PLANER

Wielkie rzeczy nie powstają w wyniku impulsu, a w wyniku poskładania małych rzeczy w jedną całośćVincent Van Gogh

Menu

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – BUDOWA I KONTROLA ZESPOŁÓW ZADANIOWYCH

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szczegółowy szkolenia

1. Projekt a rutynowe przedsięwzięcie

 • Klient projektu i jego wymagania
 • Umiejscowienie projektu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • Organizacja i struktura projektu
 • Planowanie przebiegu i cyklu realizacji projektu
 • Pomiar efektywności realizacji projektu
 • Pozytywne i negatywne przykłady organizacji projektów

2. Budowa zespołu projektowego

 • Zasady doboru członków zespołu projektowego, kierownika projektu
 • Zakresy odpowiedzialności członków zespołu i kierownika projektu
 • Komunikacja w ramach prac projektowych
 • Motywacja członków zespołu projektowego
 • Koordynacja prac poszczególnych zespołów projektowych

3. Metody oceny rentowności projektów

 • NVP
 • IRR
 • Próg rentowności
 • Inne techniki oceny rentowności projektu

4. Etapy realizacji projektu

 • Przygotowanie projektu
  • zamierzenie projektowe
  • inicjacja projektu
  • sporządzenie wniosku o wstępne studium nad projektem
  • decyzja o przeprowadzeniu wstępnego studium
  • zlecenie wykonania wstępnego studium
  • wpisanie na listę projektów
  • wykonanie wstępnego studium
  • sporządzenie wniosku projektowego
  • decyzja komisji koordynacji projektów
  • zlecenie projektowe
 • Start projektu
  • spotkanie otwierające
  • sesja startowa
 • Wykonanie projektu
  • podział projektu na fazy i moduły
 • Planowanie w projekcie
  • plan struktury projektu (top down, buttom up itd,)
  • oszacowanie nakładów (metoda analogi, ekspercka, punktów funkcyjnych itd.)
  • planowanie cyklu realizacji(GANTT itd.)
  • harmonogramowanie pracy
  • ocena i planowanie oraz analiza obciążeń zasobów
  • planowanie kosztów (metody estymacji kosztów)
  • PERT
 • Kontrola realizacji projektu
  • raportowanie
  • odbiór wyników
  • zmiany w projektach
  • przerwanie projektu
  • zaniechanie projektu
 • Zakończenie projektu
  • odbiór produktu
  • analiza projektu
  • utrwalenie zdobytej wiedzy i doświadczeń
  • rozwiązanie projektu (sesja zamykająca i sesja końcowa)

5. Kontrola kosztów w projekcie

 • Tradycyjne układy kosztów
 • Sposoby kalkulacji kosztów
 • Koszty stałe i zmienne
 • Metoda Activity Based Costing
 • Rachunek kosztów normatywnych
 • Budżetowanie

6. Organizacja zaopatrzenia projektu

 • Przebieg procesu zaopatrzenia na potrzeby projektu
 • Zasady zabezpieczenia dostaw
 • Prognozowanie zapotrzebowania na materiały
 • Zasady zarządzania zapasami

7. Jakość w projekcie

 • TQM w projekcie
 • Weryfikacja poprawności prac zespołów projektowych – audyt projektu
 • Inspekcje – kontrola wewnętrzne w projekcie
 • Techniki minimalizacji opóźnień w projekcie

8. Analiza ryzyka związanego z projektem

 • Źródła ryzyka
 • PORTFOLIO ryzyka
 • Analiza ryzyka związanego z umowami
 • Zarządzanie i kontrola ryzyka
 • Metody redukcji ryzyka w projekcie

9. Oprogramowanie wspierające prace projektowe

10. Elementy psychologiczne w zarządzaniu projektem w przedsiębiorstwie

 • Komunikacja w ramach prac projektowych
 • Motywacja członków zespołu projektowego
 • Techniki kreatywności
 • Konstrukcja map myśli
 • Automotywacja

11. Projekty zorientowane na zmianę w organizacji – aspekty psychologiczne i socjologiczne

 • Przyczyny oporu pracowników wobec zmian
 • Typy wpływu społecznego i zmiana postaw
 • Skuteczne wprowadzanie zmian

12. Projekty zorientowane na zmianę w organizacji – Reinżyniering

 • Zasady konstrukcji zmian procesów
 • Orientacja procesowa w przedsiębiorstwie
 • Firma jako system
 • Orientacja procesu „na klienta”
 • Benchmarking
 • TQM w reinżynieringu

13. Praktyczna konstrukcja projektu

 • Konstrukcja wybranego projektu w zespołach
 • Omówienie wykonanego projektu
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania