PLANER

Jeżeli cechuje cię wytrwałość w interesach, przeważnie dopniesz swego. To dokładnie tak, jak w starej bajce o żółwiu i zającuNoel Lister

Menu

RÓŻNORODNOŚĆ KULTUROWA w zespole

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski

Liczba godzin: 2

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

W czasach dużych zmian migracyjnych bardzo ważna, wręcz niezbędna jest umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie z różnicami kulturowymi, uprzedzeniami i barierami powstającymi w ramach współpracy międzykulturowej.


Podstawą współpracy w różnorodnym zespole jest wiedza o mentalności osób z innej kultury, sposobach działania i komunikowania oraz różnych standardach kulturowych.

Nieumiejętne zarządzanie zespołami różnorodnymi kulturowo, niezrozumienie, zbagatelizowanie różnorodności kulturowej może obniżać efektywność  pracowników, zmniejszać zaangażowanie, co przekłada się na niższe osiąganie zakładanych celów biznesowych.

Badania i statystyki  największych firm consultingowych dowodzą wymiernych korzyści (w tym finansowych), wynikających z korz
yści płynących z różnorodności. Wygraną na konkurencyjnym rynku biznesowym jest budowanie kompetencji międzykulturowej, jako jednej z kluczowych kompetencji liderów organizacji ceniących różnorodność.

Po szkoleniu uczestnik:

 • zyskuje pakiet wiedzy o międzykulturowości oraz potrafi umiejętnie z niego skorzystać w pracy w zespole
 • uświadamia sobie, w jaki sposób różnice kulturowe wpływają na efektywność w zespole
 • ma świadomość oddziaływania zachowań kulturowych na swoją postawę i innych
 • potrafi skuteczniej porozumiewać się z osobami z odmiennych sfer kulturowych
 • dopasowuje swój sposób komunikacji do sposobu przedstawiciela odmiennej kultury
 • posiada wypracowane własne metody konstruowania wielokulturowego środowiska pracy, które umożliwiają ograniczenie rotacji i wykorzystanie możliwości różnorodnego zespołu

Szkolenie skierowane dla osób zarządzających zespołami.

Cele i korzyści szkolenia
 • Uwrażliwienie na kulturę osób z innych krajów
 • Zdobycie wiedzy na temat różnic kulturowych PL, UA oraz innych krajów
 • Wspólne wypracowanie sposobów zarządzania wielokulturowym zespołem
 • Czynniki różnicujące, które decydują o skutecznej współpracy
 • Zapoznanie się z ukraińską kulturą pracy i jej wpływem na pracę w różnorodnym zespole
 • Poznanie czynników mających na celu zaangażowanie pracowników z innych krajów
 • Opracowanie efektywnej komunikacji i zarządzania pracownikami spoza Polski

Po szkoleniu uczestnik:

 • zyskuje pakiet wiedzy o międzykulturowości oraz potrafi umiejętnie z niego skorzystać w pracy w zespole
 • uświadamia sobie, w jaki sposób różnice kulturowe wpływają na efektywność w zespole
 • ma świadomość oddziaływania zachowań kulturowych na swoją postawę i innych
 • potrafi skuteczniej porozumiewać się z osobami z odmiennych sfer kulturowych
 • dopasowuje swój sposób komunikacji do sposobu przedstawiciela odmiennej kultury
 • posiada wypracowane własne metody konstruowania wielokulturowego środowiska pracy, które umożliwiają ograniczenie rotacji i wykorzystanie możliwości różnorodnego zespołu
Adresaci szkolenia

Zapraszamy wszystkie osoby  zarządzające  zespołami.

Program szczegółowy szkolenia

DZIEŃ 1

 1. Kultura oraz czynniki kulturowe różnicujące zachowania i postawy

  • Komunikacja – co warunkuje jej powodzenie lub niepowodzenie
  • Stereotypy i ich funkcja w społeczeństwie
  • Rola i podłoże stereotypów
  • Pojęcia stereotypu, uprzedzenia i dyskryminacji – jak je odróżnić?
 2. Pojęcie szoku kulturowego oraz zasady postępowania w wielokulturowym zespole
  • Przyczyny i skutki szoku kulturowego
  • Charakterystyka faz szoku kulturowego
  • Newralgiczne punkty wprowadzania pracownika do polskiego zespołu
  • Pojęcie krzywej szoku kulturowego
 3. Pojęcie kultury oraz ukazanie jej elementów i różnic kulturowych
  • Ukryte szablony kulturowe
  • Kulturowe przemieszczanie się i jego wpływ na sytuację życiową
  • Składniki modelujące indywidualny profil jednostki
 4. Podstawowe wiadomości dotyczące Ukrainy, mające znaczenie przy zarządzaniu zespołem
 5. Podsumowanie szkolenia i praca na przykładach uczestników
  • Skonsolidowanie wiedzy i teorii o międzykulturowości
  • Wspólne opracowanie efektywnych sposobów zarządzania zróżnicowanym kulturowo zespołem

 

DZIEŃ 2

 1. Strategie akulturacyjne w wielokulturowym zespole
  • Co oddziałuje na proces akulturacji?
  • Przedstawienie realnych przykładów opisujących strategie oraz ich analiza
 2. Rodzaje komunikacji na spotkaniach
 3. Style poznawcze FRIS®
 4. Kody i wymiary kulturowe Polski, Ukrainy oraz innych krajów
  • Model Hofstede i Halla
  • Analiza przypadku
 5. Etapy rozwoju różnorodnego kulturowo zespołu
 6. Wpływ języka mówionego na poszczególne sfery biznesu międzynarodowego

 

Szkolenie poprowadzi:

Trener międzykulturowy, certyfikowany trener FRIS®, AFT Certified Leadership Coach, storyteller, coach adaptacji.

” Uważam, że doświadczanie i stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce są najlepszymi metodami nauczania. Szkolenia opieram na doświadczeniach życiowych uczestników, aby poza nowymi informacjami  pozyskali motywację do bardziej otwartych i empatycznych zachowań w pracy”.

Metody szkoleniowe
 • elastyczna forma warsztatu
 • ćwiczenia aktywizujące grupę i uczestników
 • praca indywidualna i w grupach
 • gry symulacyjne
 • storytelling i drama
 • dyskusja na forum
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania