Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Rozwój menedżerski

Zarządzanie zespołem pracowników- rozwój umiejętności menedżerskich

Celem szkolenia jest zaprezentowanie sposobów wykorzystania wiedzy i umiejętności psychologicznych w kierowaniu zespołami ludzi. Każdy uczestnik będzie miał szansę nie tylko zapoznać się ze skutecznymi metodami kierowania personelem, ale także poznać własne preferencje i ograniczenia w rozwoju własnej umiejętności zarządzania. W szczególności  jednak szkolenie ma być szansą doskonalenia własnych umiejętności oraz poznania metod dalszego indywidualnego rozwoju.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Zapoznanie uczestników z zasadami skutecznego motywowania
 • Wypracowanie efektywnych metod motywowania zespołu pracowników
 • Poznanie metod i technik skutecznej oceny pracowników oraz pracy zespołu
 • Rozwój umiejętności budowania ścieżki kariery pracowników
 • Rozwój umiejętności budowania skutecznego zespołu
 • Umiejętność kierowania konfliktem i minimalizowania negatywnych konsekwencji konfliktu w zespole
 • Wypracowanie technik kierowania pracą zespołową
 • Kreowanie konstruktywnych i pozytywnych postaw pracowników

Program szkolenia

1. Zarządzanie zespołem pracowników przez skuteczne motywowanie

 • Psychologiczne podstawy motywowania pracowników
 • Indywidualne podejście do motywowania pracownika
 • Potrzeby pracownika, a sposoby ich zaspokojenia
 • Motywowanie zadaniowe
 • Czynniki motywacyjne i demotywacyjne
 • Materialne i niematerialne motywatory
 • Społeczne uwarunkowania motywowania
 • Indywidualne i społeczne demotywatory
 • Atmosfera w pracy a skuteczność motywowania
 • Nowe metody i techniki motywowania
 • Zmiany nawyków pracowników
 • Komunikowanie jako metoda skutecznego motywowania
 • Motywacyjne DNA, czyli jak sprawić, żeby pracownikom „chciało się pracować”
 • Wpływ systemu motywacyjnego na efektywność pracy w przedsiębiorstwie wynagrodzenie
 • Uznanie przełożonych, kolegów, rodziny, otoczenia (np. klientów)
 • Klimat organizacyjny
 • Zadania jako motywatory
 • Nagrody niematerialne a efektywność wykonania zadań
 • Samorealizacja w pracy zawodowej

2. Zarządzanie zespołem przez właściwą ocenę pracowników i efektów ich pracy

 • Cel oceny i kryteria oceny pracy
  • Funkcje oceny: informacyjne, motywacyjne, decyzyjne
  • Kryteria oceny: kompetencje, osiągane wyniki, motywacja, zaangażowanie pracownika, praca zespołowa
 • Metody oceny pracy
 • Karty oceny
 • Wywiady oceniające
 • Ośrodki oceny i rozwoju
 • Umiejętność przekazywania i przyjmowania krytycznych opinii
 • Asertywność menedżera i asertywność pracownika
 • Rozwój inteligencji emocjonalnej w kierowaniu personelem
 • Rozwój inteligencji społecznej w kierowaniu personelem
 • Prognozowanie przyszłego potencjału pracowników
 • Ścieżki kariery
 • Korzyści z tworzenia planów rozwoju pracowników
 • Zasady projektowania ścieżki kariery pracowników

3. Zarządzanie pracą zespołową

 • Zespół pracowników jako grupa społeczna
 • Proces budowania zespołu pracowników
 • Wartości i normy zespołu środkiem budowania skutecznego zespołu (kultura organizacyjna)
 • Wywieranie wpływu w zespole
 • Spójność zespołu (polaryzacja a konformizm w zespole)
 • Rodzaje zespołów
 • Struktura zespołu
 • Rodzaje struktur grupowych
 • Wpływ struktury zespołu na efektywność pracy zespołowej
 • Jednostka w zespole
 • Role członków zespołu pracowników
 • Role zawodowe
 • Role grupowe w zespole
 • Role społeczne, a miejsce pracownika w zespole
 • Identyfikacja i dynamika konfliktu
 • Przyczyny konfliktów w zespole pracowników
 • Metody i techniki rozwiązywania konfliktów
 • Zasady współpracy członków zespołu
 • Rola menedżera w rozwiązywaniu konfliktów w zespole
 • Kierowanie pracą zespołową
 • Zasady skutecznego kierowania pracą zespołową
 • Kompetencje osoby kierującej zespołem
 • Delegowanie uprawnień
 • Stres w pracy zespołowej

4. Organizacja pracy zespołu

 • Opracowanie strategii realizacji zadań zespołowych
 • Techniki planowania i organizowania pracy zespołowej
 • Zasady efektywnego wykorzystanie czasu pracy zespołu
 • Techniki rejestracji czasu pracy
 • Źródła podstawowych zakłóceń wydajności pracy personelu
 • Krzywa rozwoju firmy a krzywa rozwoju zespołu pracowników
 • Umiejętność przystosowania się do zmian w firmie i otoczeniu

5. Inteligencja emocjonalna w pracy menedżera

 • Czym różni się inteligencja emocjonalna (EI) od inteligencji (IQ)?
 • Rola emocji w pracy zawodowej
 • Elementy inteligencji emocjonalnej
 • Metody i techniki rozwoju własnej inteligencji emocjonalnej

6. Inteligencja społeczna

 • Ocena własnej inteligencji społecznej (kompetencje społeczne)
 • Przywódca inteligentny społecznie – cechy, typowe zachowania
 • Umiejętność budowania właściwych relacji z pracownikami
 • Metody i techniki rozwoju własnej inteligencji społecznej

7. Umiejętność rozwiązywania konfliktów w zespole

 • Źródła konfliktów zawodowych
 • Metody i techniki rozwiązywania konfliktów
 • Menedżer jako negocjator
 • Menedżer jako mediator
 • Menedżer jako arbiter

8. Stres w pracy, zjawisko wyczerpania, wypalenia zawodowego

 • Analiza objawów oraz konsekwencji stresu.
 • Zasady radzenia sobie ze stresem – przegląd metod, narzędzi oraz technik radzenia sobie ze stresem.
 • Wypalenie zawodowe – dlaczego występuje i jak sobie z tym radzić?
 • Jak zarządzać stresem w pracy zawodowej?
 • Jak niwelować przyczyny i konsekwencje stresu zawodowego?

Metody szkoleniowe

Metody treningu:

 • wprowadzenie do zagadnienia – krótki wykład
 • testy autodiagnozy
 • odgrywanie ról – symulacje
 • grupowe rozwiązywanie problemów
 • analiza przypadków

Podczas zajęć prowadzący odwołuje się do metody ABL  

ACTIVITY  BASED  LEARNING

– uczenie w  oparciu  o  aktywność, metody  powszechnie  uznawanej  za najbardziej  odpowiednią  dla  szkoleń w zakresie biznesu i umiejętności praktycznych.

Nowoczesne techniki metody mają na celu wspomóc : „zakotwiczenie się” nowo poznanych umiejętności i kompetencji, przekształcając je w nawyki.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie