Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Rozwój menedżerski

Różnorodność w zespole

Szkolenie skierowane dla osób zarządzających zespołami. W czasach dużych zmian migracyjnych bardzo ważna, wręcz niezbędna jest umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie z różnicami kulturowymi, uprzedzeniami i barierami powstającymi w ramach współpracy międzykulturowej. Podstawą współpracy w różnorodnym zespole jest wiedza o mentalności osób z innej kultury, sposobach działania i komunikowania oraz różnych standardach kulturowych. Nieumiejętne zarządzanie zespołami różnorodnymi kulturowo, niezrozumienie, zbagatelizowanie różnorodności kulturowej może obniżać efektywność  pracowników, zmniejszać zaangażowanie, co przekłada się na niższe osiąganie zakładanych celów biznesowych. Badania i statystyki  największych firm consultingowych dowodzą wymiernych korzyści (w tym finansowych), wynikających z korzyści płynących z różnorodności. Wygraną na konkurencyjnym rynku biznesowym jest budowanie kompetencji międzykulturowej, jako jednej z kluczowych kompetencji liderów organizacji ceniących różnorodność.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Uwrażliwienie na kulturę osób z innych krajów
 • Zdobycie wiedzy na temat różnic kulturowych PL, UA oraz innych krajów
 • Wspólne wypracowanie sposobów zarządzania wielokulturowym zespołem
 • Czynniki różnicujące, które decydują o skutecznej współpracy
 • Zapoznanie się z ukraińską kulturą pracy i jej wpływem na pracę w różnorodnym zespole
 • Poznanie czynników mających na celu zaangażowanie pracowników z innych krajów
 • Opracowanie efektywnej komunikacji i zarządzania pracownikami spoza Polski

Po szkoleniu uczestnik:

 • zyskuje pakiet wiedzy o międzykulturowości oraz potrafi umiejętnie z niego skorzystać w pracy w zespole
 • uświadamia sobie, w jaki sposób różnice kulturowe wpływają na efektywność w zespole
 • ma świadomość oddziaływania zachowań kulturowych na swoją postawę i innych
 • potrafi skuteczniej porozumiewać się z osobami z odmiennych sfer kulturowych
 • dopasowuje swój sposób komunikacji do sposobu przedstawiciela odmiennej kultury
 • posiada wypracowane własne metody konstruowania wielokulturowego środowiska pracy, które umożliwiają ograniczenie rotacji i wykorzystanie możliwości różnorodnego zespołu

Program szkolenia

DZIEŃ 1

 1. Kultura oraz czynniki kulturowe różnicujące zachowania i postawy

  • Komunikacja – co warunkuje jej powodzenie lub niepowodzenie
  • Stereotypy i ich funkcja w społeczeństwie
  • Rola i podłoże stereotypów
  • Pojęcia stereotypu, uprzedzenia i dyskryminacji – jak je odróżnić?
 2. Pojęcie szoku kulturowego oraz zasady postępowania w wielokulturowym zespole
  • Przyczyny i skutki szoku kulturowego
  • Charakterystyka faz szoku kulturowego
  • Newralgiczne punkty wprowadzania pracownika do polskiego zespołu
  • Pojęcie krzywej szoku kulturowego
 3. Pojęcie kultury oraz ukazanie jej elementów i różnic kulturowych
  • Ukryte szablony kulturowe
  • Kulturowe przemieszczanie się i jego wpływ na sytuację życiową
  • Składniki modelujące indywidualny profil jednostki
 4. Podstawowe wiadomości dotyczące Ukrainy, mające znaczenie przy zarządzaniu zespołem
 5. Podsumowanie szkolenia i praca na przykładach uczestników
  • Skonsolidowanie wiedzy i teorii o międzykulturowości
  • Wspólne opracowanie efektywnych sposobów zarządzania zróżnicowanym kulturowo zespołem

 

DZIEŃ 2

 1. Strategie akulturacyjne w wielokulturowym zespole
  • Co oddziałuje na proces akulturacji?
  • Przedstawienie realnych przykładów opisujących strategie oraz ich analiza
 2. Rodzaje komunikacji na spotkaniach
 3. Style poznawcze FRIS®
 4. Kody i wymiary kulturowe Polski, Ukrainy oraz innych krajów
  • Model Hofstede i Halla
  • Analiza przypadku
 5. Etapy rozwoju różnorodnego kulturowo zespołu
 6. Wpływ języka mówionego na poszczególne sfery biznesu międzynarodowego

 

Szkolenie poprowadzi:

Trener międzykulturowy, certyfikowany trener FRIS®, AFT Certified Leadership Coach, storyteller, coach adaptacji.

” Uważam, że doświadczanie i stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce są najlepszymi metodami nauczania. Szkolenia opieram na doświadczeniach życiowych uczestników, aby poza nowymi informacjami  pozyskali motywację do bardziej otwartych i empatycznych zachowań w pracy”.

Metody szkoleniowe

 • elastyczna forma warsztatu
 • ćwiczenia aktywizujące grupę i uczestników
 • praca indywidualna i w grupach
 • gry symulacyjne
 • storytelling i drama
 • dyskusja na forum

Adresaci

Zapraszamy wszystkie osoby  zarządzające  zespołami.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie