Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Logistyka, transport, spedycja

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWEM – przygotowanie do certyfikatu ECBL Junior Level

Zapraszamy na jedyny kurs przygotowujący do zdobycia certyfikatu ECBL Junior Level na Śląsku!!! European Junior Logistician jest podstawowym poziomem certyfikacji kompetencji zawodowych logistyków według zasad Europejskiego Towarzystwa Logistycznego. Potwierdzenie kompetencji na poziomie Junior jest dedykowane dla kierowników realizujących działania operacyjne oraz menadżerów „pierwszej linii” w logistyce firmy lub firmy logistycznej. Dlaczego warto uzyskać Certyfikat? Jest to dokument potwierdzający wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki według wymagań i standardów Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA) wydawany imiennie i rejestrowany w rejestrze prowadzonym przez ELA Certyfikat ELA jest honorowany jako dokument potwierdzający umiejętności we wszystkich krajach stowarzyszonych w ELA, ale również i wielu krajach pozaeuropejskich Stanowi de facto swoiste świadectwo zawodowe dla logistyków Uczestnik certyfikacji poszerzy i uporządkuje swoją wiedzę z zakresu logistyki operacyjnej Niewielu Logistyków w Polsce może pochwalić się takim dokumentem, a może on stanowić znaczną wartość dodaną w rozmowach kadrowych, czy szukaniu nowej pracy Terminy i zakres tematyczny dostosowane są do wyznaczonych terminów egzaminów, w taki sposób, że uczestnik będzie mógł i zdąży uzupełnić wiedzę i na „świeżo” zdać egzaminy.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Dlaczego warto uzyskać Certyfikat?

 • Jest to dokument potwierdzający wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki według wymagań i standardów Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA) wydawany imiennie i rejestrowany w rejestrze prowadzonym przez ELA
 • Certyfikat ELA jest honorowany jako dokument potwierdzający umiejętności we wszystkich krajach stowarzyszonych w ELA, ale również i wielu krajach pozaeuropejskich
 • Stanowi de facto swoiste świadectwo zawodowe dla logistyków
 • Uczestnik certyfikacji poszerzy i uporządkuje swoją wiedzę z zakresu logistyki operacyjnej
 • Niewielu Logistyków w Polsce może pochwalić się takim dokumentem, a może on stanowić znaczną wartość dodaną w rozmowach kadrowych, czy szukaniu nowej pracy

Warto wziąć udział w naszym kursie również dlatego, że:

 • Prowadzić go będą trenerzy doświadczeni i od wielu lat prowadzący takie kursy w systemie kursów otwartych, jak i realizowanych na zamówienie Firm
 • Uczestnicy kursu otrzymają rzetelną wiedzę, wartościowe materiały pomocnicze do uzupełnienie wiedzy i przygotowania się do egzaminów
 • Terminy i zakres tematyczny dostosowane są do wyznaczonych terminów egzaminów, w taki sposób, że uczestnik będzie mógł i zdąży uzupełnić wiedzę i na „świeżo” zdać egzaminy
 • Cena kursu, jak na polskie standardy jest bardzo atrakcyjna

Program szkolenia

Moduł I – Podstawowe Koncepcje Łańcucha Dostaw
Obszar kompetencji obowiązkowy

 • Rola i zakres składowych działań w ramach łańcucha dostaw.
 • Mapa łańcucha dostaw identyfikującą składowe działania.
 • Identyfikacja Ľródeł i cechy charakterystyczne podaży i popytu.
 • Uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez sterowanie łańcuchem dostaw.
 • Identyfikacja, jak działanie łańcucha dostaw wpływa na ciągłość.
 • Określenie finansowego wpływu działań łańcucha dostaw.
 • Wyjaśnienie jak działają konfiguracje MTS, ATO, MTO ETO.
 • Określenie czasów realizacji (ang. lead times) w ramach łańcuchów dostaw.
 • Identyfikacja istnienia wzmocnienia podaży i jego wpływ.
 • Ocena barier utrudniających przepływy w łańcuchu dostaw.
 • Identyfikacja, jak zmiany w popycie i podaży wpływają na koszt obsługi.
 • Identyfikacja podstawowych ról informatyzacji i działań IT w ramach łańcucha dostaw.

W wyniku ciągłego rozwoju technologii informatycznych i telekomunikacyjnych nie zdefiniowano w modułach wymaganych technologii. Ważnym jest by obecne technologie miały zastosowanie na wszystkich polach. Kompetencje obejmujące znajomość technologii informatycznych i telekomunikacyjnych wymagane są w każdym module.

Moduł II – Podstawowe Umiejętności w Zakresie Zarządzania
Obszar kompetencji obowiązkowy

 • Stworzenie, utrzymanie i poprawa efektywnych zależności w pracy.
 • Efektywny sposób komunikowania się.
 • Interpretacja wyników finansowych.
 • Wspomaganie rozwoju przyjętych celów poprzez uzyskiwanie i rozprzestrzenianie informacji.
 • Określanie kierunków i działań dla polepszenia efektywności operacyjnej.
 • Pozyskiwanie, ocena i prezentacja istotnych informacji dotyczących łańcucha dostaw innym działom w firmie.
 • Planowanie, organizacja i poprowadzenie prac zespołu i jednostek.
 • Wspomaganie rozwoju zespołów i jednostek.
 • Implementacja procesu śledzenia rzeczywistych kosztów w stosunku do przyjętego budżetu.
 • Wspomaganie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska pracy.
 • Stosowanie obowiązującego ustawodawstwa i przepisów.
 • Stosowanie narzędzi, metod i technik zarządzania, takich jak statystyka oraz zarządzanie procesowe.
 • Inicjowanie inicjatywy wdrożenia zmian.
 • Identyfikacja, jak różne działania w ramach łańcucha dostaw wpływają na siebie.
 • Identyfikacja możliwości stworzenia funkcji pozwalających na pracę inaczej razem.

Moduł III – Zarządzanie Zapasami
Obszar kompetencji do wyboru przez kandydata

 • Ocena środowisk związanych zapasami.
 • Uzgadnianie celów działań w zakresie zapasów.
 • Klasyfikacja produktów w oparciu o właściwości popytu.
 • Identyfikacja podstawowych segmentów zapasu w oparciu o analizy ABC.
 • Określanie zmienność popytu i próba przewidywania błędu.
 • Określenie popytu przy zastosowaniu odpowiednich technik badania zmienności popytu.
 • Ustalenie poziomu bezpiecznego zapasu i punkty wywołujące zapas (ang. stock trigger points).
 • Określenie zamawianych ilości.
 • Stosowanie różnych systemów zarządzania zapasami.
 • Ocena i poprawa działania dostawcy.
 • Weryfikacja poziomów zapasu i wskazanie możliwości poprawy.
  Określanie zastosowań IT dla działań związanych z zarządzaniem zapasami.
 • Uaktualnienie, analiza i weryfikacja (rekordów) listy zapasów.
 • Weryfikacja działań związanych z zapasami stosując odpowiednie pomiary.
  Inicjowanie zabezpieczeń zasobów zapasu.
 • Kontrola działań i jakości prowadzonych operacji związanych z zapasami.
  Wspomaganie rozwoju planów i procedur.
 • Wspomaganie rozwoju i stosowania procesów i procedur dotyczących zapasów.

Moduł IVZarządzanie Magazynem
Obszar kompetencji do wyboru przez kandydata

 • Ocena środowiska związanego z magazynowaniem.
 • Uzgodnienie celów działań w zakresie magazynowania.
 • Określanie operacji związanych z przyjęciami do magazynu.
 • Określanie operacji związanych ze składowaniem w magazynie.
 • Określanie operacji związanych z gromadzeniem zamówień i pakowaniem.
 • Określanie operacji związanych z wysyłką.
 • Określanie operacji związanych z kontrolą zapasu w magazynie.
 • Określanie i zapewnienie wymaganego wyposażenia magazynu.
 • Określanie zastosowania IT dla działań związanych z magazynowaniem.
 • Inicjowanie zabezpieczania zasobów związanych z magazynowaniem.
 • Kontrola działań i jakości prowadzonych operacji związanych z magazynowaniem.
 • Inicjowanie zgodności działań z ustawodawstwem dotyczącym magazynowania.
 • Inicjowanie rozwoju planów i procedur.
 • Inicjowanie rozwoju i stosowania procesów i procedur dotyczących magazynowania.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie