PLANER

Celem wykształcenia nie jest napełnienie umysłu człowieka faktami; zadaniem jest nauczyć go, jak ma używać umysłu do … myślenia. A często zdarza się, że człowiek lepiej umie myśleć, nie będąc krępowany wiedzą przeszłości.Henry Ford

Menu

PRAKTYCZNE METODY OPTYMALIZACJI ZAPASÓW z zastosowaniem MS Excel

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Sprzedaż, zakupy, Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • Przygotowanie specjalistów potrafiących zastosować w praktyce metody klasyfikacji, prognozowania popytu, uzupełniania zapasów, planowania zakupów
 • Nabycie wiedzy i umiejętności optymalizacji procesów w obszarze zaopatrzenia, zakupów
 • Zdobycie umiejętności poprawy dostępności produktów przy optymalnym poziomie zapasów

Korzyści dla firmy:

 • Poprawa dostępności towarów i wyrobów gotowych
 • Zmniejszenie wartości oraz wielkości zapasów
 • Zwiększenie dostępnej powierzchni magazynowych
 • Poprawa trafności prognoz
 • Optymalizacja „port folio” produktów w przedsiębiorstwie
Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do:

 • Kadry zarządzającej produkcją i dystrybucją wyrobów gotowych wyższego i średniego szczebla
 • Planistów zapasów, zakupów (surowców, komponentów, towarów, wyrobów)
 • Pracowników działów zaopatrzenia, zakupów, logistyki
Program szczegółowy szkolenia

1. Zarządzanie Zapasami w Łańcuchu Dostaw – istota, podstawowe zagadnienia

2. Podstawowe pojęcia zarządzania zapasami

3. Procesowe podejście do zarządzania zapasami

4. Klasyfikacja zapasów

 • Metoda Pareto – rożne kombinacje, praktyczne zastosowanie
 • Metoda XYZ, 123, CVA
 • Zastosowanie MS Excel w klasyfikacji asortymentów

5. Elementy kosztowe w zarządzaniu zapasami

 • Klasyfikacja kosztów zarządzania zapasami
 • Praktyczne metody określania kosztów gromadzenia oraz utrzymywania zapasów

6. Elementy prognozowania sprzedaży

 • Etapy procesu prognozowania
 • Zbieranie oraz metody obróbki danych wykorzystywanych do budowy prognozy
 • Zastosowanie metod statystycznych w procesie prognozowania (w tym budowanie modeli prognostycznych z zastosowaniem MS Excel)
 • Uwzględnianie w prognozowaniu czynników dodatkowych (marketing, promocje)
 • Praktyczne aspekty budowania procesu prognozowania w przedsiębiorstwie (Plan S&OP)
 • Zastosowanie CPFR w procesie prognozowania

7. Poziom Obsługi Klienta

 • Relacje Trade-Off w łańcuchu dostaw
 • Ustalanie strategii łańcucha dostaw
 • Mierniki oraz sposoby określania poziomu obsługi klienta

8. Zapas Zabezpieczający

 • Zmiennie wpływające na wielkość zapasu bezpieczeństwa oraz sposoby ich pomiaru
 • Praktyczne aspekty określenie zapasu bezpieczeństwa
 • Zastosowanie MS Excel w szacowaniu zapasów bezpieczeństwa

9. Modele systemów uzupełniania zapasów

 • Zmiennie wpływające na wielkość zapasu bezpieczeństwa oraz sposoby ich pomiaru
 • Praktyczne sposoby określenia zapasu bezpieczeństwa
 • Klasyczne metody uzupełniania zapasu oparte na przeglądzie okresowym, zapasie minimalnym
 • Praktyczne aspekty określania zapasów minimalnych i maksymalnych (min-max)
 • Zarządzanie buforem w oparciu o Teorię Ograniczeń

10. Mierniki oceny zapasów

 • Wskaźniki i mierniki oceniające skuteczność zarządzania zapasami (KPI)
 • Organizacja procesu raportowania w przedsiębiorstwie
 • Benchmarking wskaźników

11. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie zapasami oraz prognozowanie

 • Dane niezbędne do rejestrowania w celu skutecznego raportowania zarządzania zapasami
 • Ocena funkcjonalności systemów informatycznych wspierających podejmowanie decyzji o uzupełnianiu zapasów oraz raportowanie
 • Porównanie systemów ERP vs dedykowane aplikacje wspierające zarządzanie zapasami (wady, zalety, różnice)
 • Przegląd narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie zapasami oraz prognozowanie

 

Metody szkoleniowe

Metody szkoleniowe:

 • Wykłady
 • Ćwiczenia
 • Analiza przypadków
 • Symulacje obliczeniowe
 • Ćwiczenia grupowe z zastosowaniem burzy mózgów
 • Gra symulacyjna – uzupełnianie zapasów

Wykorzystanie oraz zastosowanie MS Excel w zarządzaniu zapasami (symulacje, case’y obliczeniowe, analiza przypadków)

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania