również prestiż firmy oraz zdobywa zaufanie Klientów.

 

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla przedsiębiorców oraz ich pracowników.

Szkolenie podzielone jest na dwie części: wykładową oraz praktyczną (rozwiązywanie kazusów oraz dyskusja).

Tagi: reklamacja, rękojmia, odpowiedzialność sprzedawcy, niezgodność towaru z umową, gwarancja, wada towaru, uprawnienia kupującego przy wadzie towaru, wadliwość towaru, konsument, kupujący, umowa sprzedaży

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy przedsiębiorców lub osób zajmujących się reklamacjami w zakresie praw i obowiązków związanych z wadliwością sprzedanego towaru.

Osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma wiedzę wynikającą z języka prawnego i prawniczego, uzupełnioną o dotychczasową linię orzeczniczą oraz praktykę państwowych instytucji.

Niepodważalną i niezbywalną korzyścią dla uczestnika szkolenia jest zdobyta wiedza, którą można wykorzystać zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym.

Wymierną korzyścią dla przedsiębiorcy, który uczestniczy w szkoleniu lub którego pracownicy są uczestnikami szkolenia jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia negatywnych skutków kontroli ze strony wyspecjalizowanych instytucji i urzędów państwowych. Działanie zgodnie z prawem i w sposób dozwolony przez prawo buduje również prestiż firmy oraz zdobywa zaufanie Klientów.

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla przedsiębiorców oraz ich pracowników.

Adresaci szkolenia
Prawo jest równe dla wszystkich, niezależnie czy sprzedawca prowadzi mały sklep, czy sieć wyspecjalizowanych salonów sprzedaży, dlatego też nasze szkolenie skierowane jest zarówno do:
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • jak i pracowników dużych sieci sprzedaży

Zindywidualizowany program szkolenia pozwoli każdemu uczestnikowi przenieść zdobytą wiedzę na grunt pracy zawodowej.

Program szczegółowy szkolenia

1. Przedstawienie podstawowych aktów prawnych związanych z rękojmią i gwarancją

 • definicja przedsiębiorcy i konsumenta
 • różnice w unormowaniach prawnych w obrocie dwustronnie profesjonalnym oraz z udziałem konsumentów
 • jakie przepisy należy stosować do odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi i gwarancji

2. Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z umową sprzedaży w obrocie profesjonalnym i konsumenckim

 • definicja umowy sprzedaży
 • obowiązki sprzedawcy przy zawieraniu umów z konsumentami w lokalu przedsiębiorcy
 • cena w umowie sprzedaży, terminy płatności ceny, przedmiot umowy sprzedaży
 • szczególne rodzaje sprzedaży: sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa i sprzedaż na odległość

3. Wady rzeczy

 • pojęcie wady fizycznej:
  • niezgodność towaru z umową
  • brak właściwości rzeczy
  • nienadawanie się rzeczy do celu w umowie określonego
  • niekompletność rzeczy
  • zapewnienia publiczne producenta lub osoby wprowadzającej rzecz do obrotu
  • nieprawidłowość w zamontowaniu i uruchomieniu rzeczy
 • pojęcie wady prawnej
 • wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy
 • skutki zatajenia wady przez sprzedawcę
 • obowiązki kupującego po stwierdzeniu wady:
  • terminy do zbadania rzeczy i zawiadomienia o wadzie
  • sposób i forma zawiadomienia o wadzie
 • uprawnienia przysługujące kupującym z uwzględnieniem różnic dla konsumentów i przedsiębiorców:
  • obniżenie ceny
  • odstąpienie od umowy
  • wymiana rzeczy wadliwej na wolną od wad
  • naprawa rzeczy
 • demontaż rzeczy i ponowne jej zamontowanie, skutki niewykonania tych czynności przez sprzedawcę, zwłoka sprzedawcy z odebraniem wadliwej rzeczy od kupującego
 • terminy odpowiedzialności sprzedawcy za wady
 • regres sprzedawcy wobec dostawcy wadliwego towaru

4. Gwarancja przy sprzedaży

 • gwarancja – definicja, forma i treść gwarancji, czas trwania gwarancji
 • rękojmia a gwarancja – porównanie
 • uprawnienia kupującego wynikające z gwarancji

5. Uznane roszczenie – prawo regresu

 • regres – definicja, zakres i ograniczenia
 • przedawnienie roszczeń

6. Rzeczy nieodebrane z reklamacji

 • zasady postępowania i procedury

7. Instytucje państwowe i samorządowe w procesie reklamacyjnym

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – znaczenie, rola i kompetencje
 • Miejski/Powiatowy Rzecznik Konsumentów – znaczenie, rola i kompetencje

8. Rozstrzyganie sporów związanych z reklamacją

 • tryb sądowy
 • tryb pozasądowy

9. Część praktyczna – rozwiązywanie i omówienie kazusów

10. Pytania, dyskusja

Metody szkoleniowe

Szkolenie podzielone jest na dwie części: wykładową oraz praktyczną:

 • rozwiązywanie kazusów
 • dyskusja
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Dodatkowe informacje

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

  Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: [email protected]

  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania