PLANER

KTO NIE UMIE DALEKO SPOGLĄDAĆ, TEN BLISKO MA KŁOPOTYKonfuncjusz

Menu

ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI MAGAZYNOWYMI – praktyka dla praktyków – warsztaty menadżerskie

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Rozwój kompetencji menadżerskich, które pozwolą szefom zbudować zespół marzeń. Pozwoli ono również zwiększyć uczestnikom dynamikę działania oraz łatwość w osiąganiu celów.

Szkolenie skierowane jest do średniego szczebla menadżerskiego.

Szkolenie zawiera w sobie mieszankę technik i narzędzi, które są wykorzystywane w wielu firmach produkcyjnych i logistycznych. Są one wybrane na bazie czternastoletnich poszukiwań trenera najprostszych metod, które można wykorzystać do zbudowania sylwetki lidera oraz osiągania założonych celów poprzez zaangażowany zespół.

Program szczegółowy szkolenia

Doskonalenie zarządzania ludźmi nie jest możliwe bez doskonalenia siebie

1. Poznanie czterech głównych narzędzi niezbędnych w budowaniu sylwetki lidera/przywódcy. Diagnoza, które wykorzystuję dobrze a nad którymi jeszcze muszę popracować.

2. Wypracowanie na bazie doświadczeń własnych jak i innych uczestników spotkania najbardziej efektywnego modelu budowania środowiska pracy sprzyjającego rozwojowi pracownika oraz partnerskiej atmosfery i zaufania wewnątrz zespołowego.

3. Uświadomienie barier, które przeszkadzają w delegowaniu zadań oraz jakie to może nieść destrukcyjne konsekwencje dla zespołu.

4. Poznanie szybkiej i intuicyjnej metody analizy oczekiwanego poziomu delegowania kompetencji dla zespołu i jednostki.

5. Efektywne budowanie modelu oceny pracowniczej, który można wykorzystać w codziennej pracy.

6. Poznanie kilku ciekawych narzędzi i metod komunikacyjnych, które pozwalają poradzić sobie w trudnych sytuacjach.

7. Przećwiczenie trudnej rozmowy z pracownikiem:

  • Jak przekonać i zaangażować pracownika do nowego modelu organizacji pracy. Pracownicy oporni, ze złymi doświadczeniami i malkontenci.
  • Rozmowa z pracownikiem o charakterze dyscyplinującym – jak przeprowadzić, żeby zachęcić do zmiany a nie do ukrywania błędów.
  • Jak rozmawiać z pracownikiem o słabych wynikach w sposób motywujący i inspirujący do zmiany. Rola i znaczenie konstruktywnej krytyki.
  • Prowadzenie rozmowy o problemach w sposób angażujący pracowników do dyskusji i zachęcający do wychodzenia z własnymi pomysłami.
  • Budowanie odpowiedzialność u pracownika za powierzony obszar lub zadanie. Zrozumienie przez pracownika jego roli w organizacji.
  • Jak rozmawiać z pracownikami o zmianach w wynagrodzeniu. Kiedy dać a kiedy delikatnie odmówić i nie stracić zaangażowania pracownika.

8. Poznanie skutecznych metod motywowania pracowników fizycznych i umysłowych. Jak i kiedy opłaca się wykorzystać metodę „kija i marchewki” oraz co można zastosować z powodzeniem w zamian.

9. 3 skuteczne metody redukcji stresu, które mogę wykorzystać w miejscu pracy.

10. Odpowiedź na pytanie: Co przeszkadza mi, żeby być asertywnym?

Metody szkoleniowe:

  • Case study
  • scenki rodzajowe
  • autoprezentacja
  • testy
Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania