Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Logistyka, transport, spedycja

ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY Z DOSTAWCĄ. ZARZĄDZANIE DOSTAWCĄ.”VENDOR MANAGEMENT”

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Program szkolenia

1. Organizacja dostaw w nowoczesnym przedsiębiorstwie

 • Miejsce zakupów w strukturze organizacyjnej firmy
 • Wpływ pozostałych sfer funkcjonowania przedsiębiorstwa na dostawy
 • Organizacja działu zakupów
 • Koszty dostawy
 • Zasady sterowania łańcuchem dostaw

2. Polityka współpracy z dostawcą

 • Zasady konstrukcji długofalowej polityki zakupów
 • Umowa dostawy, umowy ramowe
 • Strategie cenowe dostawców
 • Formalizacja zasad współpracy z dostawcą – klauzule INCOTERMS 2000

3. Minimalizacja ryzyka związanego z dostawą

 • Źródła ryzyka związanego z dostawami
 • Ryzyko związane z konstrukcja umów z dostawcą
 • Metody uniezależnienia się od dostawcy, dostawcy alternatywni
 • Zasady postępowania z dużymi dostawcami lub monopolistami

4. Organizacja procesu zakupu

 • Źródła informacji na potrzeby zakupu
 • System informacji na potrzeby zakupu, wykorzystanie Internetu w zakupie
 • Fazy procesu zakupu
 • Prognozowanie zapotrzebowania
 • Audyt i ocena dostawców
 • Kontrola realizacji umów dostawy

5. Zasady negocjacji cen z dostawcą

 • Ceny oparte o klasyczne rodzaje kalkulacji – koszty +
 • Alternatywne sposoby kalkulacji cen: Total Cost of Ownership, Metoda naśladownictwa, Metoda zwrotu,
 • Negocjacje obniżek cen
 • Negocjacje podwyżek cen

6. Organizacja dostaw materiałów

 • Rola zapasów materiałowych w przedsiębiorstwie
 • Konflikty logistyczne
 • Klasyfikacja funkcjonalna zapasów
 • Klasyfikacja i redukcja zapasów metodą ABC
 • Analiza wielowymiarowa materiałów
 • Wycena zapasów i koszty utrzymania zapasów
 • Metody kontroli zapasów
 • Określenie optymalnej partii zamówienia – EOQ
 • Planowanie potrzeb materiałowych – MRP

7. Transport na potrzeby procesu dostawy

 • Kryteria wyboru środka transportu; wybór transportu swój – obcy
 • Kryteria wyboru i oceny dotychczasowego przewoźnika
 • Szacowanie kosztu transportu
 • Konsolidacja w transporcie

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie