PLANER
logotyp-prestige-eck

Nasza ludzka wspaniałość nie leży tak bardzo w możliwości zmienienia świata, jak bardzo w byciu zdolnym do zmienienia samych siebieMahatma Gandhi

Menu

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – BUDOWA I KONTROLA ZESPOŁÓW ZADANIOWYCH

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szczegółowy szkolenia

1. Projekt a rutynowe przedsięwzięcie

 • Klient projektu i jego wymagania
 • Umiejscowienie projektu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • Organizacja i struktura projektu
 • Planowanie przebiegu i cyklu realizacji projektu
 • Pomiar efektywności realizacji projektu
 • Pozytywne i negatywne przykłady organizacji projektów

2. Budowa zespołu projektowego

 • Zasady doboru członków zespołu projektowego, kierownika projektu
 • Zakresy odpowiedzialności członków zespołu i kierownika projektu
 • Komunikacja w ramach prac projektowych
 • Motywacja członków zespołu projektowego
 • Koordynacja prac poszczególnych zespołów projektowych

3. Metody oceny rentowności projektów

 • NVP
 • IRR
 • Próg rentowności
 • Inne techniki oceny rentowności projektu

4. Etapy realizacji projektu

 • Przygotowanie projektu
  • zamierzenie projektowe
  • inicjacja projektu
  • sporządzenie wniosku o wstępne studium nad projektem
  • decyzja o przeprowadzeniu wstępnego studium
  • zlecenie wykonania wstępnego studium
  • wpisanie na listę projektów
  • wykonanie wstępnego studium
  • sporządzenie wniosku projektowego
  • decyzja komisji koordynacji projektów
  • zlecenie projektowe
 • Start projektu
  • spotkanie otwierające
  • sesja startowa
 • Wykonanie projektu
  • podział projektu na fazy i moduły
 • Planowanie w projekcie
  • plan struktury projektu (top down, buttom up itd,)
  • oszacowanie nakładów (metoda analogi, ekspercka, punktów funkcyjnych itd.)
  • planowanie cyklu realizacji(GANTT itd.)
  • harmonogramowanie pracy
  • ocena i planowanie oraz analiza obciążeń zasobów
  • planowanie kosztów (metody estymacji kosztów)
  • PERT
 • Kontrola realizacji projektu
  • raportowanie
  • odbiór wyników
  • zmiany w projektach
  • przerwanie projektu
  • zaniechanie projektu
 • Zakończenie projektu
  • odbiór produktu
  • analiza projektu
  • utrwalenie zdobytej wiedzy i doświadczeń
  • rozwiązanie projektu (sesja zamykająca i sesja końcowa)

5. Kontrola kosztów w projekcie

 • Tradycyjne układy kosztów
 • Sposoby kalkulacji kosztów
 • Koszty stałe i zmienne
 • Metoda Activity Based Costing
 • Rachunek kosztów normatywnych
 • Budżetowanie

6. Organizacja zaopatrzenia projektu

 • Przebieg procesu zaopatrzenia na potrzeby projektu
 • Zasady zabezpieczenia dostaw
 • Prognozowanie zapotrzebowania na materiały
 • Zasady zarządzania zapasami

7. Jakość w projekcie

 • TQM w projekcie
 • Weryfikacja poprawności prac zespołów projektowych – audyt projektu
 • Inspekcje – kontrola wewnętrzne w projekcie
 • Techniki minimalizacji opóźnień w projekcie

8. Analiza ryzyka związanego z projektem

 • Źródła ryzyka
 • PORTFOLIO ryzyka
 • Analiza ryzyka związanego z umowami
 • Zarządzanie i kontrola ryzyka
 • Metody redukcji ryzyka w projekcie

9. Oprogramowanie wspierające prace projektowe

10. Elementy psychologiczne w zarządzaniu projektem w przedsiębiorstwie

 • Komunikacja w ramach prac projektowych
 • Motywacja członków zespołu projektowego
 • Techniki kreatywności
 • Konstrukcja map myśli
 • Automotywacja

11. Projekty zorientowane na zmianę w organizacji – aspekty psychologiczne i socjologiczne

 • Przyczyny oporu pracowników wobec zmian
 • Typy wpływu społecznego i zmiana postaw
 • Skuteczne wprowadzanie zmian

12. Projekty zorientowane na zmianę w organizacji – Reinżyniering

 • Zasady konstrukcji zmian procesów
 • Orientacja procesowa w przedsiębiorstwie
 • Firma jako system
 • Orientacja procesu „na klienta”
 • Benchmarking
 • TQM w reinżynieringu

13. Praktyczna konstrukcja projektu

 • Konstrukcja wybranego projektu w zespołach
 • Omówienie wykonanego projektu
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (dobrowolne)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania