Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Logistyka, transport, spedycja

EFEKTYWNA OCENA DOSTAWCÓW – METODY I NARZĘDZIA

Obecnie w Polsce wiele przedsiębiorstw boryka się z problemami wynikającymi ze wzrostu kosztów wytwarzania oraz nasilającej się konkurencji krajowej i zagranicznej. Dodatkowo polskie przedsiębiorstwa coraz częściej spotykają się z barierą popytu u swoich klientów. Dlatego z coraz większą uwaga zaczynają się one analizować te obszary, w których znacząco mogłyby obniżyć koszty. Doświadczenie uczy, iż duża część kosztów leży po stronie organizacji zakupów oraz jest wytworzona poprzez decyzje w obszarach okołozakupowych – zapasach, transporcie i magazynowaniu. Dlatego skuteczne i efektywne zarządzanie zakupami jest kluczem do stałego a jednocześnie relatywnie małoinwazyjnego zredukowania kosztów funkcjonowania firmy. W trakcie szkolenia wykorzystuje się grę decyzyjną, podczas której uczestnicy mogą sami we własnym zakresie przeprowadzić symulację podstawowych decyzji w zakresie zakupów, kosztów zapasów a także poziomu obsługi klienta.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Poznanie nowoczesnych metod redukcji kosztów zakupów
 • Identyfikacja bezpośrednich i pośrednich czynników wpływających na decyzję o zakupie
 • Przedstawienie zasad konstrukcji łańcuchów dostaw
 • Zwrócenie uwagi na koszty powstające w łańcuchu dostaw
 • Zapoznanie się z technikami oceny i kwalifikacji dostawców
 • Zasady radzenia sobie z monopolem po stronie dostawcy
 • Przedstawienie zachodnioeuropejskich rozwiązań w zakresie zaopatrzenia
 • Poznanie metod kalkulacji cen przez dostawców
 • Przedstawienie metod kalkulacji kosztów logistyki oraz identyfikacja konfliktów kosztowych w przedsiębiorstwie
 • Poznanie nowoczesnych metod konstrukcji i lokalizacji działu zaopatrzenia w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • Poznanie reguł funkcjonowania łańcuchów dostaw
 • Redukcja kosztów funkcjonowania łańcuchów dostaw

Program szkolenia

1. Miejsce działu zakupów w ocenie dostawcy

 • Etapy procesu zakupu a ocena dostawcy
 • Polityka zakupowa a ocena dostawcy
 • Procedura zakupowa a ocena dostawcy
 • Cele oceny dostawców
 • Macierz celów oceny dostawców

2. Podstawowe zasady konstrukcji procedury oceny dostawców

 • Podział dostawców na kluczowych i uzupełniających
 • Kategoryzacja dostawców wg ryzyka zaopatrzeniowego i wartości zakupów
 • Ocena dostawców w przedsiębiorstwie wielodziałowym – koncernie

3. Organizacja procesu zakupu a ocena dostawcy

 • Etapy procesu zakupu
 • Źródła informacji na temat dostawców i ich analiza
 • E procurment
 • Identyfikacja i eliminacja problemów z dostawcami nierzetelnymi

4. Ocena oferty dostawcy

 • Metody i narzędzia konstrukcji oceny oferty dostawcy
 • Ocena jedno i wieloparametrowa
 • Parametryzacja oceny ofert
  • Ocena formalna, dwuparametrowa
  • Ocena merytoryczna
  • Ocena warunków handlowych (cena, rabaty, koszty nabycia, termin płatności)

5. Zintegrowany system oceny dostawców

 • Procedura oceny dostawców
 • Pozyskiwanie danych źródłowych do oceny dostawców
 • Częstotliwość oceny dostawców
 • Ocena dostawców a wskaźniki efektywności procesów w obszarze zakupów (KPI)

6. Zasady konstrukcji narzędzi oceny dostawców

7. Narzędzia oceny dostawców

 • Ocena graficzna (diagram radarowy)
 • Ocena dwuparametrowa
 • Arkusze oceny dostawców – ocena jedno i wieloetapowa
 • Audyt dostawcy
 • Rejestracja zdarzeń związanych z oceną dostawcy
 • Kalkulacja oceny dostawcy

8. Konstrukcja kryteriów oceny dostawców

 • Terminowość dostaw
 • Opóźnienia w realizacji dostaw
 • Certyfikacja dostawcy
 • Posiadanie świadectw jakościowych
 • Rekomendacja klientów firmy
 • Wyniki auditu u dostawców
 • Certyfikacja wyrobów
 • Inne dowody na jakość dostaw
 • Cena
 • Inne kryteria oceny

9. Baza danych o dostawcach

10. Lista kwalifikowanych dostawców

11. Minimalizacja ryzyka związanego z dostawcą

 • Źródła ryzyka związanego z zakupami
 • Ryzyko związane z dostawcą
 • Ocena ryzyka
 • Metody uniezależnienia się od dostawcy, dostawcy alternatywni
 • Zasady postępowania z dużymi dostawcami lub monopolistami

Metody szkoleniowe

Poza częścią merytoryczną prowadzoną w postaci warsztatów, w trakcie szkolenia wykorzystuje się szereg przypadków symulacyjnych. Wybrane podpunkty szkolenia są ilustrowane stosownym casem (przypadkiem). Uczestnicy na tej podstawie mogą, pod kontrolą prowadzącego szkolenie, przeprowadzić symulację rozwiązania określonego problemu czy to związanego z gospodarką zapasami, strategią zakupów czy też transportem. Czas i charakter tych case’ów jest zróżnicowany w zależności od danego tematu.

W trakcie szkolenia wykorzystuje się grę decyzyjną, podczas której uczestnicy mogą sami we własnym zakresie przeprowadzić symulację podstawowych decyzji w zakresie zakupów, kosztów zapasów a także poziomu obsługi klienta.

Na tej podstawie, po zakończeniu gry omówione są wnioski z przeprowadzonej symulacji.

Wszystkie zagadnienia są wzbogacone przykładami z rzeczywistych firm polskich i zagranicznych.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz specjalistów zajmujących się logistyką i zaopatrzeniem oraz utrzymaniem zapasów w przedsiębiorstwach.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie