Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Rozwój menedżerski

Różnice kulturowe w biznesie. Jak radzić sobie z wielokulturowością w pracy zawodowej?

2 listopada 1972 roku Ludwig van Beethoven wyjechał z rodzinnego Bonn do Wiednia. Do celu dotarł 10 listopada tego samego roku. Ten odcinek dzisiaj można pokonać w kilka godzin i po załatwieniu sprawy wrócić w tym samym dniu do domu. Świat zmalał, biznes dzisiaj nie jest narodowy, ale międzynarodowy, globalny. Znajomość różnych kultur i sposobu, w jaki te kultury realizują zadania biznesowe jest podstawą osiągania sukcesu w tej dziedzinie. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką związaną z wieloma aspektami różnic kulturowych ważnych w realizowaniu zadań biznesowych. Umiejętność zarządzania wielokulturowością pozwala na skuteczne, ale przede wszystkim bezproblemowe rozwiązywanie problemów wynikających z różnic pomiędzy krajami, firmami, zespołami międzynarodowymi. Warsztat pozwoli uczestnikom nabyć umiejętności z zakresu dochodzenia do kompromisu w środowisku międzynarodowym, poznania odmiennych stylów negocjowania, oraz umiejętnego zachowywania się w kontaktach międzynarodowych.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

2 listopada 1972 roku Ludwig van Beethoven wyjechał z rodzinnego Bonn do Wiednia. Do celu dotarł 10 listopada tego samego roku. Ten odcinek dzisiaj można pokonać w kilka godzin i po załatwieniu sprawy wrócić w tym samym dniu do domu. Świat zmalał, biznes dzisiaj nie jest narodowy, ale międzynarodowy, globalny. Znajomość różnych kultur i sposobu, w jaki te kultury realizują zadania biznesowe jest podstawą osiągania sukcesu w tej dziedzinie.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką związaną z wieloma aspektami różnic kulturowych ważnych w realizowaniu zadań biznesowych.

Umiejętność zarządzania wielokulturowością pozwala na skuteczne, ale przede wszystkim bezproblemowe rozwiązywanie problemów wynikających z różnic pomiędzy krajami, firmami, zespołami międzynarodowymi. Warsztat pozwoli uczestnikom nabyć umiejętności z zakresu dochodzenia do kompromisu w środowisku międzynarodowym, poznania odmiennych stylów negocjowania, oraz umiejętnego zachowywania się w kontaktach międzynarodowych.

Uczestnik podczas szkolenia będzie miał okazję:

 • Poznać podstawy zarządzania zespołem wielokulturowym
 • Zaznajomić się z zasadami negocjacji w międzynarodowymi partnerami na przykładzie wybranych państw
 • Zapoznać się z podstawowymi elementami protokołu dyplomatycznego
 • Przeszkolić się w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach międzynarodowych
 • Rozwijać umiejętność zachowywania się w środowisku międzynarodowym

Program szkolenia

1. Podstawowe reguły zachowań w biznesie międzynarodowym

 • Gospodarz czy gość, czyje reguły są ważniejsze?
 • Zachowania w kulturach protransakcyjnych
 • Zachowania w kulturach pro partnerskich
 • Zachowania w kulturach monochromicznych
 • Zachowania w kulturach polichromicznych
 • Zachowania w kulturach ceremonialnych
 • Zachowania w kulturach nieceremonialnych
 • Zachowania w kulturach powściągliwych
 • Zachowania w kulturach ekspresyjnych
 • Zachowania indywidualistyczne a kolektywistyczne w różnych kulturach

2. Międzynarodowe negocjacje

 • Przygotowanie do negocjacji międzynarodowych – świadomość międzykulturowa
 • Strategie negocjacyjne stosowane w wybranych krajach
 • Style negocjacji: amerykańskie, azjatyckie, europejskie, australijskie
 • Techniki wykorzystywane w negocjacjach międzynarodowych
 • Błędy popełniane w negocjacjach międzynarodowych
 • Charakterystyka negocjatorów z różnych krajów (temperament, potrzeby, wartości i postawy negocjatorów)

3. Fazy negocjacji międzynarodowych

 • Negocjacje wstępne (diagnoza, zbieranie informacji, ustalanie formy negocjacji, agenda negocjacji)
 • Uzgadnianie ogólnej koncepcji negocjacji (ustalanie interesów, możliwych rozwiązań form zakończenia: umowa, kontrakt)
 • Ustalanie szczegółów negocjacji
 • Prowadzenie negocjacji

4. Bariery w negocjacjach międzynarodowych

 • Czas – stosunek do czasu i okres trwania negocjacji
 • Język negocjacji
 • Miejsce rozmów
 • System prawny i polityczny
 • Stosunek do zasad biurokracji
 • System ideologiczny
 • Wartości i normy kulturowe

5. Autoprezentacja i komunikacja w kontaktach międzynarodowych

 • Mowa niewerbalna wykorzystywana w różnych kulturach
 • Znaczenie i wartość słów w wybranych kulturach
 • Podstawowe błędy językowe wynikające z braku zrozumienia znaczenia oraz odmiennego interpretowania słów
 • Jak nie robić błędów w tłumaczeniu podczas rozmowy w obcym języku
 • Techniki wywierania wpływu w różnych kulturach

6. Elementy protokołu dyplomatycznego

 • Ceremonie i oficjalne uroczystości
 • Etykieta, czyli podstawy savoir vivre
 • Tytułowanie w korespondencji i rozmowie
 • Wykorzystywanie wizytówek
 • Znacznie ubioru w kontaktach międzynarodowych
 • Precedensja, czyli zasady pierwszeństwa

7. Korespondencja międzynarodowa

 • Zasady pisania listów oficjalnych
 • Zasady pisania listów półoficjalnych
 • Zasady międzynarodowej korespondencji elektronicznej
 • Zasady pisania dokumentów ceremonialnych

8. Organizacja i przebieg wizyt międzynarodowych

 • Rodzaje wizyt
 • Przygotowanie wizyty w Polsce
 • Przebieg wizyty w Polsce
 • Ceremoniały powitania i pożegnania
 • Zwyczaje i tradycje wizyt w wybranych krajach

Metody szkoleniowe

 • przykłady, ilustracje, studia przypadków – analiza
 • ogrywanie ról – praktyka zachowań wielokulturowych, praktyka negocjacji międzynarodowych
 • rozwiązywanie problemów – zespołowa analiza sytuacji
 • dzielnie się wiedzą – dyskusje, debaty
 • praca w grupach

Podczas zajęć prowadzący odwołuje się do metody ABL  

ACTIVITY  BASED  LEARNING

– uczenie w  oparciu  o  aktywność, metody  powszechnie  uznawanej  za najbardziej  odpowiednią  dla  szkoleń w zakresie biznesu i umiejętności praktycznych.

Nowoczesne techniki metody mają na celu wspomóc : „zakotwiczenie się” nowo poznanych umiejętności i kompetencji, przekształcając je w nawyki.

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do:

 • Osób prowadzących i uczestniczących w procesach negocjacyjnych z międzynarodowymi klientami lub kooperantami
 • Pracowników administracji publicznej, którzy reprezentują instytucje na spotkaniach o charakterze międzynarodowym
 • Przedstawicieli organizacji pozarządowych, planujących rozwijać swoją działalność w środowisku wielokulturowym
 • Pracowników wiążących swoją przyszłość z pracą w organizacji międzynarodowej/globalnej

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie