Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Logistyka, transport, spedycja

Efektywny kupiec – unikalne 2-dniowe warsztaty

EFEKTYWNE ZAKUPY TO PODSTAWA SUKCESU TWOJEJ FIRMY! Zdarzyło Ci się zrobić niepotrzebne zakupy do Twojego przedsiębiorstwa? Zakupiony towar nie został wykorzystany efektywnie i w całości? Odnosisz wrażenie, że przepłacasz za towar nabywany u producenta? Interesuje Cię skuteczna i praktyczna strategia zakupowa? Zacznij robić zakupy do firmy w taki sposób, by przyniosło to zysk! Dowiedz się, dlaczego organizacja zakupów w Twojej firmie nie była dobra. Przekonaj się, jak skutecznie ustalać priorytet zakupowy dla Twojego przedsiębiorstwa. Wybieraj tylko najlepsze oferty dostawców i producentów. Dzięki nam możesz nauczyć się różnych metod kalkulacji zakupów. Sprawdź w jaki sposób możesz weryfikować swoich dostawców. Po ukończeniu tego szkolenia wyeliminujesz zbędne koszty, które dotąd Twoja firma ponosiła w procesie zakupowym. Poznasz metody jak krok po kroku przygotować najefektywniejsze dla Twojego przedsiębiorstwa strategie zakupowe. Jesteśmy PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia z Mikołowa i posiadamy wiedzę, dzięki której Twoja firma zacznie realnie zarabiać na zakupach lub pomnoży dotychczasowe zyski. Oddajemy w Twoje ręce wyjątkowe szkolenie „Efektywny kupiec”. Przez dwa dni pieczołowicie przygotowanych, merytorycznych warsztatów nauczysz się technik niezbędnych przy wykonywaniu zawodu menedżera, logistyka i zaopatrzeniowca. Do rąk własnych otrzymasz skuteczne narzędzia, takie wzoru korzystnych umów z dostawcami, przykładowy arkusz kalkulacji kosztów zakupów i wiele, wiele innych. Po ukończeniu kursu wyśmienicie wyłapiesz wszystkie zbędne koszta, które powstają w trakcie tworzenia łańcucha dostaw. Będziesz także w stanie znaleźć wyjście, w sytuacji gdy dostawca będzie miał monopol na dany towar. Szkolenie „Efektywny kupiec” to inwestycja, która się opłaca i która przyniesie Twemu przedsiębiorstwu liczne korzyści dzięki optymalizacji procesów zakupowych. Obecnie w Polsce wiele przedsiębiorstw boryka się z problemami wynikającymi ze wzrostu kosztów wytwarzania oraz nasilającej się konkurencji krajowej i zagranicznej. Dodatkowo przedsiębiorstwa coraz częściej spotykają się z barierą popytu u swoich klientów. Dlatego z coraz większą uwagą zaczynają się one analizować te obszary, w których znacząco mogłyby obniżyć koszty. Doświadczenie uczy, iż duża część kosztów leży po stronie organizacji zakupów oraz jest wytworzona poprzez decyzje w obszarach okołozakupowych – zapasach, transporcie i magazynowaniu. Stąd też skuteczne i efektywne zarządzanie zakupami jest kluczem do stałego a jednocześnie relatywnie małoinwazyjnego zredukowania kosztów funkcjonowania firmy.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

• Poznanie nowoczesnych metod redukcji kosztów zakupów

• Identyfikacja bezpośrednich i pośrednich czynników wpływających na decyzję o zakupie

• Przedstawienie zasad konstrukcji łańcuchów dostaw

• Zwrócenie uwagi na koszty powstające w łańcuchu dostaw

• Zapoznanie się z technikami oceny i kwalifikacji dostawców

• Zasady radzenia sobie z monopolem po stronie dostawcy

• Przedstawienie zachodnioeuropejskich rozwiązań w zakresie zaopatrzenia

• Poznanie metod kalkulacji cen przez dostawców

• Przedstawienie metod kalkulacji kosztów zakupów

• Poznanie nowoczesnych metod konstrukcji i lokalizacji działu zaopatrzenia w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa

KAŻDY Z UCZESTNIKÓW SZKOLENIA OTRZYMA:

 • Wzory umowy z dostawcą
 • Wzory umowy z firmą transportową
 • Wzory kalkulacji kosztów zakupów
 • Wzory arkuszy oceny dostawcy
 • Narzędzie PEO (MS EXCEL)
 • Wzór arkusza kategoryzacji zakupów wg wartości metodą ABC (MS EXCEL)
 • Narzędzie kalkulacji TCO (MS EXCEL)
 • Narzędzie kalkulacji CKN (MS EXCEL)

Wszystkie zagadnienia są wzbogacone przykładami z rzeczywistych firm polskich i zagranicznych.

EFEKTYWNE ZAKUPY TO PODSTAWA SUKCESU TWOJEJ FIRMY!

Zdarzyło Ci się zrobić niepotrzebne zakupy do Twojego przedsiębiorstwa?
Zakupiony towar nie został wykorzystany efektywnie i w całości?
Odnosisz wrażenie, że przepłacasz za towar nabywany u producenta?
Interesuje Cię skuteczna i praktyczna strategia zakupowa?

Zacznij robić zakupy do firmy w taki sposób, by przyniosło to zysk!

Dowiedz się, dlaczego organizacja zakupów w Twojej firmie nie była dobra.
Przekonaj się, jak skutecznie ustalać priorytet zakupowy dla Twojego przedsiębiorstwa.
Wybieraj tylko najlepsze oferty dostawców i producentów.

Dzięki nam możesz nauczyć się różnych metod kalkulacji zakupów.
Sprawdź w jaki sposób możesz weryfikować swoich dostawców.
Po ukończeniu tego szkolenia wyeliminujesz zbędne koszty, które dotąd Twoja firma ponosiła w procesie zakupowym.
Poznasz metody jak krok po kroku przygotować najefektywniejsze dla Twojego przedsiębiorstwa strategie zakupowe.

Jesteśmy PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia z Mikołowa i posiadamy wiedzę, dzięki której Twoja firma zacznie realnie zarabiać na zakupach lub pomnoży dotychczasowe zyski. Oddajemy w Twoje ręce wyjątkowe szkolenie „Efektywny kupiec”. Przez dwa dni pieczołowicie przygotowanych, merytorycznych warsztatów nauczysz się technik niezbędnych przy wykonywaniu zawodu menedżera, logistyka i zaopatrzeniowca. Do rąk własnych otrzymasz skuteczne narzędzia, takie wzoru korzystnych umów z dostawcami, przykładowy arkusz kalkulacji kosztów zakupów i wiele, wiele innych.

Po ukończeniu kursu wyśmienicie wyłapiesz wszystkie zbędne koszty, które powstają w trakcie tworzenia łańcucha dostaw. Będziesz także w stanie znaleźć wyjście, w sytuacji gdy dostawca będzie miał monopol na dany towar. Szkolenie „Efektywny kupiec” to inwestycja, która się opłaca i która przyniesie Twemu przedsiębiorstwu liczne korzyści dzięki optymalizacji procesów zakupowych.

Program szkolenia

1. Rola zakupów w przedsiębiorstwie
• Organizacja zakupów
• Rola zakupów w kształtowaniu wyniku finansowego przedsiębiorstwa


2. Organizacja zakupów
• Strategia zakupowa
• Procedura zakupowa
• Procedura oceny dostawców
• Instrukcje zakupowe
• Inne dokumenty warunkujące zakupy


3. Tryby realizacji zakupów
• Zakupy realizowane przez inicjatora zakupu
• Analiza ofert
• Przetargi
• Konsolidacja zakupów


4. Kategoryzacja zakupów
• Kategoryzacja zakupów na podstawie ich wartości,
• Kategoryzacja zakupów wartość – ryzyko


5. Polityka współpracy z dostawcą
• Zasady konstrukcji długofalowej polityki współpracy z dostawcą
• Umowa dostawy, umowy ramowe, umowy ramowe wartościowe
• Strategie sprzedażowe dostawców


6. Przygotowanie do procesu zakupu
• Źródła informacji na potrzeby zakupu
• Pozyskiwanie informacji na potrzeby zakupu,
• Wykorzystanie Internetu w zakupie, E procurment,
• Platformy zakupowe
• Ocena własnej pozycji zakupowej
• Kompensacja monopolu po stronie dostawcy
• Tworzenie grup zakupowych


7. Ocena ofert dostawców
• Sporządzenie planu zakupów
• Wpływ zapasów na plan zakupów , eliminacja dublujących się indeksów materiałowych
• Sformułowanie zapytania ofertowego
• Wstępna ocena oferty
• Kryteria oceny oferty – kryteria formalne, merytoryczne i logistyczne
• Parametryzacja oceny oferty metodą PEO


8. Wybór dostawcy i formalizacja współpracy
• Techniki negocjacji w zakupach
• Zasady konstrukcji umowy – elementy formalne
• Zakres odpowiedzialności stron w umowie
• Klauzule zaostrzonej kontroli dostaw
• Klauzule incoterms loco i franco w realizacji dostaw


9. Kwalifikacja dostawców
• Kryteria merytoryczne, formalne i logistyczne
• Ocena i kwalifikacja w ramach podstawowych grup zakupowych
• Uproszczona ocena i kwalifikacja dostawców
• Rozszerzona ocena i kwalifikacja dostawców
• Audyt dostawców
• Lista kwalifikowanych i preferowanych dostawców


10. Sposoby konstrukcji cen przez dostawców
• Struktura ceny
• Metody konstrukcji cen
• Metody przeciwdziałania ukrytemu podwyższaniu ceny


11. Koszty zakupów
• Zasady konstrukcji CKN (Całkowitego Kosztu Nabycia)
• Zasady konstrukcji TCO (Total Cost of Ownership)
• Praktyczny rachunek kosztów zakupów


12. Zarządzanie zapasami i gospodarka materiałowa
• Integracja gospodarki materiałowej z zakupami
• Zapasy – ogólna charakterystyka
• Wycena zapasów i koszty utrzymania zapasów
• Klasyfikacja zapasów
• Klasyfikacja i redukcja zapasów metodą ABC i XYZ
• Alokacja zapasów w magazynie
• Kontrola zapasów typu „pchania”
• Określenie optymalnej partii zamówienia – EOQ
• Planowanie potrzeb materiałowych – MRP


13. Minimalizacja ryzyka związanego z zakupem
• Źródła ryzyka związanego z zakupami
• Ryzyko związane z konstrukcja umów z dostawcą
• Metody uniezależnienia się od dostawcy, dostawcy alternatywni
• Zasady postępowania z dużymi dostawcami lub monopolistami


 14. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi

Obecnie w Polsce wiele przedsiębiorstw boryka się z problemami wynikającymi ze wzrostu kosztów wytwarzania oraz nasilającej się konkurencji krajowej i zagranicznej. Dodatkowo przedsiębiorstwa coraz częściej spotykają się z barierą popytu u swoich klientów. W związku z tym z coraz większą uwagą zaczynają się one analizować te obszary, w których znacząco mogłyby obniżyć koszty.
Doświadczenie uczy, iż duża część kosztów leży po stronie organizacji zakupów oraz jest wytworzona poprzez decyzje w obszarach okołozakupowych – zapasach, transporcie i magazynowaniu.
Dlatego skuteczne i efektywne zarządzanie zakupami jest kluczem do stałego a jednocześnie relatywnie małoinwazyjnego zredukowania kosztów funkcjonowania firmy.
Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

Metody szkoleniowe


Poza częścią merytoryczną prowadzoną w postaci warsztatów w trakcie szkolenia wykorzystuje się szereg przypadków symulacyjnych.


Wybrane z podpunkty szkolenia są ilustrowane stosownym casem (przypadkiem).


Uczestnicy na tej podstawie mogą, pod kontrolą prowadzących szkolenie przeprowadzić symulację rozwiązania określonego problemu, czy to związanego z gospodarką zapasami, strategią zakupów, czy też transportem.


Czas i charakter tych caseów jest zróżnicowany w zależności od danego tematu.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz specjalistów zajmujących się logistyką i zaopatrzeniem oraz utrzymaniem zapasów w przedsiębiorstwach.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie